02.08 | Διασφάλιση Κατάκτησης Αιωνίων Αξιών – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

8. Διασφάλιση Κατάκτησης Αιωνίων Αξιών

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ
ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Ένατο Βιβλίο

A- A A+

Ο Σκοπός του Σύμπαντος μέσα στον ρόλο της λειτουργίας ΤΟΥ είναι ανεξάντλητος, και εμείς, μέσα στο έβδομο κεφάλαιο των μηνυμάτων μας, θα κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια να εξαντλήσουμε ένα ακόμα ελάχιστο σημείο αυτού του μεγάλου και ανεξάντλητου σκοπού, ελπίζοντας να καθοδηγήσουμε έως το τέλος τη σκέψη σας μέσα στην ουσία της γνώσης, αυτής της γνώσης που μπορείτε να κατανοήσετε και να αρπάξετε για την ευ-ποίησή σας στη μεγάλη ροή της Σοφίας, που πλέον σας αναλογεί και πρέπει να την πάρετε.

Από το διά και το ρήμα ασφαλίζω, που αποτελεί παροχή τελέσματος των λειτουργιών του Ουρανού, θέλουμε να σας πούμε καταρχάς ότι ο Ουρανός πάντα διασφαλίζει εκείνους που τον εμπιστεύονται, διότι μέσα στον Ουρανό εκφράζεται ΕΚΕΙΝΟΣ, ο Μεγάλος Ασφαλιστής για τις αιώνιες παροχές.

Αυτός ο Μέγιστος Ασφαλιστής θα σας περιφρουρήσει και θα σας αποζημιώσει και κάποτε θα σας εγκαταστήσει στον Πύργο, τον απροσπέλαστο από το πρόσωπο των εχθρών.

Ὅτι ἐγενήθης ἐλπίς μου, πύργος ἰσχύος ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ.157

Η διασφάλιση εξέρχεται από την Πρωτοπυρηνική Εστία του Φωτός –του προϋπάρξαντος του ορατού γενομένου φωτός–, εξέρχεται από αυτή την πρωτοπυρηνική Εστία της εμβάθειας, της διαπλατυνόμενης και εμφορούμενης με ζώσες πηγές Φωτός. Η κοσμική μεταπτωτική πλάση, έτσι όπως υπέστη τις ανάλογες δομικές επεξεργασίες για να σας φιλοξενήσει με αγάπη και κατανόηση στις ανάγκες σας, λάμβανε τη θρέψη της πάντα και εξ αρχής κατά πρωτότυπο τρόπο μέσα από τις ζωτικές πηγές της Θείας Χάρης, που διέχεε την Πρόνοια του Ουρανού στα πλάσματα που υπέστησαν τις συγκλονιστικές εμπειρικές συνέπειες της πτώσης και χάθηκαν στη χοϊκή επαφή.

Η θρέψη αυτή, την οποία παρείχε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, ήταν η εγγύηση της Ζωής στις πρωτόγνωρες συνθήκες της Γης, η εγγύηση της υπόσχεσης από το Μεγάλο Συμβόλαιο της Αγάπης και της ποιότητας και της εξέλιξης. Μια εγγύηση σε όλα τα όντα που έλαβαν τη συγκλονιστική εμπειρία, καθώς άφησαν το φωτεινό τους ένδυμα στα υψηλά πλανητικά επίπεδα και πέρασαν στους χοϊκούς πρωτόγονους δρόμους με πρωτόγονα, φτηνά ενδύματα, ανίκανα να τα προστατέψουν στις δύσκολες συνθήκες του νέου τρόπου ύπαρξης. Αυτή η πρωταρχική κίνηση Πρόνοιας του ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, που ήταν «η κίνησή ΤΟΥ» για τη συντήρηση των πνευματικών κυττάρων των όντων της Γης με θρέψη από την Εστία της Πηγής της Αγάπης, διασφάλισε την ελπίδα της κατάκτησης του Φωτός.

Η φθορά που υπέστησαν οι γήινοι όντες στις εμπειρίες του χοός έφερε τις αναλογούσες συνέπειες μέσα στα υλικά και πνευματικά κύτταρα των οντοτήτων, που άγονταν και φέρονταν έξω από τον σκοπό, έξω από τη γνώση, στις πυκνές ομίχλες της λήθης.

Όλες αυτές οι φθοροποιές ουσίες που συσσωρεύονταν στα ζωτικά κύτταρα των οντοτήτων κατέληγαν σε απελπισμένους εγκλωβισμούς και σε απελπισμένες περιπλανήσεις των οντοτήτων, σε ταξίδια που οδηγούσαν μέσα σε τέλματα, σε σημεία σιωπής πνευματικής και σε στάσεις απόγνωσης.

Η οντότητα πνιγόταν και καταδυόταν μέσα στον ίδιο τον ακατανόητο γι’ αυτήν νου της, και έχανε την επαφή με την προσπάθεια του νου να κατανοεί ή να ερευνά την ύπαρξη κάποιας στοιχειώδους κατανόησης. Διακινούσε το προσωπικό της χάος σε μια πορεία που καταδυόταν στην άγνοια αυτής της ύπαρξης και διένυε πορείες χαμένες στην ουσία του σκοπού, πορείες που δεν οδηγούσαν σε γεγονότα του νου, πορείες φορτωμένες με είδωλα και τρόμο και φόβο. Ο νους εξετράπη του σκοπού του και περιορίστηκε και εθίστηκε σε κινήσεις άμυνας, που μόνο προστάτευαν και περιφρουρούσαν την ύλη, αυτή την ύλη που τον φιλοξενούσε και τον έκανε να νιώθει ασφαλής μέσα στο ένδυμά της ώστε ξέχασε και επίσης έχασε τη δυνατότητα της κατανόησης του λόγου της ύπαρξής του μέσα στην ύλη.

Όμως, το Θεϊκό Σχέδιο προωθούνταν και η Θεϊκή Πρόνοια, η ανεξάντλητη, μελετούσε τρόπους ειρηνικής επέμβασης στην αγριότητα της ύλης, που θεοποιούνταν από τα όντα της Γης, τα φοβισμένα· και μελετούσε τρόπους να επέμβει στην καρδιά πρώτιστα του Πλανήτη, που χτύπαγε με μόνο δακρυσμένους χτύπους, με χτύπους χωρίς ήχους.

Μέσα στη δίνη της λήθης, του χάους, του τέλματος, της κατάδυσης και της άσκοπης περιπλάνησης, η Ζώσα Θεία Χάρη έκανε «χειρουργικές επεμβάσεις Αγάπης» στα πνευματικά κύτταρα της οντότητας με τους δικούς της θεραπευτικούς τρόπους και διοχέτευε σε αυτά ορούς από τις Πηγές της, φως από το Φως της, αγάπη από την Αγάπη ΤΟΥ, χτύπους από την καρδιά ΤΟΥ· εμφύσησε σε αυτά Πνοή Ζώσα –πνοή βελτίωσης και εξέλιξης για το ποθούμενο της Σωτηρίας– και έκτισε γέφυρες για να περάσει το πνεύμα στην κατανόηση των «θείων πεπραγμένων».

Αυτή η ζώσα, η αδιάβλητη, η ασυμβίβαστη πυρίμορφη Πηγή που αφύπνιζε τα κοιμώμενα πνευματικά σας στοιχεία, ισχυροποίησε τα αποδυναμωμένα και ετοιμοθάνατα σημεία της καταγωγής σας, που ξέχασαν την ύπαρξη της ευθείας μέσα στην άσκοπη κίνησή τους.

Αυτή η Πηγή της Αγάπης, η άπειρη στο Δούναι, παρακολουθεί βήμα προς βήμα την εξέλιξή σας στα επίπεδα της Γης και όλα τα βήματά σας αξιολογούνται και καταγράφονται στο «Βιβλίο της Ζωής», του οποίου εσείς οι ίδιοι είστε οι συγγραφείς – αφού εκεί καταθέσατε τα χειρόγραφα βιογραφικά σας σημειώματα που φέρουν το γνήσιο της υπογραφής σας θεωρημένο από το Σύμπαν. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ σάς προσκαλεί στον χώρο της καρδιάς ΤΟΥ, που είναι ευρύτερη του Σύμπαντος Κόσμου, για να πάρετε τα αγαθά ΤΟΥ.

Πιστεύω τοῦ ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ Κυρίου ἐν γῇ ζώντων.158

Ο Κύριος θα σας διασφαλίσει να κατακτήσετε τις Αιώνιες Αξίες, αυτές που εξέρχονται εκ του Φωτός ΤΟΥ – του πορευομένου, του συνοδευομένου από την Πρόνοιά ΤΟΥ, του Φωτός που θα επιφέρει την ίαση στο άλγος της ψυχής και θα ζωοποιήσει τον οφθαλμό του νου. Αυτό το Φως θα ανοίξει την πορεία σας και εκείνη θα ανοίξει την καρδιά της σε Αυτό, σ’ ένα επίπεδο επαφής με την εικόνα του Σύμπαντος.

Αυτό το φως θα το δεχτείτε με χαρά διότι θα επιστρέψετε στην Πατρίδα σας ελεύθεροι από την αιχμαλωσία.

Αυτό το φως θα σας συναρπάσει, διότι θα σας ποιήσει παρουσίες έκλαμψης και οι ίδιοι θα σκάψετε το χώμα της λήθης, για να θάψετε τα είδωλα που σας περιφρουρούσαν.

Σας τροφοδοτούμε με μηνύματα που περιέχουν αστρική τροφή. Λάβετέ τα ευλαβικά για να θρέψετε τη νόησή σας, να ενισχύσετε την ποιότητά σας και να την καταστήσετε ανθεκτική στις συνθήκες των εναλλαγών, για να καταστείτε έτοιμοι στην κίνηση της εγρήγορσης και να προλάβετε με σύνεση τις συνέπειες της ελεύθερης βούλησής σας.

Δεχτείτε μας φυσιολογικά στην κατανόησή σας, όπως αποδέχεστε τον ήλιο και το φεγγάρι, τη μέρα και τη νύχτα. Σας μεταφέρουμε μηνύματα των Άστρων για να δεχτείτε τη χαρά σας με ταπεινοφροσύνη και το βάρος του Σταυρού σας με ευλάβεια και δέος και κατανόηση στη διάθεση αποδοχής ΤΟΥ από εσάς. Εμείς θα είμαστε εκεί, με χέρια παρηγοριάς που θα σκουπίζουν με μετάξια στοργής τα δάκρυά σας.

Πήραμε την εντολή από τον ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ να επιλύσουμε τους πνευματικούς σας κόμβους ή και να σας βοηθήσουμε να κόψετε τους Γόρδιους Δεσμούς, για να κατακτήσετε τις Αιώνιες Αξίες.

Η διασφάλιση των Αιωνίων Αξιών κατοικεί μέσα σας, όταν μέσα σας κατοικεί το Θέλημά ΤΟΥ. Αυτές τις αξίες θα τις συναντήσετε μέσα σας όταν θ’ ακούσετε τη φωνή ΕΚΕΙΝΟΥ να σας λέει: Εγώ Είμαι Ο Δρόμος. Αυτός ο Δρόμος συνεπάγεται ένα γεγονός χαρμοσύνης, ανάστασης και ειρήνης της πνευματικής σας καρδιάς. Να κινείστε πάντοτε, αφού πρώτα ελέγχετε την ποιότητα της ελεύθερης βούλησής σας.

Εμείς επιμένουμε ότι: Η ελεύθερη βούλησή σας είναι ο βασικός Άξονας για την εξέλιξή σας.

Όταν πάρετε την απόφαση να χτίσετε το πνευματικό σας σπίτι, σκάψτε βαθιά μέσα σας για να το θεμελιώσετε στο βάθος που απαιτεί το ήθος και να το ανυψώσετε στο ύψος που απαιτεί το ήθος. Χρησιμοποιήστε ποιοτικά υλικά για την καλή του εσωτερική λειτουργία· γιατί μέσα σ’ αυτόν τον χώρο θα στεγαστεί η πνευματική σας καρδιά και θα συμβιώσει με την υλική σας καρδιά και, επίσης, μέσα σ’ αυτόν τον χώρο που εσείς θα τον καταστήσετε «σπίτι ήθους», θα αναστηθούν και φιλοξενηθούν όνειρα που θα τρέφονται από το Θέλημά ΤΟΥ – και αυτά τα όνειρα θα βάφουν με τα χρώματα του Ουρανού την κατανόησή σας, για να είστε στο Θέλημα ΕΚΕΙΝΟΥ.

Εδώ και τώρα ρυθμίστε το ρολόι της συνείδησής σας, για να δουλεύει με ακρίβεια τα μηνύματά μας. Δημιουργήστε ένα πλέγμα τελειότητας μέσα στον πυρήνα της νόησής σας και πλέξτε το εργόχειρο των εμπειριών σας μέσα στη νόηση – και ανάλογα με τη μορφή και το σχήμα που θα του δώσετε με την αρμονία στο δέσιμο των χρωμάτων, θα παίρνετε την εικόνα του είναι σας, τη διδαχή για την τελειοποίηση του εαυτού σας που λειτουργεί μέσα σ’ εσάς.

Αυτή η διδαχή θα καταστεί ο «προπονητής» της νόησής σας και μέσα στον στίβο της νόησής σας, θα κινηθείτε για στόχους που θα σας οδηγήσουν σε γεγονότα Ζωής που θα συνεργάζονται με την Ευθύνη για τη μορφή, το ύψος και το Ήθος των Στόχων.

Προσέξτε την πνευματική σας εξέλιξη, διότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να δεθεί με τα δεσμά του Γόρδιου Δεσμού και «όσα δέσετε στη Γη θα είναι δεμένα και στον Ουρανό».159 Και όμως μπορείτε να μάθετε, μπορείτε να εξελιχθείτε, μπορείτε να λυθείτε και να ελευθερωθείτε.

Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με· συνέτισόν με καὶ μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου.160

Ο πυρήνας της νόησης, όταν δεν διαθέτει αποθήκες για τη φύλαξη των εμπειριών του και την επεξεργασία αυτών από το ίδιο το εσωτερικό του δυναμικό πνευματικό «κεντρί», καθίσταται φιλάσθενος και εύθραυστος, μικρός και ελάχιστος, άστοχος και ευλάθητος, με περιορισμένες αντοχές στην κατανόησή του και στη φύλαξη και επεξεργασία των εμπειριών του.

Προσπαθούμε να εμποδίσουμε τις αναβολές που ζητάτε από την κατανόησή σας και βλέπουμε πως από έλλειψη ευθύνης ή από ύπαρξη φόβου ή από ανυπαρξία διάθεσης να εργαστείτε για εσάς, υποβάλλετε αιτήματα αναβολής στην εξέλιξή σας. Έτσι όμως, διατρέχετε τον κίνδυνο να αποκοπείτε από τη Συμπαντική Εξέλιξη, διότι εκείνη τρέχει με γρήγορο ρυθμό και δεν είστε πλέον σε θέση να την ακολουθήσετε με τις αναβολές που πήρατε και με τις εκκρεμοδικίες που θα δημιουργήσετε και θα αντιμετωπίσετε στις επόμενες ενσαρκώσεις σας.

Άπειρες φορές πρωταγωνιστήσατε σε τραγωδίες μέσα στο δικό σας έργο, αυτό που παίξατε στη δική σας πορεία ζωής χωρίς να εξετάσετε την ποιότητα αυτού του έργου ή τη δυνατότητά σας να αποδώσετε τον ρόλο σας για τον λόγο του ήθους, και μέσα από αυτόν τον ρόλο να κατανοήσετε και να μπείτε στην κατανόηση των άλλων για τον λόγο της Διδαχής.

Μέσα σε αυτούς τους ρόλους δεν εφαρμόσατε την Εντολή ΤΟΥ και η Εντολή ΤΟΥ είναι Η ΕΣΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Μέσα σε αυτούς τους ρόλους δεν εφαρμόσατε την ΑΓΑΠΗ και η αγάπη είναι η Εντολή ΤΟΥ.

Καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.161

Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.162

Ο Ζων Ουρανός θα σας καλέσει διά του στόματος του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και θα σας πει:

Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.163

Τώρα, πρέπει να σας πούμε πως δεν έχετε ίσως ακούσει γλυκύτερο κάλεσμα, γλυκύτερο ήχο, γλυκύτερη μουσική από το στόμα του Ουρανού, μέσα από το οποίο σας καλεί Ο ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ.

Έτσι επεμβαίνει η ΧΑΡΗ, με γλυκύτητα και Φως, έτσι όπως σας καλεί ΕΚΕΙΝΟΣ με γλυκύτητα και Φως, για να διασφαλίσετε για εσάς και μέσα σας το αναφαίρετο δικαίωμα των Αιωνίων Αξιών.

Η διασφάλιση της κατάκτησης των Αιωνίων Αξιών, που μεγαλύνονται στα κύματα της αρμονίας του Απείρου Χρόνου καθώς επιδέχονται τις ευλογίες του Μεγίστου ΥΠΕΡΝΟΥ, είναι η μεγάλη κατάκτηση της γήινης οντότητας στα φωτεινά σχήματα – σε αυτά που στη ροή των χρωμάτων δεν επιδέχονται εξήγηση, γιατί αυτή η έγχρωμη φωτεινή ροή είναι θείο γεγονός που εξακολουθεί μέσα από τη δική σας αναζήτηση, μέσα από το είναι σας που θα υποστεί τις πνευματικές διεργασίες. Έτσι, αφού διασφαλίσει η οντότητα αυτή την κατάκτηση μέσα στο ήθος των χρωμάτων και μέσα στους χτύπους της καρδιάς της αρμονίας του Σύμπαντος, θα προαχθεί οριστικά και αμετάκλητα και θα καταταχθεί στον χώρο της Τάξης και θα ευ-Ταχθεί στον Πυρήνα που «τίκτει τα Ευ».

Τον τρόπο της ένταξής σας στον Χώρο της Τάξης σάς τον δίδαξε ο Ένας Διδάσκαλος, με την ενσάρκωσή ΤΟΥ στη Γη και με τη ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ. Στον χώρο της φωτεινής ένταξης, η ακρίβεια στην τάξη αποτελεί ευσέβεια και η Ευσέβεια προσεύχεται για την Ακρίβεια.

Εκεί θα φτάσουν όσοι κατανόησαν την ταπεινοφροσύνη, εκείνοι που δεν γίνονται πρόσκομμα στους άλλους, εκείνοι που αγωνίζονται για την ανεύρεση του χαμένου προβάτου.

Ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.164

Εκεί θα φτάσουν οι περιφρονητές της εγκόσμιας δόξας, εκείνοι που θα πουν στο βουνό με πίστη «σήκω και πήγαινε στη θάλασσα», και θα γίνει.

Εκεί η Μέγιστη, Φωτεινή, Αγέννητη Γεννήτρια εργάζεται και συνεργάζεται με την Αγάπη για εσάς, για να γλυκάνουν τα αλμυρά πνευματικά σας δάκρυα, αυτά τα δάκρυα που πνίγουν και αφανίζουν την πίστη σας.

Εκεί κοσμείται ο Ήλιος από το Φως του Δημιουργού.

Εκεί οι ανάσες των Άυλων-Αγίων Οντοτήτων ρυθμίζουν την κίνηση της Αρμονίας στη Ροή του Συμπαντικού Παλμού.

Εκεί το κάλλος του Ουρανού ρέει ταυτόχρονα με τα θαύματα, και οι Άγγελοι «ποιούν» με ευλάβεια τη συλλογή των κοσμημάτων του ΥΨΙΣΤΟΥ.

Εκεί η Ελευθερία μετουσιώνεται σε παραλήρημα εν συνειδήσει, καθώς τα Τάγματα των Αγγέλων «εν ώρα υπηρεσίας» αινούν και δοξολογούν τον ΚΥΡΙΟ εν τη Δόξη ΑΥΤΟΥ.

Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ.165

Εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί, ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε.166

Στον χώρο της Ευ-φροσύνης και Αγαλλίασης, το Υπέρτατο Κάλλος εκφράζεται με τη γλώσσα της απόλυτης ομορφιάς, αυτής που παίρνει μορφή στη ροή του Φωτός.

Ο Συμπαντικός Νους δεν συλλαμβάνεται από τον νου που σας έστησε η λήθη στις πατρίδες της διασποράς σας.

Να ποιείτε το έργο της Αγάπης μέσα στην καρδιά σας και να το προωθείτε έξω από την καρδιά σας, για να ηχήσει αυτό το έργο με τη φωνή της ανάστασης της ανθρώπινης φυλής. Όταν το εργόχειρό σας εμπλέκεται με κόμβους, ζητήστε από τον ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ και ΕΚΕΙΝΟΣ θα σας βοηθήσει να τους επιλύσετε, για να λυθείτε στη Γη και να αξιωθείτε να πάτε λυμένοι στον Ουρανό, διότι ο Ουρανός είναι ελευθερία που δεν επιδέχεται κόμβους και δεσμά.

Η Αγάπη, ως ύπαρξη αξίας στον χώρο των Αιωνίων Αξιών, έλκεται από την καρδιά της Γης και τροφοδοτεί τα ζωτικά σας κύτταρα και τα ζωτικά σας όργανα και τους σωματικούς σας ιστούς με Φως.

Δημιουργήστε τώρα τις προϋποθέσεις για την πρόληψη του πνευματικού σας θανάτου, αφού ήδη θα πρέπει να έχετε κατανοήσει ότι ένας πνευματικός θάνατος δεν βρίσκει λίκνο θαλπωρής στα υψηλά πνευματικά ουράνια δώματα. Αφού κατανοήσετε την αξία του πνεύματος και προσδιοριστείτε μέσα στην πνευματική σας ταυτότητα, να είστε βέβαιοι ότι θα τιμήσετε τον ΠΑΤΕΡΑ σας και ΕΚΕΙΝΟΣ θα σας τιμήσει, διότι δεν επιζητείτε τη δόξα σας αλλά την Αλήθειά ΤΟΥ.

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.167

Αυτός που θα κατακτήσει τις Αιώνιες Αξίες θα έχει κατακτήσει την Αγάπη ΕΚΕΙΝΟΥ, και ο θάνατος στον χώρο της Αγάπης δεν έχει θέση, αφού η αγάπη ποιεί αθάνατους και κοινωνούς στα αιώνια.

Μετά τη Σταύρωση του γλυκύτατου και αγαπημένου μας ΚΥΡΙΟΥ, οι στρατιώτες μοίρασαν τα ενδύματά ΤΟΥ μεταξύ τους και για τον χιτώνα ΤΟΥ έριξαν κλήρο.168 Ο ΚΥΡΙΟΣ σάς παρέχει τα ενδύματά ΤΟΥ με αγάπη και όχι με κλήρο και σύμφωνα με το μέτρο της συμμετοχής σας στο έργο της Αγάπης. Αδιάκριτα σας παρέχουμε «άρτον εξ Ουρανού»· και είμαστε όλοι Διδαγμένοι από τον ΘΕΟ. Βγάλτε το κακό από μέσα σας και κοιτάξτε γύρω σας, με αγάπη και με πνεύμα πραότητας.

Σας παραπέμπουμε στο Θεόπνευστο Ευαγγέλιο και σας επισημαίνουμε εκείνο που δεν πρέπει ποτέ να λησμονείτε:

Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.169

Εφόσον κατανοήσετε τι σημαίνει η κατάκτηση και η διασφάλιση των Αιωνίων Αξιών, όχι πλέον σαν αρχή κίνησης της νοητικής ατομικής λειτουργίας αλλά σαν πλήρωση της κορύφωσης του νου στην πνευματική επίγνωση ότι λαμβάνει τη Θεία Θέα, τότε να είστε βέβαιοι ότι θα καταστείτε κοινωνοί των ιματίων του ΚΥΡΙΟΥ.

Εκεί που είναι τώρα τα ιμάτια του ΚΥΡΙΟΥ, μοιράζονται από τα χέρια της Αγάπης, εκεί συντάσσονται οι κλήσεις για την επίδοσή τους στους ορισμένους από τις φυλές της Γης.

Εκεί ποτίζουμε την Ελπίδα με τα νερά της κρυστάλλινης πηγής, για να τη βρείτε ζώσα στον χρόνο της συνάντησής σας.

Εκεί η λειτουργία της Θείας Έμπνευσης δημιουργεί τα μεγάλα οράματα των «Συμπαντικών Ποιητών».

Από εκεί κατέρχεται ο Συμπαντικός Ποιητής και εμπλουτίζει την ανθρώπινη έμπνευση από τη Μεγάλη Πνοή και ληστεύει την πνευματική λήθη· εγκαθίσταται στον οίκο του νου και του διανοίγει την πνευματική του όραση.

Κάποια νύχτα καλοκαιρινή «πιάσαμε» το υπερκόσμιο Φως να κατέρχεται εν πνοή στη διάνοια κάποιας γήινης οντότητας που συζητούσε με τη Δημιουργία για το κάλλος και τη Δόξα ΤΟΥ, που είχε γίνει ένα με το στόμα του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού, που είχε γίνει ένα με τη ροή της Δημιουργίας. Συλλάβαμε εκείνη την οντότητα να ποιεί μέσα στη ροή της Δημιουργίας τη δική της ποίηση:

Το φεγγάρι έλιωσε
στα ασάλευτα κλαδιά της ακακίας
που έσταζαν δάκρυα χρυσού και Παλμούς ΘΕΟΥ.
Έβαψε την αγκαλιά της
και τη μετουσίωσε σε αστρικό σταλακτίτη.
Μπήκε στις φλέβες της και τις γλύκανε με μέλι.
Εκείνη, το έσυρε στις ρίζες της
και έλουσε το χώμα της θρέψης της
με το χρυσό του χαμόγελο.
Είδα την ένωση του φεγγαριού και της ακακίας
που έστεκε ασάλευτη και σιωπηλή
στο θαύμα της Δημιουργίας
και το φεγγάρι «φύτευε» μέλι
στο χώμα της θρέψης της.
Άκουσα τους ψιθύρους του φεγγαριού
και της μοναχικής ακακίας,
αναρίγησα
από το χρυσάφι που έλουσε τη Γη.

Αθέατοι γίναμε παρατηρητές αυτής της ποιητικής σύλληψης εκείνη τη νύχτα του Αυγούστου· όταν τα φεγγάρια «ζωντανά» κατεβαίνουν στη Γη και τρέφουν με φως τις μοναχικές ακακίες και συνομιλούν με τη ροή της Δημιουργίας.

Αναπνέοντες μέσα στην πνοή ΤΟΥ να εισχωρείτε εν πνοή στις πνευματικές διαδικασίες, στις λειτουργικές διαχυτικές διαδικασίες του Σύμπαντος, και να συγχρονίζεστε με τον ήχο τους και τον παλμό για να καταστείτε δημιουργικοί, διότι αυτές οι δημιουργίες εμπλουτίζουν τα ζώντα νοητικά κύτταρα. Να συλλαμβάνετε τη δημιουργία όχι με τη φαντασία στη σύλληψη, αλλά με την αγία λειτουργία της Ουράνιας Μεγάλης Λειτουργίας.

Αυτήν τη λειτουργία ο νους πρέπει να τη συλλαμβάνει εν τη Πνοή του ΟΝΤΟΣ και να καθίσταται αγωγός της Ποίησης του Ουρανού, ένας φωτεινός αγωγός μέσω του οποίου θα κινούνται οι μελωδίες που μετουσιώνουν τον νου και τον προπαρασκευάζουν ως δέκτη της μεγάλης εμπνευστικής σύλληψης.

Εν Πνοή ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΟΥ ποιήθηκε το «Πάνθεο Δημιουργικό Είναι», αυτό που διαλαλεί τη Σοφία και την Τελειότητα του ΑΓΙΟΥ ΥΠΕΡΝΟΥ.

Αυτή η έμπνευση –που αποτελεί έκφραση κατάκτησης των Ουρανίων Αξιών– οδηγεί τη νοητική οντότητα στη συλληπτική υφαρπαγή των Οραμάτων, οδηγεί στον τρόπο της υλοποίησης αυτών των οραμάτων που δεν επιδέχονται στην ουσία τους υλοποίηση αλλά συλλαμβάνονται από τα ευαίσθητα συλληπτικά κύτταρα του νου.

Τότε, η οντότητα εισέρχεται στη Δημιουργία και μέσα στη Δημιουργία, εν πνοή κινούμενη εντός του ΘΕΙΟΥ ΟΝΤΟΣ, καθίσταται μόριο των Δημιουργικών Δυνάμεων του Σύμπαντος, μπαίνει στην κυψέλη της Δημιουργίας και παίρνει τον ενεργό της ρόλο στα συμπαντικά γεγονότα.

Η κίνηση του νου στα ενδότερα της Πνεύσης του Ουράνιου Νου έχει σαν αποτέλεσμα να αποκτήσει ο νους την ικανότητα του συντονισμού του με τα θεία πράγματα, και αυτή η ικανότητα είναι κατάκτηση και διασφάλιση των Ουρανίων Αξιών, είναι η εκδήλωση του Ήθους στο Κάλλος και η εκδήλωση της μετουσίωσης του Κάλλους σε Ήθος.

Επίσης, επιμένουμε να σας το λέμε και επιμένουμε ότι θα πρέπει να θυμάστε ότι η Ζωή είναι έκφραση της Θείας Έμπνευσης –και μέσα στο Σύμπαν και μέσα στα επίπεδα της Γης–, και αυτή η έκφραση παρέχεται από το κατώτερο ως το ανώτερο επίπεδο Ζωής διαιωνιστικά, διαρμονικά, διαέναα.

Η θεία εμπνευστική ουσία, αυτή που εγκαθίσταται στον γήινο νου αφού προηγηθούν όλα τα στάδια της προπαρασκευής του όπως σας τα έχουμε επεξηγήσει, τον διεγείρει στην εικόνα της ουσίας της Ζωής –στη σύλληψη των ιδεών, μορφών, γνώσεων, εφαρμογών– και τον καθιστά υπεύθυνο και παραγωγικό και δημιουργικό μέσα στο άβατο του εαυτού του. Μέσα στο δικό του άβατο, αυτός ο γήινος νους πνέει και συλλέγει τους θησαυρούς, τους ηχοποιεί μέσα στην ευρύτητα της Δημιουργίας.

Η διάθεση της Αγάπης του Άριστου Δημιουργού, με ιδιαίτερη μελωδία στον ήχο, κατευθύνει και διανέμει και απονέμει αυτούς τους θησαυρούς του πνευματικού πλούτου με Σοφία και Δικαιοσύνη μέσα στη Συμπαντική Καρδιά, που συνεκφράζεται μ’ εσάς και μέσα από εσάς.

Η Θεία Έμπνευση «τίκτει» στη ροή του Όλου και εξουσιάζει αρμονικά τον Άπειρο Χρόνο, στην έκφραση του οποίου καθορίζονται οι στιγμές, σαν μορφές που λειτουργούν μέσα από τις συγκυρίες της Ακριβούς Δικαίωσης.

Μέσα στην Ουράνια Διάθεση, αυτήν που δεν υφίσταται όρια μεγέθους, εκφράζονται τα ανθρωπίνως ανέκφραστα. Μέσα στην έκφραση των ανθρωπίνως ανέκφραστων, η Αγάπη του Δημιουργού απολαμβάνει την εντονότερη λειτουργία της χαράς στην άπειρη καρδιά ΤΟΥ, με αποτέλεσμα να συνεπαίρνεται ο ΥΠΕΡΝΟΥΣ ΤΟΥ από τη διάθεση του Δούναι και να «ποιείται η εκροή των ΑΓΙΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ» στα κοσμικά επίπεδα.

Σας συνιστούμε να κατανοήσετε ως δώρα νοός τα θεία κεχαριτωμένα δώρα που κατέρχονται για εσάς, να τα δέχεστε με απόλυτη επίγνωση ταπεινοφροσύνης, με απόλυτη υποταγή στη Δίκαιη Θεία Βούληση και με απόλυτη κατάθεση της καρδιάς σας στην Καρδιά του ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΟΥ ΟΝΤΟΣ.

Η Φωτεινή Πηγή παρέχει…

Οι παροχές ΤΗΣ χτυπούν έντονα και επίμονα την πόρτα της καρδιάς σας, γιατί Αυτή η Πηγή επιθυμεί να σας διδάξει για τη χαμένη σας Πατρίδα, για το φωτεινό σας ένδυμα, κι εσείς πρέπει να ανταποκριθείτε στον Ήχο της Φωνής ΤΗΣ.

Πῶς ᾄσωμεν τὴν ᾠδὴν Κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας;170

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ

 


157 Π.Δ., Ψαλμοί 60:4. «Έγινες η ελπίδα μου· πύργος δύναμης ενώπιον του εχθρού μου».

158 Π.Δ., Ψαλμοί 26:13. «Πιστεύω πως θα δω τα αγαθά πράγματα [ή και, την αγαθότητα] του Κυρίου στη χώρα των ζώντων».

159 Πρβ. Κατά Ματθαίον 18:18. Ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

160 Π.Δ., Ψαλμοί 118:73. «Είναι τα χέρια Σου εκείνα που με δημιούργησαν και με έπλασαν [ή, με διαμόρφωσαν, ή μου έδωσαν μορφή]· συνέτισέ με, λοιπόν, για να μάθω [και] τις εντολές Σου».

161 Κατά Μάρκον 12:30. «Να αγαπήσεις τον Κύριο που είναι ο Θεός σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια και με όλη σου τη δύναμη».

162 Κατά Μάρκον 12:31. «Να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου».

163 Κατά Ματθαίον 11:27-30. «Τα πάντα [που σας λέω] μου τα έχει παραδώσει ο Πατέρας μου – και κανείς δεν ξέρει τον Υιό παρά μόνο ο Πατέρας· όπως και κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα εκτός από τον Υιό, αλλά και όποιος θέλει ο Υιός να αποκαλύψει σ’ αυτόν [περί του Πατέρα]. Ελάτε [λοιπόν] σ’ εμένα όλοι εσείς οι κουρασμένοι και φορτωμένοι, κι εγώ έχω ανάπαυση να σας προσφέρω. Αναλάβετε το φορτίο μου επάνω σας και μάθετε από μένα [απευθείας] ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά [ή, στη διάθεση, ή έχω ταπεινή διάθεση] και έτσι θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Διότι ο δικός μου ο ζυγός είναι έντιμος και το φορτίο μου ελαφρύ».

164 Κατά Ματθαίον 18:18. «Αλήθεια σας λέω, ότι όσα δέσετε [δεσμεύσετε, ή χρεώσετε] στη Γη θα είναι δεσμευμένα και στον Ουρανό και όσα λύσετε στη Γη, θα είναι λυμένα και στον Ουρανό».

165 Π.Δ., Ψαλμοί 28:2. «Αναπέμψτε δοξολογία στο Όνομα του Κυρίου [ή, αναπέμψτε δοξολογία στον Κύριο όπως αξίζει στο Όνομά Του]· προσκυνήστε [ή, λατρέψτε] τον Κύριο στον άγιο χώρο της αυλής Του».

166 Π.Δ., Ψαλμοί 9:3. «Θα χαρώ και θα αγαλλιάσει η ψυχή μου εξαιτίας Σου· θα αναπέμψω ψαλμούς στο Όνομά Σου, Ύψιστε».

167 Κατά Ιωάννην 8:51. «Αλήθεια σας λέω, αλήθεια. Εάν κανείς τηρήσει τα λόγια μου, δεν θα δει θάνατο, στον αιώνα [ποτέ!]».

168 Πρβ. Κατά Ιωάννην 19:23-24. Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα· ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου. Εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους· μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα· διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

169 Κατά Λουκάν 6:45. «Ο καλός άνθρωπος προσφέρει το καλό – αυτό που προέρχεται από τον αγαθό θησαυρό [το αγαθό απόθεμα] της καρδιάς του· ο δε πονηρός άνθρωπος προσφέρει το πονηρό που προέρχεται από τον πονηρό θησαυρό [το πονηρό απόθεμα] της καρδιάς του. Διότι το στόμα [του ανθρώπου] μιλάει από το [οποιοδήποτε] περίσσευμα έχει η καρδιά του».

170 Π.Δ., Ψαλμοί 136:4. «Πώς είναι δυνατόν να ψάλουμε ψαλμό Κυρίου σε ξένη χώρα;»

ΚΕΦΑΛΑΙΑ