26 | Οι Ανατροπές Της Ζωής – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

26. Οι Ανατροπές Της Ζωής

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Δέκατο Βιβλίο

A- A A+

Είμαστε Άγγελοι, οντότητες φωτεινής ενέργειας που ευλογούν τις προσπάθειές σας και σας υποθάλπουν με αγάπη και προσμονή βελτίωσής σας.

Τα κείμενά μας δεν απευθύνονται σε κάποιες ιδιαίτερες κατηγορίες ανθρώπων, ούτε και σε οντότητες που βιώνουν σε «ανώτερες» ή σε «υποδεέστερες» κοινωνίες – κατά τα δικά σας, πάντα, κριτήρια…

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Το Δέκατο Βιβλίο