17 | Ο Χρόνος της Αντάμωσης – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

17. Ο Χρόνος της Αντάμωσης

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Δέκατο Βιβλίο

A- A A+

Οι ουράνιες συγκυρίες συναντιούνται στον αναλογούντα χρόνο και συσφίγγουν τις δυνατότητές τους για την καθ’ όλα ολοκλήρωση του Θεϊκού Σχεδίου, ενός σχεδίου που μελετάται και προπαρασκευάζεται με αυστηρές και ακριβείς κινήσεις, με εμπεριστατωμένη μελέτη, ούτως ώστε η εφαρμογή του να προσεγγίσει τα ζητούμενα του Ουρανού.

Πόσοι Κύκλοι Ζωής εμπλέκονται με ανεξήγητες καταστάσεις και γεγονότα μνήμης, με συναισθήματα ουσιαστικής και καθαρής στάσης στα θετικά ή αρνητικά της Ύπαρξης!…

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Το Δέκατο Βιβλίο