02.02 | Ώθηση Αναγωγής – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

2. Ώθηση Αναγωγής

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ
ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Ένατο Βιβλίο

A- A A+

Τώρα ουσιαστικά, σας δίνουμε τον τρόπο να κατανοήσετε την επταπλή, ιερή, αγία λειτουργία των Χαρίτων, αυτήν τη μεγάλη Πανδαισία στον ρυθμό του Σύμπαντος. Αυτή η λειτουργία είναι η ίδια η λειτουργία του ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ.

Με την εισαγωγή που σας έχουμε δώσει, που ήδη ήταν εισαγωγή στην ανάπτυξη του σκοπού του Σύμπαντος, θα πρέπει να προπαρασκευάσαμε και να επεξεργαστήκαμε τον τρόπο της σκέψης σας, έτσι ώστε από δω και πέρα να βρεθούμε πιο κοντά στη σφαίρα της κατανόησής σας.

Η ανάπτυξη αυτού του κεφαλαίου απαιτεί ακρίβεια ακόμα και με τον τρόπο που σας δίνουμε την ετυμολογία των λέξεων. Πρέπει να είμαστε ακριβείς και σαφείς διότι σας παραδίδουμε την Αλήθεια εκ της Επιταγής και της Βούλησης της Εντολής. Οι Χάρες, οι παροχές του Όλου, με τον τρόπο που σας δώσαμε τη λειτουργία τους, δίνουν τον κραδασμό του ΥΠΕΡΩΟΥ στα ενυπάρχοντα Ομοούσια.

Σας δίνουμε την ευχή της κατανόησης για να λάβετε στο είναι σας την πληρότητα, την πληρότητα εκ της ροής και του ήχου.

Εκ του Νοός του ΕΝΟΣ οδηγείστε στη θέση –δηλαδή στην εκδήλωση της ατομικότητάς σας στο Όλο– όχι μόνο με την αυτόνομη κίνηση του συνειδητού σας ποιοτικού είναι, αλλά με τη σοφή προτροπή και ώθηση κίνησής σας εκ του ΥΠΕΡΝΟΥ για τη λήψη, με απόλυτη συχνότητα, της απαιτούμενης αγωγής ή παιδείας που απαιτείται να ληφθεί από το είναι σας, μέσα από τη συμπαντική ευχή – εφόσον η καρδιά σας εκδηλώσει τον επιθυμητικό της πρόηχο.

Η γήινη οντότητα –σαν εκδήλωση πνευματικής και υλικής συμ-περιφοράς και, κυρίως, σαν εκδήλωση πενίας λόγω της πτώσης της εις τον χουν–, μέσα στις εμπειρίες της, αντιλαμβάνεται όσα είναι σε θέση να αντιληφθεί ή μη, ανάλογα με την ποσοτική-ποιοτική της συνεισφορά στη γνώση. Ο αντιληπτικός χώρος της γήινης οντότητας, όπως επεξεργάζεται τις εμπειρίες του εντός του κυττάρου της νόησής του, έχει τη δυνατότητα να λάβει ή μη τη μεγάλη επαφή με το Φως και αυτό θα εξαρτηθεί από τη δεκτικότητα της κατανόησής του ή από τον δείκτη της νόησής του. Η οντότητα, δηλαδή, θα πάρει την πρωτοβουλία στην επιθυμία της ν’ ακούσει τους προήχους για να μυηθεί στον ήχο ή να παραμείνει εν πενία, αεί εις τον χουν περιπλανώμενη.

Επομένως, τα αντιληπτικά στοιχεία που συνθέτουν την πρώτιστη ύλη της ουσίας της γήινης πνευματικής οντότητας χρειάζονται σχεδόν πάντα, πλην ορισμένων περιπτώσεων, ένα είδος επεξεργασίας στον ιδιαίτερο τρόπο που θα τα διευρύνει ποιοτικά και ποσοτικά. Αυτή η επεξεργασία δομής επιτυγχάνεται ή επιταχύνεται με την απόφαση του Σύμπαντος, που ορίζει την κίνηση του υποκινητικού στοιχείου, που θα ωθήσει την οντότητα με συχνότητα κίνησης σε πορείες αναγωγής της. Αυτή η αναγωγική μέθοδος εκτελείται από το Σύμπαν, που υπακούει στον ΕΝΑΝ, στον Αποστολέα της Χάρης. Το Σύμπαν έχει την απόλυτη αντιληπτική σχέση με τον άκτιστο και κτιστό κόσμο, διότι το Σύμπαν είναι σοφό εφόσον εκφράζεται εκ της Σοφίας του ΕΝΟΣ. Ως εκ τούτου, το Σύμπαν επιμορφώνει, παιδεύει, εκπαιδεύει. Δηλαδή, το Σύμπαν παρέχει παιδεία και επι-μόρφωση –δίνει ποιοτικοποίηση επί της μορφής της οντότητας, όπως αυτή εκφράζεται σαν κυτταρική σύνθεση στο Όλο–, με ώθηση που λειτουργεί σαν τρόπος θεραπευτικής αγωγής στο πνεύμα.

Αυτή η διάθεση του Σύμπαντος, που εύχεται μέσα από τη Μεγάλη Καρδιά του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στη σχέση της με την ευθύνη και την επιείκεια και εμείς ευσεβώς την αποκαλούμε «Ωθούμενη Αγωγή Παιδείας εκ της Επιείκειας του Υψίστου με Συχνότητα Φωτός». Διότι μέσα από αυτήν τη διάθεση, επιταχύνεται ο λόγος, ως αρχή που οδηγεί στο Ήθος, στην Αλήθεια. Εντός σας εντοπίζεται η περίσπαση του Υψίστου, το ψεύδος, και αυτή η διάθεση έχει διαγνώσει την εικόνα των τραυμάτων σας, αυτήν που επιθυμούμε να θεραπεύσουμε έστω και διά της βίας – αρκεί να διαθέτετε πίστη σαν «κόκκο σιναπιού».

Οι πορείες σας στην ύλη είχαν σαν αποτέλεσμα να απολέσετε τον λόγο της εμπειρίας του θανάτου και ο ρυθμός μέσα στον οποίο δομούνται και τρέφονται τα κύτταρά σας είναι αργός, ασταθής και απογοητευτικός, με αποτέλεσμα να παραμένει άκτιστο το πνευματικό σας οικοδόμημα. Έτσι, στην πορεία δόμησης του πνευματικού σας κυττάρου και οικοδόμησης του πνευματικού σας οίκου, εντός του οποίου θα κατοικήσει το άστεγο προς το παρόν και περιπλανώμενο ποιοτικό σας στοιχείο, επεμβαίνει η Αγάπη του Παν-Αγίου ΠΑΤΕΡΑ η οποία «Άγει στο Παν» και αυτή η αγάπη με συχνότητα φωτός θα σας παν-αγάγει διά της μεθόδου της ανα-γωγής.

Πολλοί γήινοι πνευματικοί σταθμοί αδυνατούν να σηκώσουν «το βάρος» λόγω του συνωστισμού των οντοτήτων εντός τους και το Σύμπαν, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, συλλαμβάνει αυτή την εικόνα – την εικόνα της έντονης δίψας και της έντονης πείνας στις αίθουσες της αναμονής, όπου οι γήινοι οδοιπόροι ονειρεύονται ένα ταξίδι στον ήλιο. Όλοι αυτοί περιμένουν τα οχήματα που θα τους μεταφέρουν στον χώρο εντός του οποίου θα εκδηλωθούν σαν ατομικότητα στο Όλο, δηλαδή εκεί που δομείται ο ήχος, εκεί που ποιοτικοποιείται το ζην της Δημιουργίας, εκεί που θα τους κυοφορήσει εκ νέου η μήτρα της Έλευσης, εκεί που θα εντοπίσουν τη θέση τους. Σ’ αυτούς τους γήινους πνευματικούς σταθμούς, όπου έρχονται και παρέρχονται τα τρένα με ταχύτητα φωτός, οι ταλαιπωρημένοι ταξιδιώτες που συνωστίζονται στη μεγάλη αναμονή –κουρασμένοι, διψασμένοι και πεινασμένοι– αργοπορούν σε βάρος του χρόνου, που κλέβει τα ευ της πνοής τους. Εκεί, σ’ αυτούς τους ανακυκλωμένους από τη λήθη σταθμούς, επιτάσσεται η επέμβαση της Αγίας Χάριτος, που θα ωθήσει όλους αυτούς μέσα από μια υφαρπακτική ώθηση Φωτός να προλάβουν τα τρένα του Μεγάλου Ταξιδιού-Σκοπού – και αυτή η φωτεινή ώθηση θα απελευθερώσει το αιθερικό τους περίβλημα από την ασφυκτική πώρωση.

Όταν πλυθείτε στις κρυστάλλινες Ουράνιες Πηγές της Αγίας Χάριτος, θα αφυπνιστείτε και θα ξεδιψάσετε με το ύψιστο, δοκούμενο, ρεούμενο ύδωρ του ΥΠΕΡΩΟΥ. Οι κρυστάλλινες Ουράνιες Πηγές, που ρέουν το «Ύδωρ της Ζωής», έχουν ήδη ερωτευθεί το πνεύμα

σας και μέσα από την ποιότητά τους ηχοποιούν τον πνευματικό έρωτα, φλερτάρουν το κύτταρό τους, για να δομήσουν την ουσιαστική μήτρα της Γης με σπέρματα υπερχιονόλευκα και «κεκαθαρμένα».

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.131

Όσοι κυριευθούν από τον πόθο και το πάθος να εξερευνήσουν τους τρόπους του γίγνεσθαι της νόησης και να αποχωρήσουν από τον «πτωτικόν χουν», όσοι κυριευθούν ουσιαστικά από την επιθυμία να απελευθερωθούν από το σάρκινο φθαρτό τους ένδυμα ας είναι βέβαιοι ότι θα υποστούν τη θωπευτική κίνηση από την Αγία Χάρη, θα ωριμάσουν πνευματικά στην έρευνα της ουσίας, θα διακρίνουν τον τρόπο να αναγνωρίσουν την ουσία μέσα στην ωριμότητα της αγωγής, θα προωθηθούν στον σκοπό για να επιλέξουν τα μέσα με τα οποία θα συλλάβουν την ποιότητα (το ποιόν). Αυτοί «οι ταπεινοί τη καρδία» που ξεκινούν με τα ελάχιστα και ασήμαντα, μέσα στη μεγαλοσύνη της καρδιάς τους, ίσως στην πορεία τους γνωρίσουν τα μέγιστα και σημαντικά υποβοηθούμενοι από το Χέρι της Αγίας Χάριτος – διότι η ενσαρκωμένη οντότητα, η ελάχιστη και ασήμαντη, ουδέποτε υπήρξε ελάχιστη και ασήμαντη για τον Δημιουργό, εφόσον λειτουργούσε στην εστία της καρδιακής της αγάπης.

Αυτοί, οι ελάχιστοι, οι ταπεινοί, οι ασήμαντοι, οι μικροί στην όραση του πλήθους άνθρωποι, προπορεύονται στην πορεία της αναγωγής, στα μέγιστα και άριστα και σημαντικά, με σύντροφο στην ελπίδα τους την Αγία Χάρη.

Όλα όσα σχετίζονται με την τροπή σας, δηλαδή με τον δρόμο της ατομικής σας ροπής, θα ανα-τραπούν στην πορεία της οδού που θα λάβει τη ροή και θα απολέσει τη ροπή – ροή που υπέστη το ρήγμα εκ της οπής. Αφού κατανοήσετε την πληρότητα στην απαίτηση του πνευματικού σας νου και τον ρόλο του, αφού διά του ζην νοήσετε και διά του νοείν ζείτε, θα πάρετε την αίσθηση από τη διέγερση της αναγωγικής ώθησης και θα εξεγερθείτε εναντίον του είναι σας και εναντίον των θέλω σας και θα προχωρήσετε στην ατομική σας συγκρότηση και θα εκφραστείτε σαν ατομικότητα με ήχο στην ύλη και όχι με ήχο υπό την ύλη ή επι-καλυμμένο από την ύλη.

Μέγιστη καθίσταται η σημασία της λειτουργίας αυτής της ΑΓΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, η οποία επενεργεί με αιφνιδιασμό ώθησης μέσα από τις συντονισμένες κινήσεις του άυλου κόσμου που αεί διακινείται, αεί λειτουργεί έσωθεν και έξωθεν των Πυλών του Φωτός και σας διακινεί προς ύπαρξη (ιδέωση). Αυτή η ώθηση που, όπως σας διευκρινίσαμε, πραγματοποιείται κατά θεία παραχώρηση, προϋποθέτει την ύπαρξη του δικού σας κινήτρου που θα συγκροτήσει την οντότητά σας και αυτό το κίνητρο, που είναι στοιχείο της δομής του κυττάρου σας, θα σας αποκαταστήσει συνειδητά στη δική σας κατανόηση σε σχέση με την ατομική σας ανταπόκριση, για την αφομοίωσή της με τις υποσυνείδητες ψυχικές δυνάμεις. Μέσα στον εαυτό σας αυτό το κίνητρο θα δημιουργήσει την προ-υπό-θεση –στάδιο προπαρασκευής προ της επιλογής της θέσης που θα καθορίσει την εικόνα της ατομικότητάς σας στο Όλο– για την ανάπαυση της πνευματικής καρδιάς σας και την ενότητά της με τις ανώτερες Δυνάμεις. Ίσως έτσι λάβετε την πλήρη κατανόηση, για τη συγκέντρωση των πνευματικών σας ικανοτήτων που θα συνεργαστούν για την ατομική σας αναγωγή, μέσα πρώτα στην ίδια την ατομικότητά σας. Αυτή η αναγωγή θα αποβεί ο δικός σας ήχος στην ύλη και, εφόσον υποστεί τη δόνηση εκ του θείου κραδασμού, θα σας ωθήσει στη Μεγάλη Αναγωγική Συμπαντική Πορεία.

Για να εντοπίσετε τις διαταραχές της λειτουργίας σας στο «κοσμικό» σας επίπεδο, θα πρέπει να εξετάσετε τη στάση σας στις λειτουργίες του νου και της ψυχής στο υλικό επίπεδο μέσα στα στοιχεία της ύλης. Μετά από αυτή την προσεκτική διερεύνηση πρέπει να σας πούμε ότι συντρέχει η ανάγκη να κατανοήσετε ότι η ψυχή υφίσταται τον έλεγχο από τον χώρο του νου και από τα ζητούμενα του υλικού ενδύματος, του ενδύματος της σάρκας, μέσα στο οποίο λειτουργεί το οίκημα της πνευματικής οντότητας. Με την επέμβαση της Χάρης θα αποδώσετε, με την έννοια όχι μόνο ότι θα καταστείτε άξιοι μέσα στο καθολικό στοιχείο της συμπαντικής λειτουργίας, αλλά ότι και η κίνησή σας θα λάβει ήχο και απόδοση. Η ψυχή σας επικαλείται τη δική της πορεία προς το Φως. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΛΑΣΤΗΣ της θα σας ωθήσει στο Φως, στη Ζωή και στον Δρόμο, με τον τρόπο που ΕΚΕΙΝΟΣ θα επιλέξει σαν τον πλέον κατάλληλο για τη δική σας ατομικότητα και με το Σχέδιο με το οποίο ΕΚΕΙΝΟΣ θα εκτελέσει την απόφασή ΤΟΥ.

Το σώμα, αυτός ο Ναός του Ζώντος Θεού, ενδέχεται να υποστεί τον μοιραίο σεισμό, τον σεισμό δηλαδή που αναλογεί σε αυτό το σώμα για την αφύπνισή του, μέσα στη λειτουργία της ολοκλήρωσής του. Με την επέμβαση της Θείας Χάρης θα σας δοθεί ο τρόπος των εφαρμογών σας στα θεία, θα σας δοθεί ο τρόπος να συναντηθείτε αρμονικά με τον εαυτό σας, και αυτόν τον εαυτό να τον «περάσετε» σαν κατανόηση στα όρια της γνώσης σας. Όταν όμως η επέμβαση της Αγίας Χάριτος πάνω στη σάρκινη οντότητα δεν πραγματοποιείται με ανάλαφρο χάδι μα με τρόπο σεισμικής δόνησης –με τα αναλογούντα από τη δόνηση μερίσματα-αποτελέσματα– και η αυτοσυνειδητότητα όχι μόνο δεν αφυπνίζεται αλλά οργίζεται και αναστατώνεται μέσα στο είναι της και παραποιεί τη μορφή της, εμμένοντας στα ίδια θέλω, τότε ποιο το αποτέλεσμα αυτής της θείας προσπάθειας;

Εδώ, σ’ αυτό το σημείο, επιβάλλεται να σας πούμε ότι χρησιμοποιήσαμε τον όρο σεισμική δόνηση μεταφορικά και όχι όπως, ίσως, θα το εννοήσετε. Όσον αφορά το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, εμείς σας δηλώνουμε ότι «τότε εσείς διαχωρίζετε τον εαυτό σας από τον ΘΕΟ και ολοένα απομακρύνεστε από το πραγματικό σας σπίτι».

Όταν η Αγία Χάρη σας δίνει σημάδια, μην τα προσπερνάτε με αδιαφορία, μην οργίζεστε όταν αυτά τα σημάδια είναι ίσως ισχυρά ραπίσματα, αλλά λάβετε υπεύθυνη θέση μέσα στον υπεύθυνο εαυτό σας. Απευθυνθείτε στον ΚΥΡΙΟ με απόλυτη επίγνωση που αρμόζει στο ήθος της ευλάβειας και της ευσέβειας ως εξής: «Γενηθήτω το Θέλημά Σου».

Κάποτε ίσως η συνειδητότητά σας πρέπει να πάθει για να μάθει, να υποφέρει και να υπομένει, ώστε να λάβει τον λόγο αυτών των αποτελεσμάτων, να αγαπά και να συγχωρεί μέσα από τον πόνο, μέσα από τις πληγές, μέσα από τη σεισμική δόνηση – «διότι η Αγία Χάρη δίνεται και με αυτόν τον τρόπο όταν εσείς ολοένα απομακρύνεστε από το πραγματικό σας σπίτι», εφόσον οι απλοί τρόποι έχουν καταστεί για εσάς αδόκιμοι. Το Σύμπαν χρησιμοποιεί τρόπους «για να γίνει ο ΧΡΙΣΤΟΣ η ζωντανή ΟΔΟΣ132 και η προσέγγιση προς τον ΠΑΤΕΡΑ». Με την επέμβαση αυτής της Χάρης σάς δίνεται πάντοτε η πρόσβαση στον ΠΑΤΕΡΑ, επειδή ΑΥΤΟΣ κατοικεί στην καρδιά σας και είναι η Δύναμη που ασκείται στην υποσυνείδητη ή πνευματική δύναμη μέσα στο σώμα σας. Ελάτε πιο κοντά στον ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ με την απαιτούμενη ευλάβεια και ευσέβεια και με βήμα ιερό και σταθερό πλησιάστε στην Πνοή, στην Πύλη της Νόησης, και, επενεργώντας μέσα από την καρδιά και το πνεύμα, εκείνη η Δύναμη της Χάρης θα σας ωθήσει στην αρμονία της Θείας Τάξης. Μην ξεχνάτε ότι η επιθυμία του ΑΓΙΟΥ, δηλαδή της Αγίας Πατρότητας, μπορεί να μεταβάλει ένα ολόκληρο Σύμπαν και να αποβεί η Πηγή της συμπαντικής σας τροφοδοσίας.

Η διαδικασία επέμβασης και αυτής της Θείας Χάρης ποιεί λειτούργημα αφύπνισης, ευεργεσίας και σωτηρίας. Αυτή την ευεργεσία τη βλέπουμε σαν οντότητα με μορφή, με πνεύμονες και καρδιά. Αυτή, εφοδιασμένη με ένα άπειρο σωσίβιο Σωτηρίας, προηγείται στην τελετουργία «Της Αγίας Καθαρτικής Παρέμβασης». Αφού υποστείτε την κάθαρση θα καθοράτε τη Θεία Θέα και θα καθίστασθε στοιχεία ουσίας με την άρση του πνεύματός σας στους συγκροτημένους συμπαντικούς ήχους. Τα χέρια του ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ σάς ωθούν και σας υποβαστάζουν στην πορεία σας, στη δύσκολη διαδρομή της ατομικής σας αναγωγής, και όλη αυτή την ιερή κίνηση εμείς την αποκαλούμε «Ύψιστο Καθήκον της Συμπαντικής Κατανόησης». Αυτό το «Ύψιστο Καθήκον της Συμπαντικής Κατανόησης» είναι η χρυσή συμπαντική κίνηση της Αγίας Διάθεσης και, μέσα από αυτήν, σας δίνουμε την ευχή να λάβετε όχι μόνο την κατανόηση του εαυτού σας στο είναι σας –με τομή που θα ποιήσετε στα ενδότερα της ουσίας του είναι σας–, αλλά κυρίως να ζυμώσετε την κατανόηση του εαυτού σας με το ένζυμο της Συμπαντικής Ουσίας. Στα επίπεδα της χοϊκής σας πενίας δεν εγκαταλειφθήκατε ποτέ, και αυτή μας η δήλωση είναι δήλωση σαφήνειας για να καταστεί εδώ και τώρα ο σκοπός σας σαφής και ακριβής.

Όλοι βέβαια γνωρίζετε, μέσα από τον τρόπο που εισχωρεί ο καθένας μέσα στη λειτουργία της γνώσης, ότι η χοϊκή οντότητα είναι η σύνθεση των στοιχείων του αθάνατου και του θνητού, και εμείς, σαν εντολείς ΕΚΕΙΝΟΥ, επιθυμούμε να καταστείτε επίμαχοι διεκδικητές του Φωτός, δηλαδή του αθάνατου στοιχείου. Αυτό το φως σάς ανήκει, είναι ακριβές και ορισμένο στην ταυτότητα της οντότητάς σας. Όταν διαισθανθείτε την καθαρτήρια Αγία Διάθεση να σας προκαλεί «σεισμική δόνηση», ευλογήστε τη στιγμή της Παρουσίας Της, ευλογήστε ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΕΛΕΟΥΣ που ρέει μέσα από την αγάπη ΤΟΥ για εσάς. Ακολουθήστε χωρίς φόβο και τρόμο τη φορά των Αμώμων Φωτεινών Ανέμων που θα κατέλθουν από την Πύλη της Νόησης «εν πνοή», εμπιστευθείτε σε αυτούς την καρδιά σας, διότι αυτοί οι Ευλογημένοι Άνεμοι θα σας παρασύρουν προς τη Φωτοτρόφο Πηγή, αφού ήδη οι ψίθυροι του ήχου της καρδιάς σας τους έφεραν κοντά σας. Αναμείξτε με τον ήχο των ανέμων τους καρδιακούς σας παλμούς και θα δείτε το όραμα της ποιότητας να αστράφτει μέσα στην εικόνα του είναι σας, και θ’ ακούσετε τον ήχο που θα παραχθεί μέσα από τη Θεία Ανάμειξη-Ένωση, διότι εκ του Θεού εισέρχεται στο επίπεδο της αντίληψής σας.

Προσευχηθείτε με συνείδηση που αναλογεί στο ήθος της Ευλάβειας και της Ευσέβειας, για να κατανοήσετε την ισορροπία σας μέσα στη Συμπαντική Αρμονία και να ενταχθείτε στην ιδανική συμπαντική σχέση ισορροπίας, σε κάποιο ταξίδι που θα αξιωθείτε να πραγματοποιήσετε με το άρμα του ήχου στον άγιο χώρο της Αρχής της Ροής.

Καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω, καὶ ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.133

Σκεφθείτε τη σύντομη πορεία σας στα υλικά επίπεδα και τον «πλούτο» που πρέπει να λάβετε στην εμπειρική σας κατανόηση, για να σας χαρίσει και ο Ουρανός τον δικό του αμύθητο πλούτο. Τα πλούτη της ύλης κάποτε θα περάσουν στη λήθη και, όταν αυτά τα πλούτη σάς καταστήσουν μοναχικούς και φτωχούς μέσα στο πωρωμένο υλικό ένδυμα, τότε προσπαθήστε να καταλάβετε πως αυτό το ένδυμα ίσως να σας στερήσει την όραση. Η όραση αυτού του ενδύματος σας περιορίζει, η όραση του άλλου ενδύματος, του πνευματικού, σας αποκαθιστά στην όραση της Θείας Δημιουργίας.

Σας χαρίζουμε τους άυλους εαυτούς μας προς βρώση και πόση, ιδεωθείτε και κινηθείτε για την απόκτηση της ύπαρξης, διότι αυτή η ιδέωσή σας θα επιλειτουργήσει με την ουσία του ενζύμου στην παρασκευή όχι του φθαρτού μάννα, μα του άρτου «του επιούσιου» που θα σας διατρέφει από το Ποιόν του Όλου. Αυτός ο Άρτος, που θα κατέλθει από το Ποιόν του Όλου, θα χορτάσει την πείνα σας και θα στεγνώσει τα δάκρυα που έπνιξαν και κομμάτιασαν το χαμόγελο της ψυχής σας.

Η Δόξα και η Δύναμη ανήκουν στον Ουράνιο Πατέρα.

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, επιθυμούμε να σας δώσουμε ένα σημαντικό κομμάτι από το μεγάλο έργο του Edgar Cayce, αυτής της ιδιαίτερης οντότητας που άφησε στον πλανήτη σας ένα ιδιαίτερο Ευαγγελικό Έργο.

«Για να μπορέσει η ψυχή να φτάσει εκείνο το επίπεδο λοιπόν, όπου ολόκληρη η οντότητα θα γίνει ένα με εκείνη τη Δημιουργική Δύναμη, εκείνη τη Δημιουργική Ενέργεια – για να μπορέσει η ψυχή να αποκτήσει εκείνη την ενότητα με τον Θεό, είναι αναγκαίο να υπάρξει εκείνη η εξέλιξη, διά μέσου όλων των επιπέδων των Δυνάμεων του Σύμπαντος, ή διά μέσου του Σύμπαντος…»134

Όταν ο Δημιουργός κρίνει ότι πρέπει να επιταχυνθεί ο χρόνος της εξέλιξης διά των Αγίων Χειρών ΤΟΥ για τους λόγους που ο Ίδιος μόνο γνωρίζει –και μέσα σ’ αυτούς τους λόγους ερευνώνται και τα θέλω της ψυχής– τότε Εκείνος επεμβαίνει με τον τρόπο της Θείας Χάρης για την ώση της ψυχής προς το ΕΝ (την Έν-ωση).

Ενίοτε, η Χάρη του Αγίου Πατέρα έρχεται να σας συναντήσει ανύποπτους, για τον λόγο που Εκείνος μόνο γνωρίζει.

Η Χάρη κατέρχεται εκ της Αγίας Οράσεως
και αυτή η Αγία Όραση σας επιδίδει κλητήριο θέσπισμα
για να παρουσιαστείτε
στην Αίθουσα των μεγάλων Ευθυνών.

 


131 Π.Δ., Ψαλμοί 50:9. «Ράντισέ με με ύσσωπο και θα καθαρίσω. Πλύνε με και θα γίνω κι από το χιόνι πιο λευκός».

132 Πρβ. Κατά Ιώαννην 14:6. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.

133 Ιωάννου, Αποκάλυψις 22:17. «Κι εκείνος που διψάει ας έρθει, κι εκείνος που θέλει ας πάρει το νερό της ζωής, δωρεάν».

134 Κέυση Έντγκαρ, Εγχειρίδιον Νο. 2, «Ο Νους», μτφρ. Κ. Δόλκας, Αθήνα: Εκδόσεις Βουλούκου, 1982, σ. 163.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ