29 | Αντί «Ελεημοσύνης» – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

29. Αντί «Ελεημοσύνης»

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Δέκατο Βιβλίο

A- A A+

Να διαγράψετε από το λεξιλόγιό σας τη λέξη «ελεημοσύνη», έτσι όπως την κατανοείτε οι περισσότεροι από εσάς, και που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το Έλεος του ΘΕΟΥ ή με τη Διδασκαλία του ΚΥΡΙΟΥ μας.

Αυτή η λέξη, η «ελεημοσύνη», έχει ευτελιστεί στη σύγχρονη εποχή και έχει απολέσει κατά κύριο λόγο το ήθος του προορισμού της…

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Το Δέκατο Βιβλίο