02.05 | Η Ετοιμότητα της Σκεπτικής Πορείας – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

5. Η Ετοιμότητα της Σκεπτικής Πορείας

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ
ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Ένατο Βιβλίο

A- A A+

Στο προηγούμενο κεφάλαιο σας δώσαμε, με συντομία στην ανάπτυξη, την ωριμότητα της σκεπτικής πορείας του νου. Ουσιαστικά, το νέο κεφάλαιο είναι η συνέπεια, δηλαδή το αποτέλεσμα του προηγούμενου, καθότι η ετοιμότητα της σκεπτικής πορείας είναι η υπεύθυνη φυσική εκδήλωση της λειτουργίας του ώριμου νου, όπως σας τον περιγράψαμε.

Αν επιλέγαμε να αναφερθούμε με πληρότητα στην ανάπτυξη της ουσίας που πραγματικά θα πλήρωνε το είναι σας με φως και διάθεση για γνώση, έτσι ώστε να αποκτούσατε ιδιαίτερα εκείνη τη γνώση που θα σας εναρμόνιζε λειτουργικά με τις επιθυμίες του Σύμπαντος, θα έπρεπε να επεκταθούμε πάρα πολύ. Όμως αυτό δεν ενδείκνυται, τουλάχιστον για όσους τώρα αρχίζουν την έρευνα του εαυτού τους μέσα στον Μεγάλο Σκοπό. Εμείς που εργαζόμαστε από το κέντρο του Όλου, πασχίζουμε, με καλή προσπάθεια από μέρους μας, να έχουμε τη δυνατή προσέγγιση στην κατανόησή σας. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, ελπίζουμε ότι θα ταξινομήσετε με σειρά προτεραιότητας τα μέσα με τα οποία θα συνεργαστούν αρμονικά στο είναι σας η καρδιά –πνευματική και υλική– με τον νου, ώστε να ενδυθείτε με Φως στον γήινο κύκλο σας.

Και πάλι, σας δηλώνουμε με δέος ότι ευλογούμε τον ΚΥΡΙΟ, τη μόνη Αλήθεια που κυριαρχεί με την Αγάπη σε όλα τα επίπεδα του Σύμπαντος.

Σας δίνουμε την ευχή να καταστείτε ουσία συμμετρικής μορφής σε όλες σας τις εκδηλώσεις, με τη Χάρη του ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ.

Σας ευχόμαστε, ιδιαίτερα, να γευθείτε τους γλυκούς καρπούς του Φωτός με την εμπειρία του είναι σας –αυτού που τώρα σας εκφράζει, σε αυτόν τον κύκλο ζωής– και να προχωρήσετε σε εμπειρίες έντονα πνευματικές, που θα τις πάρετε μέσα σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Ο πόθος είναι να θερμανθεί η καρδιά σας μέσα στη θαλπωρή της Ουράνιας Αγάπης που σας δίνεται και να οδηγηθείτε στην όραση της αγάπης μας, αυτής της φρόνιμης, απλής, στοργικής, πύρινης αγάπης που πυρπολεί το Σύμπαν.

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιμείνουμε να κατανοήσετε ότι η λειτουργία της ετοιμότητας –που είναι επιμέρους λειτουργία του πνεύματος– δεν είναι υλική λειτουργία, και μέσα από αυτή την κατανόηση να ενδυναμωθείτε με ενέργειες αμεσότητας στη δράση ή στην αντίδραση του νου σε κάποια σημαντική στιγμή καθορισμού σας.

Η ετοιμότητα, δηλαδή, είναι τρόπος κίνησης της πνευματικής οντότητας, άμεσος και μεστός σοφίας, που πρέπει να εκδηλωθεί στην ελάχιστη χρονική στιγμή, όταν το κατεπείγον θα προβάλλει τις απαιτήσεις του. Αυτός ο τρόπος της δράσης ή της αντίδρασης σε κατάσταση ετοιμότητας, θα πρέπει πρωταρχικά να εκδηλώνεται με ποιότητα και ήθος.

Στο σημείο αυτό σας παραπέμπουμε στον Άγιο Νικήτα Στηθάτο, μαθητή του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, κατά την άποψη του οποίου ο νους πρέπει να κλείσει τις εισόδους, να δει καθαρά τον εαυτό του και να διακρίνει τις κινήσεις του.

Σύντομος δρόμος προς απόκτηση αρετής για τους αρχαρίους είναι η σιωπή του στόματος και το κλείσιμο των ματιών και των αυτιών. Γιατί με την αργία αυτών, ο νους βρίσκει ευκαιρία και, έχοντας αποκλείσει τις εξωτερικές εισόδους, αρχίζει να παρατηρεί τον εαυτό του και τις κινήσεις του […].146

Μέσα σε αυτή την απόκοσμη σιωπή του, θα αποκτήσει την ικανότητα της επαφής με τη σκέψη, μια επαφή μεγάλης λειτουργίας. Από την αφή του νου με την ησυχία, ο νους θα αποκομίσει τους καρπούς από τη διαδικασία μέσα στην οποία θα διακινηθεί η σκέψη του –το όψομαι του νου–, που θα τον ωθήσει στα ύψιστα. Και έτσι ο νους, αφού καταστεί ηγεμών και αυτοκράτωρ, θα λάβει την ευχή από το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και, μέσα από αυτή την ενέργεια της θεραπευτικής ευχής, θα καταστεί έτοιμος να επιστρέψει στην καρδιά, δηλαδή στην ουσία. Όταν επιτευχθεί η επιστροφή του νου στην ουσία, ο νους ενδύεται με το φωτεινό ένδυμα της Αγίας Χάρης, η οποία του διανοίγει τα όμματα – και υπό την επίβλεψη και την επιρροή της Θείας Χάρης, ενεργεί πάντα ευρισκόμενος σε κατάσταση ετοιμότητας.

Η ετοιμότητα στην κίνηση της λειτουργίας του νου πρώτιστα είναι κίνηση διάκρισης με αμεσότητα στο βήμα, και επιτυγχάνεται μόνο από τον καθαρό και υγιή νου.

Η αμεσότητα της κίνησης του νου –μέσα στη λειτουργία του και για την καλή λειτουργία του– προϋποθέτει ταχύτητα στη σύλληψη νόησης και, μέσα από αυτή την ταχεία σύλληψη, ενέργειες αποδοχής, απόρριψης, δράσης ή αντίδρασης σε σχέση με τον χρόνο και με την ουσία των γεγονότων μέσα στον χρόνο – αυτών των γεγονότων που ο νους θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει, που θα δημιουργήσει ή θα αποποιηθεί τη δημιουργία τους, που θα προχωρήσει με ένα ναι ή θα εμείνει σε ένα δυναμικό και σοφό όχι.

Ο νους θα ποιήσει την καλή ή κακή χρήση του χρόνου με την άμεση, καλή ή κακή κίνηση που θα καθορίσει την τύχη και την πορεία της οντότητας.

Η ένωση νου και Θεού είναι στάση αλλά ταυτόχρονα και κίνηση, εντός της οποίας ο νους υφαρπάζει σε κατάσταση νοητικής ετοιμότητας την εμπειρική του συγκομιδή, την οποία συνέλεξε με διάκριση και σοφία, και προβαίνει στην άμεση κίνηση ουσίας εκ της ποιότητας της ουσίας του.

Όταν ο νους σπουδάσει τις πνευματικές του εμπειρίες, τότε εφοδιάζεται με τα στοιχεία εκείνα που είναι άφθαρτα στη ροή του χρόνου και στη ροή της υλικής απαίτησης της οντότητας. Αυτά τα στοιχεία, αφού τον καταστήσουν σκεπτόμενο, του χορηγούν την ενέργεια στην άμεση λειτουργία του. Η συνάφεια της νοητικής ουσίας με την ενέργεια της ετοιμότητας επιτυγχάνεται όταν ο νους ενεργεί κατά φύση. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή:

Ο νους ενεργεί κατά φύση, όταν έχει στην εξουσία του τα πάθη, και εξετάζει τους λόγους των όντων, και μένει στο Θεό.147

Η ετοιμότητα του νου είναι εκείνα τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από το σώμα-νου ενός ατόμου, αποκλειστικά και μόνο με τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο νους και εκδηλώνεται η συμπεριφορά της οντότητας. Το κέντρο του νου εκφράζεται μέσα από το σώμα στο ίδιο το σώμα και στη μορφή της Δημιουργίας, και όταν αυτή η έκφραση εξέρχεται από ένα κέντρο εξοπλισμένο με ετοιμότητα, τότε συμφωνεί με μια δραστηριότητα η οποία επιτελείται με ακρίβεια κατεύθυνσης.

Το να γνωρίζεις, να αισθάνεσαι, να κατανοείς, να κινείσαι έτσι ή αλλιώς στον κατάλληλο χρόνο, το να απελευθερώνεις το Εγώ σου από επιρροές που σε κατευθύνουν, προϋποθέτει ετοιμότητα του νου – μια ετοιμότητα που ο νους έχει ήδη αποκτήσει μέσα από την κατανόησή του, και υφίσταται οικοδομημένος στα ακλόνητα σημεία της ουσίας του. Πάντα ένας σοφά οικοδομημένος νους, που δημιουργήθηκε μέσα από τους σοφούς πνευματικούς καρπούς που του χάρισε η πορεία του, εισέρχεται στην ενεργό και συνειδητή Υπηρεσία του Σύμπαντος. Αυτή την εποχή, υπάρχουν πάρα πολλοί γήινες νόες που έχουν εισέλθει στην ενεργό και συνειδητή Υπηρεσία του Σύμπαντος, μέσα από τις χάρες που τους δόθηκαν στην πορεία τους. Είναι αυτοί που μέσα στην πορεία τους αναζήτησαν με πόθο και πάθος τον λόγο των εκάστοτε εμπειριών τους – και αυτή η διερεύνηση του ΛΟΓΟΥ, τους πέρασε στους συμπαντικούς ευλογημένους ανέμους.

Ήδη η πορεία σας πρέπει να μπει στην κατεύθυνση που οδηγεί στη Μεγάλη Πορεία και αυτή η πορεία αποκαλύπτεται οργανωμένα σε διάφορα σημεία του πλανήτη σας. Εκείνα τα σημεία αναμένουν τη γρήγορη έκφραση της ατομικότητάς σας, απαιτούν τη δυναμική εκδήλωση του νου, την εκδήλωση του νου που προβάλλει με σθένος από την ουσία του και σε κατάσταση ετοιμότητας και εγρήγορσης προβαίνει στην πράξη ή στην απόφαση.

Για να πετύχετε όλα αυτά, θα πρέπει να πάρετε πολύ στα σοβαρά την εμπειρία του επίγειου κύκλου σας και να μην αφήσετε καμία εμπειρία αυτού του κύκλου να σας προσπεράσει χωρίς τη δική σας διάθεση να ερευνήσετε την ουσία του λόγου της. Να λαμβάνετε υπόψη σας το βάρος της κάθε εμπειρίας και, ιδιαίτερα, το ειδικό βάρος της κάθε εμπειρίας, και να ενεργείτε με τον νου σκεπτόμενο μέσα από την εμπειρία, ώστε να απαλλαγείτε εδώ και τώρα από τις δύσκολες ενσαρκώσεις της Γης.

Όταν ο νους στερείται μέσα στην ουσία του τον σκοπό του και αγνοεί τον ύψιστο ρόλο του, είναι στερημένος σοφίας και γι’ αυτόν τον λόγο διοχετεύεται άσκοπα μέσα σε ράθυμα και ανούσια κανάλια. Αυτή η άσκοπη διοχέτευσή του νου, τον διαχέει και τον απενεργοποιεί.

Η σκέψη δεν συμπορεύεται με τον ιερό σκοπό του νου, εφόσον δεν συνεργάζεται και δεν συν-λειτουργεί με ποιοτικοποιημένα στοιχεία της ουσίας του νου. Έτσι, όμως, δεν επιτυγχάνεται μέσα στις εκδηλώσεις της πνευματικής οντότητας το νοητικό γίγνεσθαι, που είναι το γίγνεσθαι της ετοιμότητας.

Αργοπορείτε μέσα στον Δρόμο ΕΚΕΙΝΟΥ, του Γλυκύτατου
ΙΗΣΟΥ, που σας δίδαξε τον Δρόμο της θυσίας και της αγάπης με τη δική ΤΟΥ ΘΥΣΙΑ μέσα από την ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ.

Μην αργοπορείτε, το ένδυμα του Φωτός είναι στον Δρόμο ΤΟΥ, και αυτό το φωτεινό ένδυμα θα γίνει πραγματικό κατάλυμα θαλπωρής για την οντότητα της Γης που ασθενεί από την ουσία ενός άνοου νου και καθυστερεί την πορεία της μέσα σ’ έναν άλλο χαμένο δρόμο, που η ραθυμία και η πλάνη φροντίζουν συχνά να τον φέρουν μπροστά σας.

Εμείς, οι άυλοι και ασώματοι φωτεινοί όντες ή Άγγελοι, δεν διατάσσουμε την ποιοτικοποίησή σας, την ευχόμαστε και ελπίζουμε τα ζωικά και πνευματικά σας κύτταρα να συλλάβουν τους ήχους μας. Αυτοί οι ήχοι μας είναι η ηχώ του Ήθους για να δομηθείτε ακόμα και μέσα στον ήχο της ύλης, και να αισθανθούμε και εμείς εύχαρεις μαζί σας.

Έργο μας είναι να σας δώσουμε το νόημα αυτής της γήινης έκφρασης στο σφαιρικό επίπεδο της Γης που αποκαλείται Ζωή.

Το έργο μας συνίσταται στο να καταστήσετε τον νου σας αποκρυστάλλωση της νόησης του Όλου.

Η Ζωή σας πρέπει να ποιοτικοποιηθεί μέσα στη Δημιουργία με Ήχο.

Το έργο μας συνίσταται στο να κατανοήσετε την αιτία του γίγνεσθαι μέσα από το Νόημα.

Μας απασχολεί ιδιαίτερα και επίμονα η ευαίσθητη, ευάλωτη, λαμπερή κοσμική οντότητα – τι θα λάβει ως εμπειρία της και με ποιον τρόπο θα κατανοήσει τη διττή της έκφραση στη Γη, και πώς αυτή η έκφραση θα προσεγγίσει το κάλλος που της προσφέρει ο Ουρανός. Κατά την άποψή μας, τη μεγάλη ευθύνη την έχει ο κοσμικός νους, αυτός που εκφράζεται μέσα από τα κέντρα της πνευματικής οντότητας στην ύλη και που φέρει αυτή τη μεγάλη ευθύνη για τη δομή της υλικής και πνευματικής σας καρδιάς.

Ο ρους του κοσμικού νου μάς επιδεικνύει μια συλλογή στοιχείων που μας προξενούν κατάπληξη, μια συλλογή στοιχείων: Φωτός, σκότους, τροπής, λήθης, πλάνης, ραθυμίας, φόβου, τρόμου. Πολλά από τα στοιχεία αυτά εργάστηκαν και συνεργάστηκαν για να απολέσει ο νους τον παλμό στην καρδιά της οντότητας.

Όμως, μέσα στην έρευνά μας, εντοπίσαμε νόες σε κατάσταση αναμονής για τη λήψη μιας σημαντικής θέσης στη Συμπαντική Μορφή. Επίσης, εντοπίσαμε νόες να ερευνούν ήδη τη Συμπαντική Μορφή σαν γεγονός που θα επισημάνει την ουσία τους. Άλλους πάλι, να εργάζονται μέσα στην ουσία τους και να ερευνούν τα ποιοτικά τους θέλω, για να γίνουν συμμέτοχοι της Κοινωνίας των Θείων Πραγμάτων. Ιδιαίτερα μας έχει συγκινήσει η ιερή διάθεση του νου να καταστεί συμμέτοχος στη Θεία Κοινωνία. Αυτό όμως απαιτεί εγρήγορση του νου, ετοιμότητα, με την προϋπόθεση ότι ο νους αυτός υπέστη την κατάλληλη πνευματική εκπαίδευση.

Για την εκφραστική ροή, την εκφραστική εξέλιξη του έργου του Συμπαντικού Γίγνεσθαι, πλήθος άυλων οντοτήτων συνεργαζόμαστε με ιδιαίτερη σπουδή στην υπευθυνότητα του συμπαντικού κόσμου και με εντολή της ΥΠΕΡΟΥΣΙΑΣ παρέχουμε στον σκοπό σας πνοή, για να βοηθήσουμε να περάσετε μέσα από τις Πύλες της Φωτεινής Νόησης. Για να εισέλθει η οντότητά σας σε κατάσταση ετοιμότητας στη ροή της συμπαντικής νόησης, θα πρέπει να ξεπεράσει τη χοϊκή ροή και να εμπλουτίσει την κατανόησή της μέσα από τις εμπειρίες που θα της δοθούν.

Η ετοιμότητα του νου στην άμεση λειτουργία συμμετοχής του στα κοσμικά επίπεδα και στα συμπαντικά γεγονότα, σε αυτά που επηρεάζουν πέρα από το ατομικό και το καθολικό γίγνεσθαι, είναι το αποτέλεσμα της πνευματικής έκλαμψης της πνευματικής οντότητας από την επέμβαση της Θείας Χάρης, η οποία εξάγνισε τον νου, διότι αυτός διατήρησε «άγρυπνον όμμα».

Οι κινήσεις επέμβασης του ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ στο νοητικό στοιχείο της οντότητας, στοχεύουν στην πνευματική της αναγέννηση και ανάπλαση.

Η πνευματική ετοιμότητα στην κίνηση, στη στάση, στη λειτουργία, στη δράση, στην αντίδραση, στην αποδοχή, στην άρνηση, στην επιλογή του δρόμου που θα καθοριστούν τα γεγονότα της ουσίας και της Αλήθειας, παρέχεται στον γνωστικό νου, αυτόν που υπέστη την κάθαρσή του και κατέστη αδάμας στους συμπαντικούς καθρέφτες. Ο νους που κατέστη αδάμας έχει προηγουμένως υποστεί τις διαδικασίες της τριβής και διατριβής μέσα στις οποίες το εγώ του υπέστη κατάδυση, έζησε τα γεγονότα της ανάπλασής του, πήρε τη θρέψη του από τις ανάλογες εμπειρίες που του δόθηκαν και, τελικά, κράτησε τα στοιχεία εκείνα από τη ροή των γεγονότων που τον βοήθησαν να ενδυθεί την πανοπλία της εγρήγορσης.

Όλα τα καλά και αγαθά που μπορεί να πάρει ο νους μέσα από τα ανώτερα πνευματικά του κέντρα πρωταρχικά, όλα τα αποκτήματα της πνευματικής του περιουσίας που συνέλεξε μέσα από τη σοφία του αγωνιζόμενου οφθαλμού του, αποτελούν τους πνευματικούς του φρουρούς – αυτούς που φρουρούν τη Σοφία του και την περιφρουρούν με αγάπη στις επόμενες κινήσεις του. Έτσι, περιφρουρούμενος από τους πνευματικούς φρουρούς των Αγίων Χαρίτων, ο νους εισέρχεται στις διαδικασίες της Δημιουργίας με διάκριση και ετοιμότητα και εγρήγορση στην επιλογή της κίνησης για τον σκοπό.

Οι Δημιουργικές Διαδικασίες απαιτούν από τους συμμετέχοντες Σοφία, Διάκριση, Εγρήγορση, Αρετή, και οι Νόες που διαθέτουν αυτή την ποιοτική σύνθεση κλητεύονται από ΕΚΕΙΝΟΝ.

 


146 Ὁδὸς ταχεῖα πρὸς ἀνάληψιν ἀρετῆς ἡ σιωπή ἐστι τοῖς εἰσαγωγικοῖς τῶν χειλέων καὶ ἡ μῦσις τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῶν ὤτων ἡ κώφευσις. Λαβὼν γὰρ ἐντεῦθεν ὁ νοῦς τὴν τούτων ἀργίαν, τὰς ἐκτὸς καθ’ ἑαυτὸν ἐναποκλείσας εἰσόδους, κατανοεῖν ἑαυτὸν ἄρχεται καὶ τὰς ἰδίας κινήσεις (Όσιος Νικήτας Στηθάτος, στο Φιλοκαλία, τόμ. Γ΄ [1960], σ. 278:κστ΄). Μτφρ. από Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄ [2008], «Α΄ εκατοντάδα πρακτικών κεφαλαίων», σ. 59:26.

147 Κατὰ φύσιν ὁ νοῦς ἐνεργεῖ, ὅταν τὰ πάθη ἔχῃ ὑποτεταγμένα καὶ τοὺς λόγους τῶν ὄντων θεωρῇ καὶ πρὸς τὸν Θεὸν διάγῃ (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, στο Φιλοκαλία, τόμ. Β΄ [1958], σ. 45:με΄). Μτφρ. από Φιλοκαλία, τόμ. Β΄ [2006], «Δ΄ εκατοντάδα των κεφαλαίων περί Αγάπης», σ. 95:45.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ