02.03 | Απόλυτη Βουλητική Διάθεση. Ελευθερία στη Διακίνηση του Νου – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

3. Απόλυτη Βουλητική Διάθεση. Ελευθερία στη Διακίνηση του Νου

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ
ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Ένατο Βιβλίο

A- A A+

Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι.135

Το ζητούμενο αυτού του κεφαλαίου είναι η βουλητική διάθεση, η ελεύθερη διακίνηση του νου – το «εἴ τις θέλει», δηλαδή το «εάν κανείς θέλει».

Όλη η Σοφία της συμπαντικής έκφρασης εμπεριέχεται στην έννοια της Ελευθερίας, που προϋποθέτει την έλευση της οντότητας, την έλευση του πνευματικού νου στη ροή της θείας ουσίας με την απολυτότητα του «βούλεσθαι».

Όταν η οντότητα εισχωρήσει σε αυτήν τη σοφή σφαίρα με τα επιλεκτικά της θέλω, θα μορφοποιηθεί στο ήθος, στην εξέλιξη, στην ποιότητα, στη στάση και στη μορφή136 –σαν έκφραση στο γήινο και συμπαντικό δεδομένο– και θα ρυθμίσει την πορεία της στο επίπεδο της Γης, συνάπτοντας μια ιδιαίτερη σχέση με την πορεία του νου στα επίπεδα του Φωτός.

Μέσα από αυτήν τη σχέση θα γεννηθεί η καλή ή κακή κατανόηση του σκοπού της στην εκδήλωση της ζωής, της ύπαρξής της μέσα στην ίδια της την πνευματική καρδιά. Αυτή η καλή ή κακή κατανόηση, εκφραζόμενη ως κίνηση ελεύθερης βούλησης, θα χτίσει το οικοδόμημά της με τα αναλογούντα υλικά. Αυτό το οικοδόμημα θα είναι η μορφή της οντότητας στην πορεία της στην «τύχη» ή στην «ατυχία» της. Η απόλυτη βουλητική διάθεση είναι ο τρόπος έκφρασης, δηλαδή σκέψης και πράξης της οντότητας, που δημιουργεί τα πεπραγμένα της, τα πεπρωμένα της και τη μοίρα της με τα αναλογούντα μερίσματα και τις ευθύνες από παρελθούσες ελεύθερες επιλογές ή από επιλογές της μέσα στο τώρα – στο τώρα αυτής της ενσάρκωσης που πληρώνει ή απολαμβάνει τα δοκούντα από την αεί ελεύθερη επιλογή της.

Η απόλυτα ελεύθερη διάθεση της βούλησης είναι απόλυτα σεβαστή, έστω και αν δεν είναι αποδεκτή από τον ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ, διότι ΕΚΕΙΝΟΣ είναι η Ελευθερία, ΕΚΕΙΝΟΣ ελευθερώνει, ΕΚΕΙΝΟΣ πάσχει να αναγάγει τη γήινη οντότητα στους ελεύθερους Φωτεινούς Ουρανούς ΤΟΥ. Η απόλυτη ελευθερία δεν στερείται Φωτός, είναι η φωταυγής εξέλιξη της Ζωικής Πνοής. Η απόλυτη ελευθερία πρέπει να ποιοτικοποιεί και να εκπληρώνει τον λόγο των πολλαπλών ενσαρκώσεων και όχι να τον δυσκολεύει με τις αδιάκριτες επιλογές.

Τα θέλω των γήινων οντοτήτων, όπως επενεργούν μέσα από τη δική τους βούληση, έχουν λάβει τη Χάρη της Ελευθερίας τους από τον ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ –αυτά ορίζουν τις πορείες των φυλών της Γης– και σε αυτή την Ελευθερία που σας χάρισε ο Δημιουργός πρέπει να επενδύσετε την εξέλιξή σας και όχι την καταστροφική σας κατάθεση.

Ο γήινος χρόνος μέσα στον οποίο εκδηλώνεται –ως εμπειρία στα γήινα– η απόλυτη βουλητική διάθεση, σαν εκδηλώσεις σε έργο της υλικής ζωής, είναι σύντομος. Κατά συνέπεια, η απόλυτη βουλητική διάθεση στη διάρκεια κάποιας υλικής εμπειρίας δεν επαρκεί για τον εμπλουτισμό της γήινης εμπειρίας, ως προς την εξέλιξη της οντότητας, και ίσως διαφύγουν απαρατήρητες κάποιες έντονες εμπειρίες που θα μπορούσαν να καταστούν σοφές στην εκδήλωση της ελεύθερης βούλησης. Οι επιλογές στις οποίες προβαίνει η γήινη οντότητα –και που πάντα αναλογούν στο ποιοτικό της είναι, στην ουσία των αναζητήσεών της, στην εμπειρική της δόνηση στη διαδρομή κάποιας εμπειρίας με την οποία έκανε τις ανάλογες εφαρμογές– κατατάσσουν ή μη την ελεύθερη οντότητα σε επιλεγμένη νοητική ατομικότητα έκφρασης στο Όλο. Πρέπει, δηλαδή, να κατανοήσετε ότι η οντότητα, σε κάθε πορεία της στη Γη, έχει τη δυνατότητα με τη Χάρη της Ελεύθερης Βούλησης «να ποιηθεί» ή να παραποιηθεί.137

Ελεύθερος είναι εκείνος ο νους που έχει απελευθερωθεί μέσα στην Αλήθεια, αυτή την αλήθεια που πήραν τα πνευματικά του κύτταρα μέσα από τη νόησή του και τις επιδιώξεις των εμπειριών του. Πραγματικά ελεύθερος είναι εκείνος ο νους που εμπλουτίστηκε στην Αλήθεια με μεταβολή των κραδασμών της νόησής του μέσα στη ροή της νόησης στον χρόνο.

Πραγματικά ελεύθερος είναι εκείνος ο νους που υπερυψώθηκε στην κορυφή της διάκρισης και έλαβε την πνοή εκ της Πύλης της Νόησης.

Πραγματικά ελεύθερος είναι ακόμα και εκείνος ο νους που κάνει κακή χρήση της ελεύθερης βούλησής του και απομακρύνεται από τη μεγάλη Δημιουργική Πνοή και από τη Δημιουργική Δύναμη και από τη Δημιουργική Ενέργεια και από τη Δημιουργική Ενότητα και από τη Δημιουργική Σύμπνοια – πλην όμως, η ελευθερία του είναι δουλεία, διότι εμποδίζει την εξέλιξή του.

Όπως θα κατανοήσατε, υπάρχει η καλή ή κακή βούληση, ανάλογα με το καλό ή κακό που επιθυμεί ως έργο της παραγωγής της. Αυτή η καλή ή κακή βούληση είναι η προϋπόθεση της έκφρασης μέσα στα Ευ ή μέσα στα Άνευ της νόησης. Η απόλυτη βουλητική διάθεση είναι η λήψη απόλυτα ελεύθερης θέσης από την οντότητα στα θέλω της –αυτά που η ίδια θα επιλέξει μέσα από την κατανόηση της άξιας ή απ-άξιας επιλογής– και αυτά τα θέλω είναι τα πρώτιστα στοιχεία που δομούν το ποιόν της ελεύθερης βούλησης.

Η ελεύθερη βούληση παράγεται μέσα στα θέλω και λειτουργεί μέσα στα θέλω με τρόπο επεξεργασίας ή διεργασίας αυτών. Όταν, όμως, η απόλυτη επενεργούσα δύναμη στην ελεύθερη βούληση εκδηλώνεται έξωθεν της ατομικότητάς της, σαν εκδήλωση πράξης ή εξωτερίκευσης, τότε είναι σε θέση να επηρεάσει συγκλονιστικά ακόμα και την ποιότητα των θέλω άλλων ατομικοτήτων εντός των οποίων για κάποιο λόγο θα εισχωρήσει, για το καλό ή το κακό.

Για να λάβει ο νους την απόλυτη ελευθερία στην πνευματική πορεία και να διακινεί τη βουλητική του διάθεση, δηλαδή την έκφραση μέσα και έξω απ’ αυτόν, θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την οντότητα, κεκαθαρμένος μέσα στην κατανόηση της ελευθερίας που ποιεί και δεν παραποιεί. Για να στραφεί η ορμή του νου στο ΠΝΕΥΜΑ της Αληθείας και να το κατακτήσει και να κατακτηθεί από ΕΚΕΙΝΟ, προϋποτίθεται η συνειδητή αποδέσμευση του νου από τα πάθη. Όταν η πνευματική καρδιά είναι δέσμια των παθών, ο νους δεν νήφει – κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να νοήσει ή να εκτιμήσει ούτε αυτή την ελευθερία που διαβρώνει τα θέλω του ούτε ότι αυτή η Ελευθερία που του δόθηκε είναι δώρο της Θείας Χάρης.

Ο λόγος αυτής της επέμβασης της Θείας Χάρης είναι να καταστεί ο νους ερευνητής στα θέλω του, να καταστεί υπεύθυνος των πράξεων που ελεύθερα αποφασίζει να πράξει, να ελέγχει τα θέλω του όταν αυτά τον απειλούν να τον αφανίσουν και να μη συγχέει τον ελεύθερο σκοπό με την άσκοπη περιπλάνηση και τον άσκοπο διασκορπισμό του. Να αποβεί νους με διάκριση, νους επιμελής και νους ακριβής μέσα στην απόλυτη ελευθερία που του παρέχεται – και αυτή η ελευθερία θα πρέπει να ηχεί μέσα του με ήχους που αναλογούν στις εκδηλώσεις της υπέροχης ελεύθερης βούλησης.

Ο αληθινά ελεύθερος νους δεν ταράσσεται από πάθη, περιμένει, επιλέγει το άξιο από το ανάξιο και καταλήγει στην αξιολόγηση των πράξεών του.

Ο νους ο ελεύθερος διατηρεί σταθερή και ατάραχη βούληση, σέβεται τη λειτουργία της συμπαντικής ελεύθερης βούλησης και δεν τη διαταράσσει.

Ο νους ο ελεύθερος δεν επιδεικνύεται με αυθάδεια στον συμπαντικό σκοπό, δεν αυθαιρετεί στον συμπαντικό σκοπό. Δεν υποφέρει από ένδεια, διότι διαθέτει τον πλούτο της ελευθερίας.

Πρέπει να κατανοήσετε ότι με το χάρισμα της Ελευθερίας ο νους μπορεί:

Να κατακτήσει το Σύμπαν.

Να επιζητήσει Θείο Κραδασμό.

Να γνωρίσει τους Άκτιστους Κόσμους.

Να κατακτήσει την υπέροχη διάκριση.

Να τροφοδοτήσει την ουσία του με θρέψη ποιότητας.

Να εισχωρήσει στην απαιτητική Συμπαντική Ροή.

Να συνεργαστεί με την ελευθερία της Ουράνιας Συνείδησης.

Να εργάζεται επιλεκτικά για το Σύμπαν.

Να προ-ωθείται από τη Θεία Χάρη, ακόμα και μέσα στη σφαίρα της ελευθερίας του.

Να σέβεται τη συμπαντική λειτουργία της Ελευθερίας.

Να επιθυμεί να ενταχθεί στη Συμπαντική Ελευθερία.

Να αποθέτει τα στοιχεία της βούλησής του ποιοτικοποιημένα στην τράπεζα της Συμπαντικής Δικαιοσύνης.

Να θειώνεται138 μέσα στην ελευθερία του.

Μέσα στην ελευθερία του ο νους θα σπουδάσει τον εαυτό του και εάν καταφέρει να διεισδύσει στην αυτογνωσία του, τότε θα καταστεί πραγματικά ελεύθερος, έτσι όπως τον έπλασε η Χάρη.

Πολλά τα ταξίδια σας στη Γη, αγαπημένα μας αδέρφια, πολλές οι εμπειρίες που πήρατε μέσα στην απεριόριστη ροή του χρόνου και του χώρου – άσχετα αν αυτές οι εμπειρίες πέρασαν και χάθηκαν στις μνήμες σας, καθώς αλλάζατε συχνά το υλικό σας οίκημα, το υλικό σας ένδυμα στα διάφορα σημεία του πλανήτη.

Αν και εφόσον οι εμπειρίες αυτές δεν ξεχάστηκαν στις μνήμες σας, τότε είχαν τη δυνατότητα να ποιήσουν τη διάνοιά σας με τομές και να την άγουν πραγματικά στην πνοή της απαίτησης του «βούλομαι», ώστε σήμερα να είστε σοφότεροι από χθες ως προς τις επιλογές σας που καταλήγουν σε πράξεις – και αυτές, να ήταν πράξεις που αναλογούν στο ήθος της πνευματικής απαίτησης της οντότητας μέσα από την οποία λειτουργείτε.

Η βούλησή σας απέβη ο μεγάλος ρυθμιστής της πορείας σας στη Γη – και πρέπει να μάθετε ότι η Βούληση του Σύμπαντος είναι απαιτητική, δηλαδή απαιτεί από τη δική σας βούληση την αρμονική συνεργασία.

Αλλάξατε μορφές, χρώματα, φυλές και μέσα στη διάνοιά σας έχετε χαράξει τον χάρτη της πορείας σας. Δεν έχουμε την απαίτηση να αναμοχλεύσετε τις μνήμες σας, αλλά απαιτούμε να θέσετε σε έλεγχο την κατανόησή σας για να κατανοήσετε τον χάρτη της πορείας σας, για να πλουτίσετε την εμπειρία σας με χρυσούς, σοφούς κύκλους – αυτούς που βιώσατε γι’ αυτή την εμπειρία. Έτσι, θα τεθεί σε επανορθωτική λειτουργία ο μηχανισμός της ελεύθερης βούλησής σας και θα προσεγγίζετε τις επιλογές σας μέσα από ποιοτικά θέλω.

Η εσωτερική σας κατανόηση και η καθοδήγηση του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, εφόσον επιτύχουν συνεργασία κατεύθυνσης, θα καταστήσουν την ελεύθερη βούλησή σας πηγή δημιουργίας και αγάπης.

Με μια τέτοια βούληση, σ’ ένα επόμενο ταξίδι της ψυχής στη Γη, θα καταστήσετε υπερήφανη την ψυχή σας, με την έννοια της υπερύψωσής της στα Θεία Σύμπαντα.

Μέσα στην ελεύθερη βουλητική σας διάθεση, η πορεία σας αναβλήθηκε ή προήχθη ή οπισθοχώρησε ή παρέμεινε σε άκαμπτη στάση.

Πάρτε τα κοσμήματα του Ουρανού –τόσα σας έχουμε δώσει!–, οπλίστε τα θέλω σας, για να ταξιδέψετε με ποιότητα στο επόμενο ταξίδι της ζωής. Δεν επιθυμούμε να επιχειρήσετε ένα επόμενο ταξίδι άφρονες και ανέτοιμοι και έρημοι και επικίνδυνοι μέσα στο Θείο Δώρο της ελεύθερης βούλησης, το οποίο πρέπει να αξιολογήσετε και εκτιμήσετε με τη δέουσα χρήση του.

Να είστε βέβαιοι ότι η ελευθερία στη διακίνηση του νου αποτελεί δώρο από τον ΥΠΕΡΝΟΥ – και αυτό ακριβώς το δώρο σάς παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε, να δημιουργηθείτε, να αγγίξετε το Φως και να αποφοιτήσετε από το πανεπιστήμιο της γήινης εμπειρίας. Ο Δημιουργός σάς έστειλε στο χοϊκό επίπεδο με το δώρο της ελεύθερης βούλησης. Παρ’ όλα αυτά, ΕΚΕΙΝΟΣ δεν μένει μακριά της. Την κατευθύνει με διάκριση, τη θωπεύει με απαλότητα, ακούγοντας τη φωνή της πνευματικής καρδιάς της οντότητας που επιζητεί την κατεύθυνση, τη διάκριση, τη θωπεία του.

Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.139

Αυτή η ελεύθερη βούληση, την οποία επιζητεί η πνευματική καρδιά, δομείται με το χέρι του Δημιουργού για να αυτοκυριαρχήσει μέσα στο ήθος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι οι νόες σας μπορούν να εκφράσουν τη Σοφία του Θεού διότι από τη Σοφία του Θεού ποιήθηκαν και γι’ αυτόν τον λόγο διαθέτουν όραση και ακοή «εν πνεύματι» και ως εκ τούτου μπορούν να επενεργήσουν κατά θαυμαστό τρόπο στα θέλω και να ποιοτικοποιούν τα επιθυμώ.

Τὴν δεξιάν σου οὕτως γνώρισόν μοι καὶ τοὺς πεπαιδευμένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ.140

Προκειμένου να συγκροτηθείτε πνευματικά και να συγχρονιστείτε με τους ήχους της συμπαντικής ελευθερίας, επιβάλλεται να κατανοήσετε επιτέλους ότι οι νόες σας πρέπει να καλλιεργούνται από ευδιάκριτους υψηλούς στόχους και ότι αυτοί οι στόχοι είναι που θα ποιοτικοποιήσουν τον ήχο της ουσίας της δομής της βούλησης, στην απόλυτα ελεύθερη έκφρασή της. Το ατομικό βούλεσθαι θα πρέπει να συνεργάζεται με το συμπαντικό γίγνεσθαι και το συμπαντικό βούλεσθαι στη δημιουργία αξιών που θα προωθούνται και θα ευλογούνται από τη Θεία Χάρη.

Η σύμπνοια στις λειτουργίες του ατομικού βούλεσθαι με το συμπαντικό βούλεσθαι και γίγνεσθαι, αποτελεί σύνθεση στη ροϊκή έκφραση της ουράνιας εικόνας και, μέσα από αυτήν τη σύμπνοια στην έκφραση, διασφαλίζεται η αρμονία η οποία εκφράζεται με τριπλή φωτεινή διάχυση στην ευταξία, ευνομία και ευρυθμία.

Αυτή την αρμονία επιθυμεί να επιτελέσει η Θεία Χάρη στην ισορροπία της λειτουργίας σας. Πόση αρμονία θα ένιωθε η καρδιά σας, στην ουσία του πυρήνα της ύπαρξής σας, εάν είχατε αναπτύξει μέσα σας αυτή την ελευθερία που λειτουργεί με διάκριση στα θέλω, που δημιουργεί τη δύναμη της θέλησης του ανθρώπου να ποιεί κριτήρια ουσίαςεκείνη τη δύναμη που δόθηκε στον άνθρωπο από τον Δημιουργό στην Αρχή, όταν έγινε ζωντανή ψυχή με τη δύναμη να επιλέγει για τον εαυτό του.

Μέσα σε αυτήν τη δύναμη της ελεύθερης επιλογής, κινηθείτε με την ευλογημένη Χάρη, με την ευλογημένη γνώση να διαχωρίζετε το καλό από το κακό, το χρήσιμο από το άχρηστο, το απέριττο από το περιττό, το δημιουργικό από το καταστροφικό.

Ο σαρκικός θάνατος της οντότητας, διά του οποίου αυτή αποβάλλει το κοσμικό-υλικό ένδυμα και «ποιείται φοβερό και ιερό Μυστήριο», ελευθερώνει τον θείο νου από τα μαγνητικά πεδία του επιπέδου της Γης και αυτός ο νους, απελευθερωμένος από το φθαρτό του ένδυμα, ακολουθεί τα επίπεδα που αναλογούν στις εμπειρίες του. Αυτές τις εμπειρίες τις εξέλαβε με τον τρόπο που τις αντιλαμβανόταν, και μέσα από αυτές τις εμπειρίες εκφραζόταν η οντότητα σαν υλική κατανόηση σε σχέση με την υλική της εξάρτηση.

Στην πορεία του πνεύματος της οντότητας –σε αυτή την πορεία που διανύει στα επίπεδα άνωθεν της ύλης, στα άυλα και πνευματικά αναλογούντα πεδία– εισέρχεται η επενέργεια της διαδικασίας των σταδίων που ορίζονται για αυτό το πνεύμα από τη Συμπαντική Δικαιοσύνη, που αποτελεί απονομή Σοφίας.

Μέσα σε αυτά τα στάδια-πεδία, όπου το πνεύμα υφίσταται τη φροντίδα του Σύμπαντος για να περάσει στους κατάλληλους χώρους κατανόησης, η πνευματική οντότητα θα περάσει κατά πρώτο και κύριο λόγο με το έργο που έδωσε και έλαβε στην κατανόησή της, με την ελεύθερη βούλησή της.

Η Συμπαντική Δικαιοσύνη –αυτή που εκφράζεται με έντονα στοργική διάθεση και φροντίδα στην Τάξη και ένταξη– αναλαμβάνει το πνεύμα, ως έκφραση λειτουργίας του νου της άσαρκης πλέον οντότητας, για να το περάσει στην κατανόηση, στην περισυλλογή των γήινων εμπειριών του και –με την ελεύθερη, και πάλι, βούληση της πνευματικής οντότητας– να το προπαρασκευάσει με την αναλογούσα παιδεία για την επόμενη ενσάρκωση αυτού του πνεύματος, ως πνευματικής οντότητας, στη Γη.

Όπως καταλαβαίνετε, η ελευθερία της διακίνησης του νου, η απόλυτη Βουλητική Διάθεση, συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί και στα επόμενα πνευματικά επίπεδα ύπαρξης του πνεύματος.

Το υγιές πνεύμα επιλέγει το Φως, άγεται προς το Φως και, μέσα στη δίνη αυτής της φωτεινής επιλογής που δημιουργεί μια ασύλληπτη έλξη, λαμβάνει την έντονη αίσθηση της ανάπαυσης στους ζεστούς κόλπους αυτής της αναγεννητικής ελευθερίας και δημιουργεί «ποίηση διάκρισης» για τα επόμενα φωτεινά επίπεδα, από τα οποία θέλγεται με ασίγαστο παλμό.

Το ασθενές πνεύμα-νους, δηλαδή αυτό που έγινε κακός χρήστης της ελεύθερης βούλησής του, συνεχίζει την πορεία της ασθένειας –με κύριο χαρακτηριστικό την αδυναμία στην αξιολόγηση των εμπειριών του στη Γη– και επαναλαμβάνει τις ανακυκλώσεις του στο υλικό επίπεδο σαν να είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει την εμπειρία της ζωής, άπειρος και άσχετος με τον Μεγάλο Σκοπό της Δημιουργίας, δηλαδή τον σκοπό της εξέλιξης του ποιείν από τις επιλογές του βούλεσθαι.

Ο υγιής νους υφίσταται θείο κραδασμό, δηλαδή σθένος. Ο ασθενής νους στερείται θείου κραδασμού, είναι ά-σθενος.

Ο υγιής νους φωτοβολείται και ακτινοβολεί. Ο ασθενής νους δεν έλκεται από το Φως, στερείται ακτινοβολίας και κατά συνέπεια στερείται διάκρισης.

Στις αρχές του Millennium, ο άπειρος Ουρανός κυοφορεί το ΘΕΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Το Σύμπαν εργάζεται για εσάς, τους γήινους αδερφούς μας. Σας παρακινούμε να τολμήσετε να προχωρήσετε με ευ-διάκριση, γνώση και υπευθυνότητα, στην ανάλυση και εξέταση των στοιχείων που προσμείχθηκαν και συνετέλεσαν στη μόλυνση του βουλητικού σας στοιχείου, που είναι η έκφραση της λειτουργίας σας μέσα στη Χάρη της Ελευθερίας. Σας προτρέπουμε να καταχωρήσετε όλα τα επιμολυντικά στοιχεία που εντοπίσατε στα βουλητικά σας αποτελέσματα, κυρίως από την τέλεση των λαθών σας, να τα καταχωρίσετε με επιμέλεια στο «Προσωπικό σας Αρχείο Ηθικών Εκκρεμοτήτων». Στη συνέχεια, συντάξτε έναν κατάλογο Αλήθειας εντός του οποίου θα αναγραφούν οι δυνατότητές σας και οι αδυναμίες σας, και προβείτε με τόλμη και σθένος στην επιχείρηση της προσπάθειας να τακτοποιήσετε τις «ηθικές σας εκκρεμότητες» – διότι παραποιήσατε τη ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ μέσα στο μεγαλείο της ελευθερίας της βούλησής σας.

 


135 Κατά Λουκάν 9:23. «Αν θέλει κανείς να με ακολουθεί, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του, ας σηκώνει τον σταυρό του κάθε μέρα και να με ακολουθεί».

136 Ενν. Μορφή συν Στάση της γήινης οντότητας: Η πνευματική ταυτότητα του κάθε ανθρώπινου όντος που το καθορίζει έναντι της ουράνιας πρόθεσης για τη μετακίνησή του προς τα άνω (ανώτερα επίπεδα) ή την οπισθοδρόμησή του προς τα κάτω (χαμηλά επίπεδα).

137 «Εμείς επιλέγουμε το ποιόν της ζωής μας, τόσο μέσα από τις επιλογές του παρελθόντος όσο και μέσα από τις επιλογές στο τώρα». [Σημείωση της Σ.Σ.]

138 Ενν. Θειώνεται: Ρήμα που προέρχεται από την ιδιαίτερη χρήση του όρου «θείωση».

139 Π.Δ., Ψαλμοί 142:10. «Δίδαξέ μου να εκτελώ το θέλημά Σου, γιατί Εσύ είσαι ο Θεός μου».

140 Π.Δ., Ψαλμοί 89:12. «Κάνε μου γνωστό το δεξί Σου χέρι [το χέρι της δύναμής Σου] αλλά και εκείνους που έχουν σπουδαγμένη την καρδιά με σοφία».

ΚΕΦΑΛΑΙΑ