14 | Πολιτείες Ειρήνης – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

14. Πολιτείες Ειρήνης

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Δέκατο Βιβλίο

A- A A+

Είμαστε οι Άγγελοι εκ του Ηλιακού Φωτός. Ήδη ξεκινήσαμε μια φωτεινή επένδυση στο υλικό επίπεδο και σας κατονομάζουμε –όλους όσοι αποδέχεστε το έργο μας– εταίρους και συνεργάτες.

Οι Νόμοι μας απαιτούν σεβασμό και όχι υποδούλωση. Ο σεβασμός να πηγάζει από τις καρδιές σας και όχι από φοβικά συναισθήματα· να εκπνέεται από τους πνευματικούς σας πνεύμονες σαν προσευχή προς τον ΑΓΙΟ ΠΑΤΕΡΑ, που πραγματοποιεί το Σχέδιό ΤΟΥ με τους δικούς ΤΟΥ τρόπους, αυτούς της διακεκριμένης Σοφίας και Αγάπης…

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Το Δέκατο Βιβλίο