02.01 | Εισαγωγή – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

1. Εισαγωγή

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ
ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Ένατο Βιβλίο

A- A A+

Είμαστε μέσα από την εικόνα του Ακτίστου Φωτός. Κατερχόμαστε εκ του Ακτίστου, του Απόρρητου, του Άυλου, του Απρόσιτου, του Θεοποιού, του ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, για να σας διδάξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα διακινήσετε το πνεύμα σας μέσα στην άπειρη Αγάπη του ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, για να λάβετε τη νόηση που πηγάζει από τη φρόνηση και να αξιωθείτε να λάβετε την όραση του Ακτίστου Φωτός.

Παρέχουμε έλεος ως εκφραστές του ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ –του εκ χειρών Αποίητου και εκ χειρών Αδημιούργητου– και διακινούμε τη Μορφή της Αρετής στις σφαίρες εκ-Ροής του Συμπαντικού Ήθους.

Σας δηλώνουμε με απεριόριστη επίγνωση ευθύνης ότι προσκυνούμε την ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ με την ουσία του απόλυτου δέους στη στάση μας έναντι αυτής της ΥΨΙΣΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣΑΡΟΥΣΙΑΣ. Με την αίσθηση της απόλυτης ευ-φροσύνης που κυριαρχεί στην άυλη καρδιά μας, επιθυμούμε την πορεία σας στη Γη να τη λάβετε σαν πορεία εμπειρίας για την εξέλιξή σας στην αναζήτηση του Δρόμου, μέσα στην απόλυτα ελεύθερη εξέλιξή σας εντός της συμπαντικής μορφής που ιδιαίτερα μεριμνά να σας καταστήσει μορφές άξιες λόγου.

Αυτοσυστηνόμαστε ως Φωτεινές Υπάρξεις ή Φωτεινές Οντότητες ή Σύν-Τροφοι, που σημαίνει ότι σας συντροφεύουμε στον δύσκολο πνευματικό σας αγώνα στα υλικά απαιτητικά επίπεδα και σας συν-τρέφουμε με άφθαρτη πνευματική τροφή που θα σας ενισχύσει κυτταρικά και θα σας ωθήσει να αναζητήσετε τη Θέα του Αθέατου στην αίσθηση Φωτός του Αληθινού, μέσα από μια κατανόηση και αναζήτηση με σθένος.

Συνταξιδεύουμε με τους ήχους των Συμπαντικών Ανέμων –αυτών που αναμένουν την ανανέωσή σας, καθώς ηχούν εν πνοή Φωτός– και ακτινοβολούμε τον καθαρό ανθρώπινο οφθαλμό, για να λάβει την Υπερ-Κόσμια Θέα.

Επιθυμούμε να σας διδάξουμε τη γνώση του Ήθους και όχι τη γνώση της κοσμικής ηθικής, η οποία δεν αποτελεί στοιχείο της ουσίας της γνώσης αλλά στοιχείο της υποκειμενικής αντίληψης κάποιων δεδομένων στον δεδομένο χρόνο, στη δεδομένη κοινωνία. Εφόσον κατανοήσετε τη λειτουργία της ουσίας του Ήθους, θα αντιληφθείτε το πραγματικά ηθικό ή ανήθικο που περιέχεται στην αντικειμενική πλέον λειτουργία της κοσμικής ηθικής.

Επιθυμούμε να «σας περάσουμε» στη Σφαίρα της Σοφίας και να σας καταστήσουμε συνειδητούς λειτουργούς της Αρετής, αυτής της αρετής που εμμένει στο ΠΝΕΥΜΑ ως πρώτο στοιχείο της έκφρασης του Θεού, και το Οποίο επιλειτουργεί μέσα από την Αγάπη στο Καθολικό Είναι.

Με την εισαγωγή σας στη Σφαίρα της Σοφίας δεν επιθυμούμε να σας καταστήσουμε σοφούς στις επιστήμες, αλλά σοφούς στην κατανόηση του σκοπού της Αγάπης – της Αγάπης στην άπειρη Θέα της, αυτής που άγει στο Παν. Επιθυμούμε να σας φέρουμε σε επαφή με την Αγία Πηγή της Δημιουργίας για να καταστείτε συνδημιουργοί στο έργο της Αγάπης.

Ζείτε έναν σημαντικό κύκλο ζωής τώρα. Ποτέ δεν υπάρχουν για τον Δημιουργό ασήμαντοι κύκλοι ζωής.

Ζείτε ένα σημαντικό παρόν στη νοητική σας ατομικότητα και αυτό το παρόν έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη νόησή σας. Ο σκοπός μας είναι να σας καταστήσουμε ένα συνειδητό σημαντικό παρόν που θα λάβει θέση παρουσίας στη διακίνηση της πνευματικής καθολικότητας, αυτής που θα λειτουργήσει με ρυθμό στον αρμονικό Ήχο.

Ο χρόνος του τώρα είναι ο επιλεγμένος και ο καθορισμένος από το Θεϊκό Σχέδιο και αυτός ο χρόνος θα σας προπαρασκευάσει –πάντα με την ελεύθερη βούλησή σας– για την απόρρητη «ένωση». Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε τρόπους για την κάθαρση του νου σας, διότι μόνο με την κάθαρση του νου θα προωθηθείτε στο στάδιο της έλξης για τη γνώση.

Δεχτείτε τον λόγο της πύρινης επέμβασής μας για να λιώσετε με σύνεση και φρόνηση τους πνευματικούς σας παγετώνες, ώστε να μην υποστείτε τις συνέπειες ενός, ίσως, πνιγμού του νου, αλλά να κατανοήσετε μια εκθαμβωτική έκλαμψη του νου με την επέμβαση της Αγίας Χάριτος.

Σας θέλουμε σθεναρούς υποκινητές και οργανωτές «επαναστατικών κινημάτων». Θα κινηθείτε μέσα στον εαυτό σας εναντίον της λήθης, της άγνοιας, της πλάνης, για να αποκαλύψετε την πνευματική σας καρδιά –αυτήν που θάψατε κάτω από τους χτύπους της υλικής σας καρδιάς και αυτή πάσχει να συντονιστεί με τους Συμπαντικούς Παλμούς– ώστε να συν-λειτουργήσει αρμονικά με την υλική σας καρδιά, σε μια συνεύρεση κάποιας Αγίας Στιγμής.

Με τον τρόπο που διαθέτουμε στα μέσα της κατά το δυνατόν κατανόησής σας, ποιούμε και την ανάλογη πειθώ – με προτροπή για αγώνα στον εμπλουτισμό του νου σας με ενέργεια στην ουσία του, η οποία θα αποβεί αρχή θεραπείας στις ασθένειές του.

Μέσα από αυτό το βιβλίο μας, σας προσκαλούμε να έρθετε στη Συμπαντική Αυλή μας – εκεί θα σας κεράσουμε Αγάπη, θα σας προσφέρουμε νερό από κρυστάλλινη Πηγή, εκεί θα σας ντύσουμε με Ήλιο. Η «αυλή» μας ακτινοβολεί εκ του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και ευωδιάζει αγιόκλημα και Ουρανό. Εκεί, στον χώρο των φωτεινών συναντήσεων, θα επισυμβούν εποικοδομητικές συμφωνίες κάθαρσης και ο νους θα συναντήσει τον «χαμένο» νου, και η σάρκινη καρδιά σας θα συνευρεθεί με τη «χαμένη» πνευματική σας καρδιά. Αυτή η μεγάλη συνάντηση στην Αυλή του Ουρανού θα σφραγιστεί από το χέρι του Δημιουργού και εκεί, στον αεί υπάρχοντα Αιθερικό Σταθμό, θα λάβετε το εισιτήριο από το χέρι της Αρετής για το ταξίδι που θα σας οδηγήσει στα αεί υπάρχοντα. Έχετε υποτιμήσει την Υπερδύναμη του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΑΤΕΡΑ και ενδίδετε με φόβο και τρόμο στις απαιτήσεις της φθίνουσας υποδύναμης που σας παρασύρει σε δρόμους παραπλάνησης και εξευτελίζει το ήθος σας.

Στην Αυλή του Ουρανού θα συναρπαστείτε από τη μελωδία –την παλμική μελωδία της καρδιάς των συμπαντικών επιπέδων–, θα συζητήσουμε για τα εύ-ηχα, τα εύ-ρυθμα και τα εύ-κοσμα και μέσα στην ευπρέπεια της κίνησης του Ουράνιου Ήθους θα λυθούν τα νήματα που δεσμεύουν το κυτταρικό σας είναι –το υλικό και το πνευματικό– και θα ζήσετε εν πνοή νοός και καρδίας την εμπειρία της ενδυνάμωσής σας μέσα στη μεγάλη όραση της Αλήθειας. Αυτή η εμπειρία θα σας απομακρύνει ουσιαστικά από τα συναισθήματα φόβου και αδυναμίας που σας προκαλεί η υποδύναμη αυτή, η οποία λειτουργεί μόνο στο υλικό επίπεδο και δημιουργεί διάφορες ιώσεις στα πνευματικά σας κύτταρα. Ο ρόλος μας είναι καθαρά ρόλος επέμβασης στον νου της άγνοιάς σας και στην πνευματική σας καρδιά που χάνει τους παλμούς της κάτω από το φορτίο της κουρασμένης σάρκινης καρδιάς σας.

Ελπίζουμε να συν-τελέσουμε το Έργο του Αγίου Δημιουργού ένα έργο επέμβασης για την πνευματική σας θεραπεία. Το έργο αυτό ζωοδοτείται από τον άσβεστο και άφλεκτο Φλογερό Πυρήνα, που πυρπολείται από τις ασίγαστες φλόγες της Αγάπης και παραμένει «άφλεκτος», άφθαρτος και Ζωοδότης ανά τους αιώνες.

Πρέπει να λάβετε μέσα στην ουσία της κατανόησής σας την εικόνα του συναρπαστικού μας έργου και το έργο αυτό να γίνει βατό στην ακρίβεια της νόησής σας, αφού υποστεί την κατάλληλη διεργασία μέσα στη λειτουργία της ατομικότητάς σας ώστε η ατομικότητά σας να λειτουργεί στα Ευ του σκοπού. Δεν σας κρύβουμε ότι και εμάς μας διακατέχει η ανησυχία για το αν θα λάβετε τα μηνύματα αυτά μέσα στα Ευ του Σκοπού μας – κρυστάλλινα, όπως σας τα δίνουμε, χωρίς τυχόν παρα-νοήσεις, παρα-ποιήσεις, παρ-ερμηνείες, καθώς «θα περνούν» στον τρόπο της ατομικής σας σύλληψης. Ο κόσμος του υλικού επιπέδου δεν αποδέχεται εύκολα ό,τι δεν αγγίζει με την αφή, ό,τι δεν αντιλαμβάνεται με τις γνωστές λειτουργίες των γνωστών αισθήσεων και ό,τι δεν αντιλαμβάνεται με τη γνώση που του παρέχει η επιστήμη.

Η πρόθεσή μας είναι να κατανοήσετε ότι Ο ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ίσταται πάνω απ’ όλους τους λαούς της Γης και ζει στις καρδιές όλων των λαών της Γης. Επιτέλους, δεχτείτε να γνωρίσετε τον φωτοδότη Ουρανό που προσφέρεται στον πλανήτη σας «βατός στα άβατα», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σας προσφέρουμε τα άβατα προς σύλληψη Αυτών. Απλώς σας προσφέρουμε ελπίδες πρόσβασης στα θεία πράγματα, με την προϋπόθεση να κατανοήσετε τον σκοπό της ενσάρκωσής σας στη Γη και, μέσα από αυτή την κατανόηση, να αγωνιστείτε για την ποιοτικοποίηση της οντότητάς σας. Με αυτόν τον τρόπο θα λάβετε τον ρυθμό στην όραση, στην ακοή και στην αίσθηση, αυτόν τον ρυθμό που συμβαδίζει με τον ρυθμό της Συμπαντικής Απαίτησης.

Δεῦτε ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου,
καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,
καὶ θεασώμεθα τὴν δόξαν τῆς Μεταμορφώσεως αὐτοῦ,
δόξαν ὡς Μονογενοῦς παρὰ Πατρός·
φωτὶ προσλάβωμεν φῶς·
καὶ μετάρσιοι γενόμενοι τῷ πνεύματι,
Τριάδα ὁμοούσιον ὑμνήσωμεν εἰς τοὺς αἰῶνας.100

Σας καλούμε, λοιπόν, να καταστείτε κοινωνοί της άυλης Κοινωνίας του Ουράνιου Χώρου, εντός της οποίας ίσταται ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΕΝΑΣ, ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, πέριξ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ και εντός ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ αυτή η Κοινωνία λειτουργεί τελετουργικά, συν-κινούμενη με το Πνεύμα της αιώνιας Σοφίας.

Ο γλυκύτατος ΙΗΣΟΥΣ, λαμπρότερος του Ήλιου και των ουράνιων αστρικών σωμάτων, σας στέλνει τα χαμόγελά ΤΟΥ μέσα από την καρδιά της άπειρης ευσπλαχνίας ΤΟΥ και σας διανοίγει την κοσμημένη με αστέρες αγκαλιά ΤΟΥ και επιθυμεί να σας προσκαλέσει σε γεύμα Αγάπης. Η καρδιά ΤΟΥ πάλλεται και δονείται από τους Παλμούς της Αγάπης και οι ήχοι που παράγονται μέσα από τους παλμούς και τη δόνηση προκαλούν δάκρυα συγκίνησης στην άπειρη συμπαντική καρδιά.

Ο πλανήτης εντός του οποίου έχετε ενδυθεί με σάρκα και οστά και έχετε προικιστεί με τις προίκες του Πνεύματος, με νου και καρδιά –πνευματική καρδιά–, δυσμορφεί και δυσφορεί από τις βιολογικές σας εκφράσεις. Οι εκφράσεις αυτές είναι ο δρόμος που παίρνει η κατανόησή σας και μέσα σ’ αυτόν τον δρόμο, με συνείδηση ή χωρίς, αυτή η κατανόηση σάς κατευθύνει είτε στην ουσία αυτής της σάρκωσής σας είτε στα παρά την ουσία του σκοπού σας, δηλαδή στα ανούσια. Η αν-υπαρξία της ουσίας επιφέρει την απώλεια (στον Σκοπό).

Εάν έστω και ελάχιστα σας απασχολούσε ο λόγος της ζωικής σας εκδήλωσης –ο ενδεδυμένος με ένδυμα από σάρκα και οστά– και ερευνούσατε μέσα στη σάρκα και μέσα στα οστά, θα είχατε ανακαλύψει τα θεία στοιχεία που συνυπάρχουν με την υλική σας μορφή και θα είχατε κατανοήσει το κατεπείγον της πνευματικής σας εξέλιξης.

Με την πτώση σας στα υλικά πεδία, ασθένησε η ψυχή σας και οδηγηθήκατε στις δύσκολες διαδικασίες του σαρκικού θανάτου, ως αποτέλεσμα της απώλειας της ουσίας σας. Κατά τον Όσιο Θαλάσσιο τον Λίβυο, στον οποίο παραπέμπουμε για να προσεγγίσουμε την κατανόησή σας:

Ασθένεια της ψυχής είναι η έξη της κακίας, και θάνατός της η έμπρακτη αμαρτία.101

Ασθενούσα η ψυχή, οδηγείται στον «θάνατο». Και βέβαια, τον θάνατο του υλικού σώματος, πρώτιστα, τον προκαλεί μια ασθενής ψυχή – πέρα από τις βιολογικές συνθήκες της φυσιολογικής φθοράς. Τα πάθη σάς οδήγησαν στην παρά φύση ζωή και εμείς επιθυμούμε τη θεραπεία σας, που πρέπει να ξεκινήσει μέσα από την ψυχή – διότι εκεί εδρεύει το μεγάλο άλγος που προέρχεται από τα πάθη.

Μετά την πτώση που συντελέστηκε, η αρχέγονη ουσία του πνευματικού σας είναι κραυγάζει με απόγνωση διότι έχει απομακρυνθεί από αυτήν τη γνώση. Η αρχέγονη ουσία του πνευματικού σας είναι ακούγεται στα υψηλά φωτεινά επίπεδα και εκπέμπει μηνύματα για το έλεος του ΘΕΟΥ, απογοητευμένη οικτρά από την αδιαφορία σας. Η αδιαφορία σας εφησυχάζει κάτω από τον υλικό σας φλοιό, και έτσι μέσα στην υλική σας μεμβράνη κοιμάστε «τον ύπνο του δικαίου». Ο ήχος αυτής της κραυγής συλλαμβάνεται από τη Δημιουργική Δύναμη και ήδη προκαλούνται έντονοι κραδασμοί στο υλικό κοσμικό επίπεδο και δίνονται κίνητρα με μεθοδικές προσπάθειες των προηγμένων πεδίων. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι ακούτε αυτές τις προσπάθειες αφύπνισης και αναγωγής του κοσμικού γίγνεσθαι.

Σας παρακαλούμε να προβείτε σ’ αυτήν τη θεία επίκληση:

Ἐπίστρεψον, Κύριε, ρῦσαι τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου.102

Επίμονα σας τονίζουμε ότι επιθυμούμε να θέσουμε τέλος στα μοιρολατρικά σας συναισθήματα. Η αρχέγονη ουσία σας, σαν ουσία επαφής σας με τη Θεία Ουσία στον προ-πτωτικό σας χωροχρόνο, θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε την καταγωγή σας και να ελέγξετε τις ικανότητες του πνεύματός σας μέσα στην ύπαρξη του σημαντικού σας τώρα, έτσι ώστε να αποβάλετε τη μετα-πτωτική άγνοια και να καταστείτε οντότητες σθένους. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε να δια-γνώσετε τα πάθη σας που αφομοιώθηκαν με τη φύση σας. Η Αγία Χάρη θα ελευθερώσει την καρδιά σας από το σκληρό ένδυμα της πώρωσης με την οποία την ενδύσατε και αποκομίσατε θησαυρούς οργής, μιας οργής που είναι αποτέλεσμα των έργων της σκληρής και πωρωμένης καρδιάς. Με την επέμβαση και την απονομή της Θείας Χάρης θα αποκαλυφθεί μέσα σας ο Θεός και θα λάβετε στην ατομική σας κατανόηση την ερμηνεία του λόγου ΤΟΥ.

Παρόμοια λέει και ο μέγας Μακάριος: «Η καρδιά είναι ο ηγεμόνας όλης της υπάρξεως. Κι όταν κυριαρχήσει η χάρη σ’ όλα τα μέρη της καρδιάς, τότε βασιλεύει πάνω σε όλους τους λογισμούς και σ’ όλα τα μέλη. Γιατί εκεί είναι ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής».103

Αυτή την καρδιά επιθυμούμε να την ελευθερώσουμε από το ένδυμα της Λήθης και να την καταστήσουμε ανεξάντλητη, ακούραστη στην αναζήτηση της Α-λήθειας.

Το Σύμπαν επεμβαίνει για να σας μεταφέρει την απέραντη Θεϊκή Αγάπη και αυτή η αγάπη εμφυτεύεται στον πλανήτη σας με αστρικούς σπόρους, για να θεραπεύσει τις ψυχικές σας ανασφάλειες και να εμπλουτίσει τις πνευματικές σας αναζητήσεις. Τη συγκεκριμένη στιγμή, στον ορισμένο χρόνο, ο καθένας από εσάς έχει τη δυνατότητα με τη Συμπαντική Ευχή να γνωρίσει το μεγαλείο της επέμβασης της Θείας Χάρης και να καταστεί μακάριος.

Επιλέξαμε να γράψουμε εμείς την εισαγωγή αυτού του βιβλίου για να σας προδιαθέσουμε να αγωνιστείτε για την εισαγωγή σας στη γνώση που τελειούται εν τη πίστει, αφού:

Η γνώση είναι βαθμίδα, μέσα από αυτήν ανέρχεται κανείς στο ύψος της πίστης.104

Επειδή –όπως γράφει και ο Μέγιστος Απόστολος Παύλος– ο νους είναι φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,105 γι’ αυτό επεμβαίνει η Θεία Χάρη, η οποία θα απελευθερώσει αυτόν από τα αισθητά πράγματα, θα απελευθερώσει αυτόν από τη δουλεία και την αιχμαλωσία.

Μέσα από όλα αυτά, ιδιαίτερα θέλουμε να σας πείσουμε ότι σας αγαπάμε με μια ασύνορη τροφο-αγάπη, δηλαδή με μια αγάπη που σας παρέχει τροφή, σας παρέχει τρόπους θεραπείας της φθαρτής και άφθαρτης οντότητάς σας, όπως αυτή εκδηλώνεται με διττή έκφραση κίνησης στα επίπεδα της Γης. Η αγάπη μας εμπλουτίζει την αύρα σας με αστρικό φως και λούζει στις καθαρτήριες ουράνιες πηγές τον ρύπο της ψυχής σας, της αθάνατης ψυχής εντός της οποίας πρέπει να πάρετε την αίσθηση των αθανάτων ουσιών.

Έχουμε ήδη βρει τους τρόπους της σωτηρίας σας και αυτοί οι τρόποι είναι να σας βοηθήσουμε να διαγνώσετε την ασθένειά σας για να τη θεραπεύσετε. Όλα θα τα βρείτε με την ελεύθερη βούλησή σας και αυτή η βούλησή σας θα καλέσει και θα προκαλέσει την επέμβαση της Θείας Χάρης. Η θεραπευτική επέμβαση στην καρδιά σας γίνεται πάντοτε με το νυστέρι της Χάρης και είμαστε κοντά σας για να σας διδάξουμε «γνώση Θεού». Φυσικά δεν εννοούμε την εγκεφαλική γνώση, την οποία δεν απορρίπτουμε αλλά την επικροτούμε, όμως τώρα θα σας διδάξουμε την κοινωνία εν τη Υπάρξει.

Τώρα η αγάπη μας σας πολιορκεί, πολιορκεί όλους τους λαούς της Γης ανεξάρτητα από δογματικά πιστεύω· η αγάπη μας σας προσφέρει θαλπωρή και προστασία, σας θέλει καθαρούς, σθεναρούς και επαναστάτες εναντίον της λήθης, για να μπείτε στην κατανόηση του πνευματικού σας εαυτού.

Από τον ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ προαναγγέλλεται η Σωτηρία σας και συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη να την ευχηθείτε με επίκληση στη Θεία Δύναμη, διότι κάποτε χάσατε την Άκτιστη Χάρη.

Όπως γράφει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, το σώμα του ανθρώπου πλάστηκε άφθαρτο κι έτσι και θα αναστηθεί, η δε ψυχή πλάστηκε απαθής, χωρίς πάθη.

Ο άνθρωπος πλάστηκε άφθαρτος χωρίς ζωικούς χυμούς, κι έτσι και θα αναστηθεί.106

Η ψυχή έχει καθεαυτήν, από τη στιγμή που πλάστηκε, και δύναμη επιθυμίας και δύναμη θυμική που της δίνει ανδρεία και την κινεί σε έρωτα, γιατί έχει νου και λογική. Ο άλογος θυμός και η ανόητη επιθυμία δεν είναι στοιχεία που έλαβε κατά τη δημιουργία της, και το ίδιο ισχύει και για το σώμα. Αυτό δηλαδή πλάστηκε άφθαρτο και χωρίς ζωικούς χυμούς, από τους οποίους ήρθε σαν επακόλουθο η επιθυμία και ο θηριώδης θυμός. Μετά την παρακοή όμως, αφού το σώμα έπεσε στη φθορά κι απέκτησε την πυκνή υφή των άλογων ζώων, παρουσιάστηκε σ’ αυτό κατ’ ανάγκην ο θυμός και η επιθυμία.107

Γιατί, όπως λένε οι Θεολόγοι, το σώμα κτίσθηκε άφθαρτο, τέτοιο όπως και θα αναστηθεί, αν και ήταν επιδεκτικό φθοράς· όπως πάλι η ψυχή πλάσθηκε απαθής. Δέχτηκαν όμως και τα δύο τη φθορά, η ψυχή και το σώμα, και αναμίχθηκαν λόγω του φυσικότατου νόμου της μεταξύ τους περιχωρήσεως και μεταδόσεως.108

Εφόσον κυριαρχήσει το Φως εντός της ζώσας και άφθαρτης ψυχικής ουσίας καθεμίας κοσμικής οντότητας, θα λυθεί η σιωπή του πνεύματος που πηγάζει από τον σκοταδισμό του νου και θα συγκεντρωθούν οι ευσεβείς επιθυμίες σας εντός της Θέρμης του ΠΑΤΕΡΑ.

Η λύση αυτής της επικίνδυνης σιωπής του πνεύματος θα σας επιτρέψει, μέσα στη θέρμη του ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ, να λάβετε την ευφροσύνη κατά τη στιγμή της επαφής σας με τον πρώτο σας εαυτό, να θέσετε στο περιθώριο τις σκοτεινές θανατηφόρες εμπειρίες και να κρατήσετε τη μεγάλη αναγεννητική εμπειρία μέσα στις νότες του Ακτίστου Φωτός. Οι πολλαπλές και κάθετες πτώσεις σας στο χάος και στην οδύνη της ύλης, σας απομάκρυναν από το σπίτι του ΠΑΤΕΡΑ. Έτσι, φύγατε από τον «χώρο» όπου το φως της Αρετής ρέει αέναα και η καρδιά θειώνεται109 και ο νους μέσα στο ζωοφόρο ύδωρ εμπλουτίζεται κυτταρικά και προπαρασκευάζεται εν σοφία για το έργο που θα επιτελέσει μέσα στα συμπαντικά και κοσμικά γεγονότα, ως συμμέτοχος με τον ΥΠΕΡΝΟΥ στις δημιουργικές διαδικασίες.

Εγκλωβισμένοι μέσα στην αδυναμία, ήδη σταδιακά υφίστασθε «ασφυξία» από έλλειψη πνευματικής ενέργειας του υλικού σας κυττάρου. Είμαστε εκεί σ’ εσάς, στον καθέναν από εσάς, για να σας χορηγήσουμε οξυ-γόνο από την Πηγή του Πνεύματος. Δεν είστε μόνοι.

Άνωθέν σας και ανάμεσά σας, όπως θα το αντιληφθείτε στις σελίδες αυτού του βιβλίου, ένας ολόκληρος Φωτεινός Κόσμος ζει, ανα-πνέει, δια-κινείται, συν-λειτουργεί, συν-δημιουργεί για εσάς και απαιτεί να τον λάβετε στην όρασή σας, σαν εικόνα λειτουργίας στην υπηρεσία του Μεγάλου Συμπαντικού Σκοπού, αυτού που υπηρετούμε με ευλάβεια και ευ-διάθεση υποταγής. Το όραμά μας κυκλοφορεί μέσα στην Αγάπη του Θεού και από αυτή την αγάπη εφοδιάζουμε το πνευματικό μας σώμα με ακτινοβόλο «φωτοτροφή». Το όραμά μας διακινείται μέσα στα Μεγάλα Οράματα ΕΚΕΙΝΟΥ. Μέσα από αυτό το όραμα σας δίνουμε τα οράματα ΕΚΕΙΝΟΥ για εσάς.

Κάποτε συμπορευτήκαμε σε πορείες κάποιου φωτεινού Γαλαξία και συν-τραφήκαμε με φως και άρτον ευλογημένο και ήπιαμε –κατά τον χρόνο που πορευόμασταν στους κρυστάλλινους δρόμους– από την Αγία Πηγή, από την Πηγή τη Ζωοδόχο. Τώρα επιθυμούμε να συνεορτάσουμε την ανάσταση της συμπαντικής χαράς, όταν η επιστροφή σας στα φωτεινά Υπερώα θα αποβεί γεγονός και Αλήθεια. Για το ποθούμενο γεγονός της Αλήθειας, αγωνιστείτε από τα βάθη της ελεύθερης πια καρδιάς σας και ποιήστε αυτήν Φως. Απευθυνόμαστε σ’ εσάς μέσα από την εμπειρία του Αποστόλου Παύλου:

[…] ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν.110

Και μέσα από την ύψιστη εμπειρία του Αποστόλου Πέτρου, την οποία εξέφρασε ως εξής:

Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν.111

Στοχεύουμε στη διά του πυρός μορφή, αυτήν τη μορφή που θα προκύψει μετά την καύση των παθών. Αυτή η μορφή112 θα ενδύσει την πνευματική σας καρδιά και αυτή η πνευματική καρδιά συν-πνέουσα με τους οφθαλμούς του νου θα αντιληφθεί και θα λάβει τα ασύλητα και ασύλληπτα. Μέσα από αυτήν τη νέα καρδιά και μέσα από αυτόν τον νέο νου, τον νου που έχει επανακτήσει τον οφθαλμό του, θα καταστείτε ορειβάτες για την κατάκτηση των κρυφών και απόκρυφων κορυφών του όρους της γνώσης και εκεί θα συναντήσετε τον θησαυρό της νόησης. Αυτή η νέα πνευματική καρδιά, η οποία θα εκφράζεται μέσα στα Ευ της Πνοής του Όλου, θα συνθέτει ήχους για την έκφραση του γίγνεσθαι, θα ποιοτικοποιεί την ψυχή και τη δημιουργία μέσα από εσάς, με ήχους για το ευ ζην. Από την τέλεση αυτής της μεγάλης, εκπληκτικής διαδικασίας, τα πάντα θα μεταβάλλονται συνεχώς εν πνοή και με νόηση –με ροή– και θα υπερηχοποιείται ο ήχος της καρδιάς, καθώς αυτή θα συγκροτείται μέσα στην απαίτηση του έντονου Είναι.

Ο θείος κραδασμός, που επακολουθεί τη λήψη της γνώσης στην καρδιά σας, θέτει σε λειτουργία την αναγωγικότητα του Σύμπαντος και προκαλεί την εκδήλωση της ατομικότητας στο Όλο ως συνειδητή θέση. Με τη γνώση, έτσι όπως σας τη δώσαμε, θα έχετε δυνατότητα να προπαρασκευαστείτε για να κατανοήσετε τη βάση της έλευσής σας – η Ελευθερία θα εισβάλει στο αιθερικό σας σώμα και μέσα στη μήτρα της νόησής σας θα συλληφθεί το έμβρυο της μνήμης. Τότε, πλέον, μέσα στο άπειρο σε όραση και ακοή Σύμπαν, οι ανθρώπινες καρδιές δεν θα εκβάλλουν ακατέργαστους ήχους και οι ήχοι της ατομικότητας με τους συμπαντικούς υπερήχους θα συγκροτούν τις οντότητες με το Ποιόν του Όλου.

Κυοφορηθήκαμε στη μήτρα της συμπαντικής νόησης και κατανόησης, είμαστε οι υδρογόνοι που επιθυμούμε να σας καταστήσουμε γόνους ροής, να σας ποιήσουμε «αρχή εν τη ουσία της Αρχής», να σας καταστήσουμε ουσία, ένωση, συνείδηση, ψυχή, σθένος και αλήθεια. Η βούλησή μας συνίσταται στο να σας προωθήσουμε στον ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟ και ΥΠΕΡΣΟΦΟ ΝΟΥ και όλες οι επόμενες κινήσεις μας θα χαράξουν κατευθύνσεις για την ανακάλυψη από εσάς του χρυσού στόχου, που είναι η οριστική σας διαφυγή από τους όνυχες του υλικού ήχου. Θα σας υποδείξουμε τις πηγές του ελέους της ΥΠΕΡΥΣΙΑΣ και θα σας προσφέρουμε ύδωρ Ζωής, και αυτό το ύδωρ θα άρχει στο πνεύμα σας με ήχο.

Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι: Το άπειρο φωτεινό Σύμπαν εκφράζει το Θείο Ποιόν του ΟΛΟΥ, την ώση προς το ΕΝ – Ένωση. Το Θείο Ποιόν του Όλου, η ΘΕΙΑ ΟΥΣΙΑ, εκφράζεται συντονισμένη με το στόμα του Συμπαντικού Κόσμου και, για χάρη σας, αυτός ο Συμπαντικός Κόσμος φλυαρεί αδιάκοπα. Σας δίνουμε την έκφραση του Συμπαντικού Είναι για να ληφθεί η αλήθεια από τα κύτταρα που συνθέτουν την έκφραση του υποστασιακού στοιχείου της γήινης οντότητας. Κατά τη λειτουργία αυτής της ευαίσθητης λήψης και σύλληψης θα πρέπει να εισχωρήσουν στο υποστασιακό στοιχείο της γήινης οντότητας και να συμπράξουν με αυτήν –συν-λειτουργικά– η εικόνα, ο ήχος, η ροή, το σθένος ως ύπαρξη δύναμης, η αίσθηση και όλο το είναι113 της ψυχής ως λειτουργία της Παρουσίας του Θείου – σύνθεση τελετουργίας.

Η αίσθηση αυτής της τελετουργικής εικόνας κορυφώνεται στον εμπειρικό νου, όταν εκείνος υφίσταται τον Ύψιστο Κραδασμό, όταν με συνείδηση αποποιείται το Α (Άλφα) που στερεί το ευ της νόησης (Ά-ν-ευ) και διακινείται εντός του ευ της πνοής.

Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν.114

Σήμερα, Χριστούγεννα του 2001, πνέουμε στον νοητό γήινο ορίζοντα με Αρχή Ήχου και Ήχο Ζωής. Προσπαθούμε να μπούμε στα εγκεφαλικά σας κύτταρα με Θείο Φως, να τα διεγείρουμε με ευαισθητοποιημένες απαλές, απλές και διακριτικές δομικές προσεγγίσεις, για να διεισδύσετε στο ευαίσθητο και βατό ουράνιο κανάλι μας. Πρέπει να προσεγγίσετε νοητά αυτό το ουράνιο κανάλι διότι πρέπει να γίνει δικό σας κανάλι στη Γη και μέσα από εκείνο να λαμβάνετε την επαφή με τους Αγγέλους, με τον τρόπο που θα σας δείξει η πνευματική σας καρδιά. Αυτή η πνευματική καρδιά που κοσμεί την υλική σας υπόσταση –αυτή που δεν συμβιβάζεται με τις υλικές σας αναζητήσεις– θα υπογράψει για εσάς μια μεγάλη σύμβαση φωτός με τη μεγάλη Πύλη, με την προϋπόθεση ότι εσείς θα καταστείτε οι συνειδητοί εντολείς της.

Αυτά που σας δίνουμε πρέπει να δια-τεθούν προς ανάγνωση και μελέτη από όλους όσοι έχουν τη δυνατότητα να τα κατανοήσουν, αλλά και από όλους όσοι θα προσπαθήσουν μέσα στα δυνατά τους νοητικά όρια να τα επεξεργαστούν για τον προβληματισμό τους. Ίσως κάποια στιγμή αυτός ο προβληματισμός τους καταστήσει την κατανόησή τους δέκτη φωτός. Και πάλι σας λέμε όλοι ότι δεν φιλοδοξούμε τη συγγραφική ή λογοτεχνική επιτυχία μας στον χώρο σας, ο λόγος που «ποιούμε» αυτό το έργο –διότι «ποιούμε έργο»– είναι ο λόγος ο κατερχόμενος εκ του Ιερού Σκοπού και αυτόν τον Ιερό Σκοπό φιλοδοξούμε να τον κοσμήσουμε με προσπάθειες για την τιμή της Αλήθειας στην απόδοσή της σ’ εσάς. Για τον λόγο ότι δεν διαθέτουμε συγγραφικό ταλέντο, επαναλαμβάνουμε τα ίδια και πάλι τα ίδια και στολίζουμε τις λέξεις με τον ίδιο και πάλι τρόπο. Είναι σαν να παίζουμε ένα πρωτόγνωρο για εμάς παιχνίδι μέσα στο παζλ της πλούσιας γλώσσας σας. Και όμως, μέσα από τη ροή της γλώσσας σας, εμείς συνθέτουμε στόχους εκ της Εντολής και αυτή η εντολή είναι επίμονη και είναι ντυμένη με τη γλυκιά ευχή του Ουρανού να σας πείσουμε με διακριτική υπομονή και επιμονή. Τελικά, είναι η υπομονή μας και η επιμονή μας διακριτική; Εσείς θα μας δώσετε την απάντηση και εσείς θα μας καταστήσετε στην κατανόησή σας άξιους ή μη.

Κατά καιρούς ορισμένους, προορισμένους, καθορισμένους και προσδιορισμένους στην απαίτηση του χρόνου σας, αυτού του χρόνου που αναλογεί στον ρυθμό της ροής των υλικών σας επιπέδων, δόθηκαν στις Φυλές της Γης μηνύματα Αγάπης και Γνώσης –μέσα από την Αγάπη εκ του ΥΠΕΡΑΓΙΟΥ ΑΕΙ ΟΝΤΟΣ– με την ελπίδα εμφύτευσης στην εύγονη γήινη μήτρα σπερμάτων, από τα οποία θα γεννηθούν ποιοτικές αναγεννημένες οντότητες, υπεύθυνες στην εκδήλωση της καρποφορίας, υπεύθυνες ατομικά στις απαιτήσεις του Όλου για τη μορφή της θέσης και την επιλογή της στάσης115 στην εμπειρία της υλικής ενσάρκωσης.

Με όλα όσα εισαγωγικά σας αναπτύσσουμε, ένα μεγάλο σημείο της διακαούς επιθυμίας μας είναι να σας οδηγήσουμε στην ησυχία της ψυχής και όχι να σας καταστήσουμε ανήσυχους στην προσπάθειά σας να μας κατανοήσετε.

Ησυχία είναι κατάσταση του νου απαλλαγμένη από κάθε ενόχληση, γαλήνη της ελευθερωμένης και γεμάτης αγαλλίαση ψυχής, ατάραχη και ακλόνητη στήριξη της καρδιάς στο Θεό, θεωρία φωτός, γνώση μυστηρίων Θεού, λόγος σοφίας που προέρχεται από καθαρή διάνοια, άβυσσος θεϊκών νοημάτων, αρπαγή του νου στο Θεό, κοινωνία με το Θεό, ακοίμητα μάτια, προσευχή νοερή, άκοπη ανάπαυση μέσα σε μεγάλους κόπους. Και τέλος ένωση και συνάφεια με το Θεό.116

Ησυχία της ψυχής σημαίνει επιστήμη των λογισμών και «ασύλητος έννοια».117

Προσκυνούμε με ευλάβεια και δοξάζουμε και θαυμάζουμε τους Αγίους του ΚΥΡΙΟΥ που κοσμούν τη ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ.

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.118

Η κυριαρχική εξουσία του Φωτός, εντός του δημιουργικού ήχου που συνθέτει τη ζώσα και άφθαρτη ποιοτική ουσία εκάστης γήινης οντότητας, θα συντρίψει τη σκοτεινή, θανατηφόρο σιωπή της ψυχής. Εδώ, στο σημείο αυτό, πρέπει να σας διευκρινίσουμε ότι εννοούμε τη σιωπή που έχει ενσωματωθεί με την αδιαφορία μέσα στην ίδια την ουσία της ψυχής και έχει καταστεί αδράνεια ψυχής και έλλειψη πόθου ή κίνησης για τα θεία πράγματα. Σ’ αυτή την εξήγηση δεν έχει χώρο η συνειδητή απομόνωση της ψυχής στη σφαίρα της λειτουργίας των θεϊκών ήχων, από έρωτα ασίγαστο για τον ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Μέσα στη ροή αυτής της σιωπής –αυτή η σιωπή έχει ροή!– η ψυχή ποιείται εντός του Φωτός ΕΚΕΙΝΟΥ του Οποίου επέλεξε να γίνει κοινωνός ΤΟΥ. Μέσα από αυτήν τη θεία σιωπηλή κατάσταση θα σιωπήσει ο ακατέργαστος πνευματικός ήχος της ψυχής, διότι η Χάρη θα την καταστήσει α-παθή στα πάθη και εμ-παθή στο Φως.

Το γίγνεσθαι του Παντός ρέει και η πορεία σας μέσα στη ροή της Δημιουργίας είναι σαν αυτήν ενός οχήματος που στάθμευσε και εγκαταλείφθηκε σε έναν χώρο στάθμευσης. Η εγκατάλειψη της πορείας σας στον γήινο χώρο στάθμευσης θα σας στερήσει την ουσία της αυτοκίνησης, θα σας στερήσει τη θέση που θα σας εκφράσει ατομικά στο Όλο, θα σας στερήσει τον θείο κραδασμό και θα καταστείτε ουδέτερα όντα στη σχέση σας με τη Δημιουργία. Η ψυχή σας εφόσον ακινητοποιηθεί, εφόσον έχει σταθμεύσει στην «ασφάλεια» που της παρέχει η ύλη, δεν πίνει «ζων ύδωρ» – κατά συνέπεια αφυδατώνεται. Εκεί όμως, στην αεικίνηση της Αιώνιας Βασιλείας, στη Βάση της Έλευσης, όπου το ζωοδόχο ύδωρ εμπλουτίζει το ευ της πνοής και τη δομή του ήχου, οι τυφλοί θα λάβετε όραση, οι πεινασμένοι θα χορτάσετε, οι διψασμένοι θα πιείτε την αλήθεια, οι ασθενείς θα θεραπευθείτε, οι ά-νοοι θα αποκτήσετε νου και εσείς που ζήσατε ή ζείτε τον πόνο, θα φάτε τον άρτον [θα πάρετε το μήνυμα] της χαράς.119

Εκεί, στο παλμικό Φως που νοεί, αν είχατε τώρα τη δυνατότητα της πρόσβασης, θα είχατε μετουσιωθεί σε ήχο που ηχούν οι Αδάμαντες στην Πολιτεία του Κάλλους των Υπερήχων. Πρέπει να σας οδηγήσουμε στον Λόγο του Ήθους, δηλαδή στην Αλήθεια, για να κινηθεί το πνεύμα σας ελεύθερο στην Οδό της απόλυτης Λύτρωσης που παρέχει ΕΚΕΙΝΟΣ, ο μόνος ελευθερωτής και φωτιστής του νου.

Ευλογούμε την πνευματική μας επαφή, τιμούμε τους επιμελείς νόες, τους νόες της έρευνας που έχει να κάνει με τη ροή στα ευ του νου – τιμούμε την επιμονή και την υπομονή, τιμούμε τη διάθεση του μανθάνειν διά του ζην, τιμούμε τη γνώση μέσα στην οποία γεννιέται το ζην της νόησης. Ανάμεσά σας εντοπίζουμε και βλέπουμε εκλεκτούς, αυτούς που εκδηλώνουν την ατομικότητά τους μέσα στο Ήθος και φυτεύουν σπόρους αγάπης μέσα στη μήτρα της Γης.

Η Αγάπη τρέφει τα Σύμπαντα και χτίζει Πολιτείες
για όσους επιζητούν Πατρίδα στο Φως.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ –ο Άπειρος, ο αεί κινούμενος εν ηρεμία στο Ενιαίο Αδιάσπαστο Σύμπαν (Εν το Παν), ο Ευθύς, ο Αγαθός, ο Άρτιος στη Δημιουργία του Όλου–, καθώς εν Σοφία λειτουργεί το Σύμπαν και καθώς εκφράζει τις απαιτήσεις της Αρετής, σας απονέμει τις Αγίες Χάρες ΤΟΥ, που αποτελούν την ιερότερη συμπαντική λειτουργία. Με αυτή την αγία απονομή επιτελείται το ιερό έργο ΤΟΥ, να μην καταστείτε τρισάθλιοι αλλά τρισάριστοι. Με αυτή την αγία απονομή θα εκδιώξετε τις κακές σας μοίρες, την Κλωθώ, τη Λάχεση, την Άτροπο, και θα αφεθείτε με θαλπωρή στα χέρια των Χαρίτων, στην Καλή, στην Πασιθέα, στην Ευφροσύνη. Οι Χάρες του Κυρίου κατοικούν στα Πυρίμορφα Κέντρα του ΤΡΙΣΑΡΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡΝΟΥ, εκεί όπου η Αρετή εκδηλώνεται με ταπεινότητα, με ευσπλαχνία, με αγνότητα, με φιλαλληλία, με επιείκεια, με καλοσύνη, με ζήλο.

Να πιστέψετε, να ομολογήσετε την πίστη σας
και να προσδοκάτε την απονομή της Αγίας Χάριτος.

Με βάση όσα σας αναφέρουμε σε αυτή την εισαγωγή μας, ελπίζουμε να μην έχει εκπνεύσει το ενδιαφέρον σας και απολεσθεί η ουσία του, διότι η ουσία του ενδιαφέροντος ποιεί το Όλο και αυτό το Όλο διαχέεται σαν γόνος ροής στον πλανήτη. Εμείς πλέον θα γίνουμε οι ξεναγοί σας στον Φωτεινό Κόσμο των Χαρίτων. Σας παραπέμπουμε στον Αββά Δωρόθεο, για να νοήσετε την ανάγκη της καθοδήγησης:

Οὐδέν ἐστιν ἀθλιώτερον, οὐδὲν εὐαλωτότερον τῶν μὴ ἐχόντων τινὰ ὁδηγοῦντα αὐτοὺς εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ.120

Αυτή η οδός του Θεού οδηγεί στην Ένωση με την Υπερουσία, στη θείωση,121 στον στόχο της Θείας Θέας, στο Ποιόν του Όλου, στην Αρμονία, και αυτή η οδός του Θεού δεν επιδέχεται από τη φύση της ψεύδος, διότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό ανεκτό σε Αυτήν. Σας συνιστούμε να καταθέσετε τον πνευματικό σας εαυτό τώρα στην αναζήτηση του Δρόμου122 – τον εαυτό σας τον πεπερασμένο, τον ανισόπλευρο, τον κακό, τον σκοτεινό, τον εαυτό της κινούμενης καμπύλης, τον εαυτό τον περιττό, δηλαδή τον εαυτό που έχει χάσει την ισορροπία του.

Σας ευχόμαστε με την ευχή του Αγίου Ισαάκ του Σύρου να κατακτήσετε τις τρεις γνώσεις: τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική. Η τρίτη γνώση, η πνευματική, που αποτελεί τον ήχο της ροής της νόησης στην τελειότητα, κατά τον Άγιο Ισαάκ είναι η γνώση που προέρχεται από τις θείες αποκαλύψεις:

[…] ὑπὸ τῶν διαφόρων θεωριῶν, καὶ τῶν θείων ἀποκαλύψεων, καὶ τῆς ὑψηλῆς θεωρίας τῶν πνευματικῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ἀῤῥήτων μυστηρίων.123

Στο σημείο αυτό νιώθουμε την ανάγκη να σας παραπέμψουμε συνοπτικά στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά:

Ὁ δὲ ἀποκόψας πᾶσαν σχέσιν τῆς ψυχῆς πρὸς τὰ κάτω, ἀποσπασθεὶς ἀπὸ ὅλα διὰ τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν καὶ διὰ τῆς ἐξ αὐτῆς ἀπαθείας, ὑπερβὰς πᾶσαν γνωστικὴν ἐνέργειαν δι’ ἐκτενοῦς, εἰλικρινοῦς καὶ ἀΰλου προσευχῆς καὶ ἐκεῖ περιλαμθεὶς μὲ τὸ ἀπρόσιτον φέγγος δι’ ἀγνώστου ὑπεροχικῆς ἑνώσεως, μόνον αὐτός, γενόμενος φῶς, θεώμενος διὰ τοῦ φωτὸς καὶ φῶς βλέπων εἰς τὴν θέαν καὶ ἀπόλαυσιν ἐκείνην τοῦ φωτός, γνωρίζει τὸ ὑπερφαὲς καὶ πράγματι ἀπερινόητον τοῦ Θεοῦ, θεωρῶν τοῦτον ὄχι μόνον ὑπεράνω τῆς νοητικῆς δυνάμεως τοῦ νοῦ, αὐτῆς τῆς ἀνθρωπίνης –διότι καὶ ἐκ τῶν κτιστῶν πολλὰ εἶναι ὑπεράνω αὐτῆς–, ἀλλὰ καὶ ὑπεράνω τῆς ὑπερφυεστάτης ἐκείνης ἑνώσεως, διὰ τῆς ὁποίας μόνον ἑνώνεται ὁ νοῦς μὲ τὰ ἐπέκεινα τῶν νοητῶν «μὲ θειοτέραν μίμησιν τῶν ὑπερουρανίων νοῶν».124

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ επιστρατεύει τις αθέατες άυλες Δυνάμεις ΤΟΥ που διακινούν το συμπαντικό κάλλος στο Ήθος της Συμπαντικής Ευκοσμίας και αυτή η Συμπαντική Ευκοσμία δια-τείνεται στο Ευ Ζην της ψυχής και του νου. Συστρατεύει τις Ασώματες Ουράνιες Στρατιές και τα Αγγελικά Τάγματα μέσα από την ιερότητα της διάθεσής ΤΟΥ, για να επιτελέσουν διά του Φωτός ΤΟΥ το έργο της ροής στα γήινα επίπεδα που είναι ειδικά και απόλυτα συντονισμένα με τα συμπαντικά επίπεδα όπου εδρεύουν οι Συμπαντικές Εστίες δημιουργίας έργων καθολικής ροής. Αυτά τα επουράνια «σωστικά» Τάγματα επαγρυπνούν για τη διάσωση του πνευματικού σας κυττάρου, για να παρεμποδίσουν τη δομή του «αντισυμπαντικού στοιχείου», του στοιχείου εκείνου του οποίου εσείς την εικόνα αποδίδετε με τους αριθμούς 666. Πρόκειται για μια κατάσταση-στάση στείρα, χωρίς δυνατότητα παραγωγής, έναν κλειστό κύκλο μέσα στη ροή του Σύμπαντος που προκαλεί ανισορροπία και διαταραχή.

Εάν κατανοήσετε όλα όσα σας λέμε με τους τρόπους που προσεγγίζουν την έκφρασή μας στη γλώσσα σας, τότε ελπίζουμε να μπούμε στον δικό σας τρόπο κατανόησης και να προσεγγίσουμε τον τρόπο της δικής σας έκφρασης, ώστε να τεθεί πλέον σε ιερή λειτουργία ο μηχανισμός της αναγωγής σας στα στοιχεία της Ένωσης. Για να ενταχθείτε όμως στο Πνεύμα, στο Ευ της Πνοής, θα πρέπει να διδαχθείτε την κατάλληλη αγωγή για τη λήψη της εμπειρίας της αναγέννησης, η οποία θα κυοφορηθεί στη μήτρα της νόησής σας και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στην κατανόησή σας. Η μη αναγεννημένη μορφική σας σύνθεση, όπως εκφράζει τη λειτουργία της στο επίπεδο της χοϊκής εμπειρίας, υπέστη την ασθένεια της «πνευματικής στειρότητας». Σας συμβουλεύουμε να πιστέψετε στον ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ με απόλυτη Πίστη, που να στηρίζεται όχι στο υποκειμενικό του λόγου αλλά στο Αληθές του Λόγου, διότι μέσα στο υποκειμενικό του λόγου ίσως η Πίστη125 να συγχέεται με το νομίζειν.

Διαβάστε με προσοχή το ακόλουθο από την Πολιτεία (365c) του Πλάτωνα, που τονίζει ότι ακόμα και το νομίζειν παραβιάζει την Αλήθεια:

Ἐπειδὴ τὸ δοκεῖν, ὡς δηλοῦσί μοι οἱ σοφοί, καὶ τὰν ἀλάθειαν βιᾶται […].126

Θέλουμε να σας διδάξουμε το κύρος και το δυνατόν της γνώσης και ελπίζουμε να θεραπευθείτε από αυτές τις πνευματικές μας διδαχές. Η ευσπλαχνία του Αγίου Δημιουργού ρέει Σοφία και Αγάπη και Ελπίδα και μέσα στον άπειρο χρόνο ΕΚΕΙΝΟΣ θα έρθει να βρει τη δική σας στιγμή στον καίριο χωροχρόνο. Αυτήν τη στιγμή «θα την ποιήσει σεισμική δόνηση» που θα συγκλονίσει το πνευματικό σας κύτταρο και θα λάβετε τη γνώση με την ακρίβεια του απολύτου «νοείν», για να μπείτε στην πορεία της αναδημιουργίας σας. Σας προτρέπουμε να εντείνετε τις προσπάθειές σας, για να δώσετε λόγον τιμής στην απαίτηση του Συμπαντικού-Σημαντικού χρόνου ότι θα συμπορευθείτε με τη φωτεινή δομική ροή για την εκπλήρωση της ανάγκης της αναγωγής, μιας ανάγκης που εκφράζει η ψυχή σας για τη θεραπεία της. Το πνευματικό στοιχείο της σάρκινης καρδιάς σας δεν εκφράζεται πλέον με τη δομή του ήχου, απώλεσε τη δυνατότητα να κοσμεί την έκφρασή του με νότες που ακούγονται στα υψηλά σύμπαντα, με νότες που μεταφέρουν το πνευματικό σας στοιχείο στον Έβδομο Ουρανό.

Η ελεύθερη καρδιά ποιεί τους ήχους νότες
και συνθέτει μελωδίες στα ανώτερα επίπεδα,
συνεκφραζόμενη με τους Αγγέλους.

Η σάρκινη καρδιά σας, πλέον, κρύβει μια ζώσα πνευματική οντότητα μέσα στο σαρκικό της ένδυμα, που παρενοχλείται από την πώρωση του υλικού ενδύματος και γι’ αυτόν τον λόγο αδυνατεί να συνθέτει αρμονικές νότες και αδυνατεί να εντοπίσει τον φωτεινό στόχο, που είναι ο προορισμός της. Η πνευματική καρδιά είναι ο στόχος στον ήχο και στο φως και, επειδή παρεμποδίζεται αυτός ο διακαής πόθος της, κινδυνεύει να εν-φραγεί από τη σύσφιξη που υφίσταται από το υλικό ένδυμα που παρέχει τη λειτουργία στη βάση της ύλης. Παρόλο που έχετε υποστεί τις δυσάρεστες εμπειρίες εξαιτίας της πτώσης σας, εξακολουθείτε να υποπίπτετε σε επίπεδα που λειτουργούν λόγω της πτώσης και να βαθμολογείστε από το Σύμπαν με βαθμούς κάτω του μηδενός. Αυτό σημαίνει ότι η λήθη σταδιακά σας εξαφανίζει, με κίνδυνο να απολεσθείτε σε υποεπίπεδα. Και όμως, η Χάρη του Θεού θα επέμβει κάποια στιγμή δική σας, εφόσον εσείς –σαν βούληση ελεύθερη να θέλει και να επιλέγει– την επιζητήσετε με την ελπίδα της Αναγέννησης.

Ζητήστε από τον Κύριο την αναγέννησή σας.

Κόκκος του σιναπιού είναι ο Κύριος, ο οποίος με την πίστη σπείρεται πνευματικά στις καρδιές εκείνων που Τον δέχονται.127

Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν.128

Μη λησμονείτε ούτε για μία στιγμή ότι η Χάρη του ΘΕΟΥ είναι η αποκάλυψή ΤΟΥ και ότι ο Θεός δεν σας έχει λησμονήσει. Για τον λόγο αυτό σας επαναλαμβάνουμε –κι αν γινόμαστε κουραστικοί, σας τονίζουμε ότι οι επαναλήψεις μας έχουν τον λόγο τους μέσα στον σκοπό μας– ότι οι άυλες φωτεινές Αγγελικές Οντότητες επιστρατεύονται και επενεργούν και επιμένουν να σας τοποθετήσουν στα μέλλοντα γεγονότα του φωτός με τη σωτήρια επέμβαση της Θείας Χάρης. Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη κατά χάρη και όχι κατά φύση.

Εφόσον η ψυχή σας –η πορεία της ψυχής σας– θα τείνει στα βέλτιστα της έκφρασης των στοιχείων του κυτταρικού της είναι που συνθέτουν τη δομή της, θα εφοδιαστείτε με το σθένος να εκφράσετε την ποιότητά σας μέσα από αυτήν, με συναίσθηση ευθύνης, και να κάνετε τις επιλογές σας με ευδιάκριτες κινήσεις, για να οδηγηθείτε στους αεί φωτιζόμενους αειθαλείς κήπους της έμπνοης Δημιουργίας. Αποκαλούμε Ήχο Ζωής τους εν πνοή λειτουργούντες αειθαλείς κήπους και μέσα σε αυτούς, χάρη στη λειτουργία των άυλων οντοτήτων, η δομή του ήχου δομεί την αρμονία στη διαδικασία της εξέλιξης του Σύμπαντος. Η έκθαμβη φωτεινή λειτουργία της ροής που αέναα μεταβάλλει τα πάντα «εν πνοή και εν νοήσει» εκφράζεται με τρόπο που παράγει ποιότητα, με ήχο που συνθέτει την έκφραση του γίγνεσθαι, με χρώμα και παλμό που δίνουν την Παρουσία του ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ στους ανοιχτούς οφθαλμούς.

Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια, ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τὴν δύναμίν σου.129

Η Αγία Χάρη είναι ο ιερός τρόπος της έκφρασης του ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ και πάντοτε όλες οι εκφράσεις ΤΟΥ ενδύονται με το στοιχείο της ιερότητας, διότι ό,τι εκφράζεται εξ ΕΚΕΙΝΟΥ είναι ιερό και άγιο. Αυτή η ιερή ΤΟΥ έκφραση, που αποτελεί την εκφραστική ΤΟΥ κίνηση, καταργεί τον θάνατο της ψυχής και θεμελιώνει το οικοδόμημα της σωτηρίας της στην αιώνια Πολιτεία του Φωτός.

Η ψυχή σας γνωρίζει ότι ποιήθηκε αθάνατη και αυτήν τη γνώση πρέπει να την έχετε κατανοήσει, έτσι όπως σας αναπτύξαμε τα απαραίτητα ουσιαστικά στοιχεία σύνθεσής της. Μέσα από αυτήν τη γνώση απευθυνθείτε στους άλλους και, με τη δυνατότητα που διαθέτετε στη δυνατή έκφρασή σας στον λόγο, ασχοληθείτε με τους άλλους με ιδιαίτερο ζήλο, στη διάκριση της ιδιαιτερότητας της ασθένειας που βιώνει η ψυχή τους. Μέσα από τη διάθεση της υπομονής σας, δώστε διάσταση στον λόγο σας, στον τρόπο της παροχής οξυγόνου σ’ όλες αυτές τις ψυχές που σιωπούν και απορρίπτουν αργά και σταθερά το ζωτικό τους κύτταρο, για να απορρίψουν τη ζωή μέσα από μικρά δακρυσμένα χαμόγελα.

Ἤν δ’ ἀπολείψας σῶμα ἐς αἰθέρ’ ἐλεύθερον ἔλθῃς, ἔσσεαι ἀθάνατος θεὸς ἄμβροτος οὐκέτι θνητός.130

Κινηθείτε για την Αγάπη και διά του στόματός σας θα σας «κατευθύνουμε» εκεί όπου αυτή η Αγάπη πρέπει να δοθεί με ταπεινοφροσύνη, με θαλπωρή και εγρήγορση, για να σωθεί έστω και ένα κύτταρο ζωής.

Μη σκορπίζετε τον εαυτό σας στα ανούσια. Εάν από τη φύση σας έχετε την τάση να συγχέετε τα ανούσια με τα ουσιαστικά και να σκορπίζετε τον εαυτό σας χωρίς διάκριση, τότε κάντε κάτι άλλο: σκορπίστε τον εαυτό σας για την Αγάπη. Όταν διασκορπιστεί ο εαυτός σας στη σφαίρα του Δούναι για την αγάπη, τότε το «διασκορπίζομαι» ευλογείται. Η καρδιά που δίνεται στο Δούναι δεν εξαντλείται ποτέ, διότι η αγάπη που δίνει δεν την εξαντλεί αλλά τη ζωοποιεί με ενέργεια που της χορηγεί το Σύμπαν από τη μεγάλη του λειτουργία – για τις καρδιές του Δούναι που δεν αποβλέπουν στο ιδιοτελές «λαβείν» και «ελπίζειν στο λαβείν».

Εμείς, οι δικοί σας Άγγελοι, σας θέλουμε συγκροτημένους μέσα στο συνειδητό σας είναι και επιπλέον συγχρονισμένους με το συνειδητό σας είναι, για να συγκροτηθείτε και συντονιστείτε μέσα στο συμπαντικό Είναι με τη δόνησή του, που θα προκαλέσει τον κραδασμό των θεμελίων της υλικής σας βάσης.

Οι Χάρες του Αγίου Θεού είναι Παρουσίες – διακινούμενες εντός της έκθαμβης άφθαρτης Ουσίας, εντός σφαιρικού φωτεινού άκτιστου χώρου που λαμβάνει τη μορφή μιας ζώσας σφαιρικής διάστασης. Εντός αυτής, με ακριβή φορά και επι-φορά, οι Χάρες συν-διακινούνται συν-υπαρξιακά θεωρούμενες –εκ του Πνεύματος– ως Φως εν τω απείρω Φωτί και εξαντλούν την τελειότητα του ήχου. Οι Χάρες ηχούν. Η σφαιρική πυρίμορφη ζώσα Διάσταση αέναα διακινείται με κινήσεις δομικής περιφοράς γύρω από την απέραντη πλανητική καρδιά με ιδιαίτερο ρυθμό δομής και αναδομής, που ρυθμίζεται από τον Συμπαντικό Ρυθμό του δομικού γίγνεσθαι για τη στιγμή της μεγάλης παροχής στο υλικό επίπεδο. Η αγάπη του Μεγάλου Παναγίου είναι η Χαριτοτόκος Μήτρα.

Ο κύκλος της Αγάπης, η πυρίμορφη σφαίρα, η Αγία Μήτρα που κυοφορεί τις χάρες, εξωτερικεύει τη μέγιστη διά-θεση της καρδιάς του ΠΑΤΕΡΑ προς τα παιδιά ΤΟΥ, που έχουν αποσυντονιστεί από τους Ήχους του Σύμπαντος. Δίνουμε ευχή σε αυτά τα αποσυντονισμένα παιδιά να κατανοήσουν με εγρήγορση το κάλεσμα του ΚΥΡΙΟΥ.

Εντός του κύκλου όπου η αγάπη υπακούει στην Πατρική εντολή και η Πατρική εντολή υπακούει στην Αγάπη, ένα Σημείο Μορφικού Σθένους εφοδιασμένο με «Πυρ υπό Μορφή», με «φως εν ρυθμώ», με «παλμό εν ροή ήχου λειτουργούντα», σας καλεί.

Επειδή είμαστε στο τέλος αυτής της κουραστικής για εσάς εισαγωγής, επιθυμούμε να σας υποβάλουμε τον σεβασμό μας στην προσπάθειά σας να μας κατανοήσετε και σας υποσχόμαστε να είμαστε σύντομοι στην ανάπτυξη των επιμέρους κεφαλαίων. Σας ευχόμαστε να λάβετε στην κατανόησή σας τα λίγα και ορισμένα του έργου αυτής της υπερκόσμιας διαδικασίας Αγάπης.

 


100 Μηναίο Αυγούστου, «Δοξαστικόν της Λιτής του Εσπερινού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος», Αθήνα: Εκδόσεις Φως, 2001, (ανατύπωση 2004). Γραμμένο από τον Άγιο Ανδρέα τον Ιεροσολυμίτη, Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κατά τον όγδοο αιώνα. Είναι ο περίφημος ποιητής του Μεγάλου Κανόνος της Σαρακοστής και βαθύτατος θεολόγος.

101 Νόσος ἐστὶ ψυχῆς, ἡ τῆς κακίας ἕξις· θάνατος δέ, ἡ κατ’ ἐνέργειαν ἁμαρτία (Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος, στο Φιλοκαλία, τόμ. Β΄ [1958], σ. 215:πθ΄). Μτφρ. από Φιλοκαλία, τόμ. Β΄ [2006], «Β΄ εκατοντάδα περί αγάπης και εγκρατείας και της κατά νουν πολιτείας», σ. 283:89.

102 Π.Δ., Ψαλμοί 6:5. «Επίστρεψε, Κύριε, και ελευθέρωσε την ψυχή μου, διότι Εσύ είσαι ο Θεός του ελέους».

103 Ταῦτ’ ἄρα καὶ ὁ μέγας Μακάριος· ἡ καρδία, φησίν, ἡγεμονεύει ὅλου τοῦ ὀργάνου· καὶ ἐπὰν κατάσχῃ τὰς νομὰς τῆς καρδίας ἡ χάρις, βασιλεύει ὅλων τῶν λογισμῶν καὶ τῶν μελῶν. Ἐκεῖ γάρ ἐστιν ὁ νοῦς καὶ πάντες οἱ λογισμοὶ τῆς ψυχῆς (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, στο Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄ [1961], σ. 125). Μτφρ. από Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄ [2008], «Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων», σ. 281.

104 Ἡ γνῶσις εἶναι βαθμίς, διὰ τῆς ὁποίας ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως (Ισαάκ του Σύρου, Ασκητικά, Λόγος ΞΒ΄ «Περί των τριών τρόπων της γνώσεως», Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Β. Ρηγόπουλου, 2003 (φωτοτυπική ανατύπωση της έκδοσης του 1871), σ. 317).

105 Προς Κολασσαείς 2:18. Ενν. «επαίρεται [ή, φουσκώνει] από το σαρκικό του πνεύμα [ή, τη σαρκική, ή κοσμική νοοτροπία]».

106 Ἄφθαρτος ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη χωρὶς χυμοῦ, οἷος καὶ ἀναστήσεται (Άγιος Γρηγόριος Σιναΐτης, στο Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄ [1961], σ. 32:η΄). Μτφρ. από Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄ [2008], «137 Ωφέλιμα κεφάλαια», σ. 177:8.

107 Ἡ ψυχὴ γὰρ καθ’ αὑτὴν ἔχει καὶ δύναμιν ὀρεκτικῆς ἐπιθυμίας καὶ θυμικὴν πρὸς ἀνδρείαν ἔρωτος κινητικήν, ἀπὸ τῆς διαπλάσεως αὐτῆς, λογικῆς κτισθείσης καὶ νοερᾶς. Οὐ γὰρ συνεκτίσθη αὐτῇ θυμὸς ἄλογος καὶ ἄνους ἐπιθυμία· ὥσπερ οὐδὲ ἐν τῇ σαρκὶ πρότερον· ἀλλὰ πλασθέν, ἄφθαρτον ἦν χωρὶς χυμόν, ἐξ ὧν ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμὸς ὁ θηριώδης ἐπηκολούθησε (Άγιος Γρηγόριος Σιναΐτης, στο Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄ [1961], σ. 43:πα΄). Μτφρ. από Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄ [2008], «137 Ωφέλιμα κεφάλαια», σ. 189:81.

108 Τὸ γὰρ σῶμα, φασὶν οἱ θεολόγοι, ἄφθαρτον ἐκτίσθη, οἷον καὶ ἀναστήσεται, κἂν δεκτικόν, ὥσπερ καὶ ἡ ψυχὴ ἀπαθής. Ἐφθάρησαν δ’ ἀμφότερα καὶ συνεκράθησαν διὰ τὸν φυσικώτατον θεσμὸν τῆς εἰς ἄλληλα περιχωρήσεώς τε καὶ μεταδόσεως, ἥτε ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα (Άγιος Γρηγόριος Σιναΐτης, στο Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄ [1961], σ. 43:πβ΄). Μτφρ. από Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄ [2008], «137 Ωφέλιμα κεφάλαια», σ. 190:82.

109 Ενν. Θειώνεται: Ρήμα που προέρχεται από την ιδιαίτερη χρήση του όρου «θείωση», ώση στη θέση του θείου.

110 Προς Κορινθίους Α΄ 4:5. «[…] ο Κύριος, ο Οποίος και θα φωτίσει τα κρυφά μέρη του σκότους και θα φανερώσει το τι επιθυμούν οι καρδιές [ή, ποιες είναι οι επιθυμίες των καρδιών]».

111 Πέτρου, Επιστολή Β΄ 1:19. «Έχουμε επίσης τον λόγο των προφητών ο οποίος είναι ακόμη πιο βέβαιος, τον οποίο πολύ καλά κάνετε και του δίνετε σημασία, σαν λυχνάρι που φωτίζει μέσα σε σκοτεινό χώρο, μέχρις ότου φωτίσει η μέρα και το πρωϊνό αστέρι [δηλ. ο ήλιος] ανατείλει μέσα στις καρδιές σας».

112 Ενν. Μορφή: Εκ της ο-μορφιάς αυτής που σαν σχήμα ή εικόνα προβάλλει την οντότητα στην απαίτηση του Σύμπαντος. Φυσικά, αφορά την πνευματική μορφή της οντότητας, αυτήν που εξελίσσεται μόνο με τη γνώση του λόγου των ενσαρκώσεών της.

113 Ενν. Είναι: Η βεβαίωση του υφίσταμαι, το ναι στο ειμί.

114 Π.Δ., Ψαλμοί 49:1. «Μίλησε ο κατεξοχήν Θεός και κάλεσε ολόκληρη τη Γη, από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του».

115 Ενν. Στάση: Εκ του ίσταμαι στην Ουσία της Ζωής, στην ουσία της ζωικής εμπειρίας, για την περαιτέρω εξέλιξη στα πνευματικά επίπεδα.

116 Ἡσυχία ἐστὶ νοὸς κατάστασις ἀνενόχλητος, γαλήνη ἐλευθερίας καὶ ἀγαλλιωμένης ψυχῆς, καρδίας ἐν Θεῷ βάσις ἀτάραχος καὶ ἀκύμαντος, θεωρία φωτός, γνῶσις Θεοῦ μυστηρίων, λόγος σοφίας ἐκ καθαρᾶς διανοίας, ἄβυσσος νοημάτων Θεοῦ, ἁρπαγὴ νοός, ὁμιλία Θεοῦ, ἀκοίμητος ὀφθαλμός, προσευχὴ νοερά, ἄπονος ἐν πόνοις μεγάλοις ἀνάπαυσις· καὶ τέλος, ἕνωσις μετὰ Θεοῦ καὶ συνάφεια (Όσιος Νικήτας Στηθάτος, στο Φιλοκαλία, τόμ. Γ΄ [1960], σ. 314:ξδ΄). Μτφρ. από Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄ [2008], «Β΄ εκατοντάδα φυσικών κεφαλαίων περί καθάρσεως του νου», σ. 97:64.

117 Ἡσυχία δὲ ψυχῆς, λογισμῶν ἐπιστήμη καὶ ἀσύλητος ἔννοια (Ιωάννου του Σιναΐτου, Κλίμαξ, εισαγ.-κείμ.-μτφρ.-σχόλ.-πίν. Αρχιμ. Ιγνατίου, Λόγος ΚΖ΄ «Περί Ησυχίας», Μέρος 1ο «Περί της ιεράς σώματος και ψυχής ησυχίας», Ωρωπός Αττικής: Έκδοση Ιεράς Μονής του Παρακλήτου, 92002, σ. 335:2).

118 Π.Δ., Ψαλμοί 67:36. «Ο Θεός γίνεται διαρκώς αντικείμενο δέους και θαυμασμού από εκείνους που είναι δικοί Του άγιοι».

119 Πρβ. Κατά Λουκάν 7:22. Τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται.

120 Αββάς Δωρόθεος, Του Οσίου Πατρός ημών Δωροθέου διδασκαλίαι διάφοροι προς τους εαυτού μαθητάς, Κεφ. Ε΄ «Περί του μη οφείλειν τινά στοιχείν τη ιδία συνέσει», Αρ. 61, Στ. 8, στο Dorothée de Gaza, Oeuvres spirituelles, Int., texte grec, trad. et notes par Dom L. Regnault et Dom J. de Préville, Sources Chrétiennes, Vol. 92, Paris: Les Éditions du Cerf, 1963, p. 250.

121 Ενν. Θείωση: Ώση στη θέση του θείου.

122 Πρβ. Κατά Ιωάννην 14:6. Ἐγώ εἰμι ἡ ΟΔΟΣ καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή.

123 Ισαάκ του Σύρου, Ασκητικά, Λόγος ΞΓ΄ «Περί της πρώτης τάξεως της γνώσεως», Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Β. Ρηγόπουλου, 2003 (φωτοτυπική ανατύπωση της έκδοσης του 1871), σ. 321.

124 Ὁ δὲ πᾶσαν τὴν πρὸς τὰ κάτω σχέσιν τῆς οἰκείας ἀφελὼν ψυχῆς καὶ ἐκ πάντων ἀπολυθεὶς διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν τηρήσεως καὶ τῆς ἐκ ταύτης ἀπαθείας, καὶ ὑπερβὰς πᾶσαν γνωστικὴν ἐνέργειαν δι’ ἐκτενοῦς καὶ εἰλικρινοῦς καὶ ἀΰλου προσευχῆς, κἀκεῖ δι’ ἑνώσεως ἀγνώστου καθ’ ὑπεροχὴν περιλαμφθεὶς τῷ ἀπροσίτῳ φέγγει, μόνος οὗτος, φῶς γεγονὼς καὶ διὰ τοῦ φωτὸς θεώμενος καὶ φῶς ὁρῶν ἐν τῇ τοῦ φωτὸς ἐκείνου θέᾳ τε καὶ ἀπολαύσει, καὶ τὸ ὑπερφαὲς καὶ ἀπερινόητον ὄντως γινώσκει τοῦ Θεοῦ, οὐχ ὑπὲρ τὴν νοητικὴν μόνην δύναμιν τοῦ νοῦ, τὴν ἀνθρωπίνην ταύτην, δοξάζων τὸν Θεὸν –πολλὰ γὰρ καὶ τῶν κτιστῶν ὑπὲρ αὐτὴν εἰσιν–, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τὴν ὑπερφυεστάτην ἕνωσιν ἐκείνην, δι’ ἧς μόνης τῆς τῶν νοητῶν ἐπέκεινα ὁ νοῦς ἑνοῦται «ἐν θειωτέρᾳ μιμήσει τῶν ὑπερουρανίων νόων» (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων», Λόγος 2, Αρ. 3, §57, στο Έργα, εισαγ.-μτφρ.-σχόλια Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», ΕΠΕ, τόμ. 2, 1982, σσ. 522-525, δίγλωσση έκδοση).

125 Ενν. Πίστη: Το παν στο Ίσταμαι και το ίσταμαι στο Παν.

126 «Επομένως, επειδή η εντύπωση, καθώς μου το βεβαιώνουν οι σοφοί, βάζει κάτω ακόμη και την αλήθεια […]» (Πλάτωνος, Πολιτεία, εισαγ.-μτφρ.-ερμ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 172009, σ. 122).

127 Κόκκος τοῦ σινάπεως ἐστὶν ὁ Κύριος, κατὰ πίστιν ἐν πνεύματι σπειρόμενος ἐν ταῖς καρδίαις τῶν δεχομένων (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, στο Φιλοκαλία, τόμ. Β΄ [1958], σ. 71:ια΄). Μτφρ. από Φιλοκαλία, τόμ. Β΄ [2006], «200 κεφάλαια προς τον Θαλάσσιο, περί Θεολογίας και της Ενσάρκου Οικονομίας του Υιού του Θεού. Β΄ Εκατοντάδα», σ. 125:11.

128 Πέτρου, Επιστολή Α΄ 3:15. «[μην έχετε φόβο…] αλλά μάλλον [να έχετε] σέβας για τον Κύριο τον Θεό στην καρδιά σας».

129 Π.Δ., Ψαλμοί 76:15. «Εσύ είσαι ο Θεός ο Οποίος κάνει θαυμάσια πράγματα, και ο Οποίος έκανες γνωστή τη δύναμή Σου στους λαούς του κόσμου».

130 «Όταν αφήσεις πίσω το σώμα σου, θα έρθεις [ή, θα φτάσεις] σ’ αιθέρα ελεύθερο· θα γίνεις αθάνατος· άθνητος θεός· ποτέ πια θνητός» (Πυθαγόρου Χρυσά Έπη, Στ. 70-71, εισαγ.-μτφρ.-σημ. Εμμ. Γ. Παντελάκη, Αθήνα: Πάπυρος, 1938, σ. 87) [Απόδοση του Συγγραφέα]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ