03β.05 | Ψυχής Αναγέννηση – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

5. Ψυχῆς Ἀναγέννηση

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – Μηνύματα Ἀγάπης
MΕΡΟΣ Β’

A- A A+

Ἐλεύθεροι ἐσεῖς ὁπλίτες τοῦ πλανήτη Γῆ, ἐσεῖς ποὺ εἶστε ὁπλισμένοι μὲ βέλη αὐτοκαταστροφῆς. Ἐλεύθεροι ὁπλίτες μιᾶς ἀνορθόδοξης κενῆς ἐπιλογῆς, ποὺ ἀποπνέει ἀδυναμία μέσω τῆς ὑλικῆς δύναμης. Ἐλεύθεροι σκοπευτὲς ἐσεῖς ἑνὸς κόσμου φθορᾶς, ποὺ ἔχει ἀποφασίσει νὰ κορυφώσει τὴν ἀγωνία μας ἐδῶ στὸν οὐράνιο χῶρο. Ὁπλίτες ἐσεῖς καὶ ἐχθροὶ στὸ σύνολο τῶν ἀρετῶν, συνειδητοποιήσατε ποτὲ τὴν ἰδανικὴ ἁρμονία τῆς Ἀρετῆς; Ἀδιαφορεῖτε γιὰ τὴν περιστροφική σας κίνηση γύρω ἀπὸ τὴν ὕλη καὶ ἀπολογεῖστε στὸν Κύριο τονίζοντας ἰδιαίτερα ὅτι εἴστε ἀναμάρτητοι. Πρὸς τί ἡ ἀπολογία σας; Ἔχετε διανοηθεῖ ποτὲ ὅτι ἐσεῖς ἔμπρακτα εὐθύνεστε γιὰ τὰ δεινὰ αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, αὐτὰ τὰ δεινὰ ποὺ εἶναι καὶ δεινὰ δικά σας;

Ἔχετε σκεφτεῖ ἐσεῖς ποὺ ἀπροκάλυπτα εὐτυχεῖτε μὲ αὐτὴ τὴν ἀνεξέλεγκτη ἐκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ πλούτου τῆς Γῆς τί θὰ συμβεῖ μέσα σὲ λίγες δεκαετίες; Ἔχετε σκεφτεῖ τὴν ἀποψίλωση ἢ τὴν ἐρήμωση τῶν δασῶν, τὴν ἐξάντληση τοῦ φυσικοῦ πλούτου καὶ τὶς τρομερὲς συνέπειες ποὺ συνεπάγονται αὐτά; Τέλος, ἔχετε σκεφτεῖ πόσα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἤδη ὑποφέρουν ἀπὸ ἐπίπονες ἀλλεργικὲς καταστάσεις καὶ πόσα ἀθῶα παιδιὰ ὑποφέρουν ἀπὸ ἀναπνευστικὰ προβλήματα καὶ ἔχουν ἀνάγκη λήψης ἐπιπρόσθετου ὀξυγόνου; Οἱ ἔσχατοι καιροὶ ἔχουν φτάσει. Ἔφτασε ἡ ἐποχὴ ποὺ κάθε προσπάθεια κατάκτησης καὶ λεηλασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος πρέπει νὰ σταματήσει. Ἡ Θεϊκὴ Δύναμη ἀντιτίθεται σὲ αὐτὸ καὶ ἔρχεται μὲ δύναμη φωτὸς γιὰ νὰ ἐπιφέρει τὴν ἀλλαγή, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ ἀντιτίθεται πρὸς τὰ κακῶς ἐννοούμενα συμφέροντά σας.

Ἔχουμε ἀπεριόριστη ὑπομονὴ ἀγάπης, ποὺ ἀποβλέπει στὴν τέλεια προσαρμογή σας μὲ τὸ φῶς ποὺ ἐκπέμπουμε. Ἐφόσον ὁ Κύριος λειτουργεῖ μέσω ἡμῶν, ἔχουμε τὴν ἀπεριόριστη εὐθύνη νὰ ἐμφυτεύσουμε στὴν ὕπαρξή σας, στὸ εἶναι σας, τὸ σύνολο τῶν Ἀξιῶν, μὲ τὴν πρόβλεψη τῆς ἀναγέννησης τῆς ψυχῆς.

Εἴμαστε οἱ Ἄγγελοι τοῦ Φωτός, οἱ Ἄγγελοι ποὺ παρέχουμε σὲ ἐσᾶς τὴ θεία προστασία κατευθείαν ἀπὸ τὰ οὐράνια. Εἴμαστε ὅσοι ὑπήρξαμε καὶ ἀδιαφορήσαμε γιὰ τὴν ὕλη, εἴμαστε ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ σύνολο φωτὸς ποὺ ἐκπέμπεται σὲ ἐσᾶς γιὰ τὴν ἀναγέννησή σας. Ἔχουμε ἀπόλυτη συνειδητότητα ἐκπομπῆς καὶ ἀποδοχῆς. Ἐκφράζουμε τὴν ἀπώτερη Βούληση Ἐκείνου ποὺ ἐπένδυσε καὶ ἐπενδύει σὲ ἐσᾶς τὴν Ἀγάπη Του. Ἀφοῦ πλαστήκατε μέσω Ἐκείνου, μέσω Ἐκείνου θὰ ἐμβαθύνετε καὶ θὰ ἀναγεννηθεῖτε Ουσιαστικα στὸν ἰδιαίτερο αὐτὸν χῶρο ἐκπομπῆς. Ἐκεῖνος ἐκπέμπει καὶ εἶναι ἀδιάβλητες οἱ διαθέσεις καὶ οἱ ἀποφάσεις Ἀγάπης Του.

Ἔχετε νόηση. Ὅλα τὰ τῆς γνώσης ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ νόηση καὶ καθίστανται ἄφθαρτο ὑλικὸ ἀγαθοῦ-φωτεινοῦ νοῦ. Ἐὰν ἐσεῖς ἐκλαμβάνετε τὴν ὕπαρξη Εκείνου ὡς οὐτοπία, ἔχετε τὴ συνέπεια ἀπολαβῆς τοῦ «τίποτα» στὸ ἀδιαμόρφωτο σκοτεινὸ χάος τῆς ἀνυπαρξίας. Ἐνσωματωθεῖτε στὴν ἀγάπη Ἐκείνου, γιατὶ ἡ ἀγάπη ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ Αὐτόν, ἀποβλέπει σὲ Αὐτὸν καὶ ἀπορρέει ἀπὸ Αὐτόν, εἶναι ἡ ἀνάσα ποὺ ἀποδιοργανώνει τὸ κακό.

Ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ Βασιλεία Του. Ἐκείνη ἔχτισε ἀνάμεσά μας ἀνυπέρβλητες Ἑστίες φωτός, ποὺ ἐκπέμπουν στὸν κόσμο σας τὴν Ἀλήθειά Του. Ἐμεῖς ἐμμένουμε στὴν ἔκφρασή της ὡς μέσου ἐπαφῆς Του μὲ ἐσᾶς.

Εὐάλωτα δημιουργήματα ἐσεῖς, προσαρμοστεῖτε στοὺς Νόμους τοῦ Σύμπαντος. Ἡ Ἀγάπη Του ἐκφράζεται ὑπὸ μορφὴ Εὐλογίας, Εὐτυχίας. Ἅπαντες ἐνώπιόν Του ἔσονται ἀγάπη καὶ φῶς, πλὴν τῶν ἀνομούντων ἐν Ὀνόματί Του. Σὲ ἐσᾶς ἀποκαλύπτονται οἱ πόθοι τῶν Οὐρανῶν. Θὰ εἰσφέρουμε ἀγάπη διὰ τῆς ἀγάπης σας. Ἡ εἰσφορὰ ἀγάπης διὰ τῆς ἀγάπης εἶναι ἀσύλληπτη, συμπαντικὴ ἐξίσωση μὲ ἀπροσμέτρητη χρονικὴ διάρκεια φωτός. Πανίσχυρος ὑπάρχει ὁ Θεὸς μέσα στὴ Βούλησή Του. Ἡ ψυχῆς ἀναγέννηση ἔρχεται σὲ συμφωνικὴ ἁρμονία μὲ τὰ λεγόμενα ἀπὸ τοὺς Ἅγιους Πατέρες.

«Ἀναγέννηση» σημαίνει ἀνάπλαση ψυχῆς, ψυχῆς ξαναγεννημένης, καινούριας, καθαρῆς, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἔρχεται ἀνυψωμένη πνευματικά, ἐνδεδυμένη μὲ τὸ σῶμα ποὺ θὰ προσιδιάζει στὸ μέτρο τοῦ θεϊκοῦ μεγαλείου.

Ἡ ἀναγέννηση, κατὰ συνέπεια, ἐπεκτείνεται καὶ στὸ ὑλικὸ σῶμα, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐγκαθιδρύεται ἡ ζώσα πνοὴ καὶ ἔρχεται στὴν τελειότερη φάση ἁρμονίας μὲ αὐτό. Εἶναι ἕνα θαῦμα Θεοῦ μελετημένο καὶ προγραμματισμένο ἀπὸ Εκεινον, ποὺ ὑλοποιεῖ τὴ διαιώνιση τῶν Ἀξιῶν.

Ἐφόσον ἐπέλθουν τὰ στάδια τῆς ἐξέλιξης, εἶναι φυσικὸ νὰ ἀκολουθήσει τὸ ἑπόμενο στάδιο τῆς φθορᾶς, τῆς φθίσης τῆς ὕλης, ἡ ὁποία εἶχε ἐγκλωβίσει τὴν ψυχὴ στὰ σκοτεινά της τέλματα. Εἶναι βέβαιο ὅτι τὴν ἐξέλιξη θὰ ἀκολουθήσει ἡ δημιουργία ἑνὸς ἀδιάβλητου ψυχικοῦ ὄντος ποὺ θὰ ἀναπνέει μέσω τῆς Θείας Ἔμπνευσης καὶ θὰ βιώνει ταυτισμένο μὲ τὸ Θεῖο Μεγαλεῖο.

Ἡ ψυχῆς ἀναγέννηση πραγματώνεται μὲ ἰδιαίτερη παραχώρηση θεϊκοῦ Φωτός, ποὺ θὰ ἐγκαθιδρύσει τὴ βασιλεία του καὶ τὴν ὑπεροχή του στὸ ὑλικὸ σῶμα – φθαρτό, βέβαια, ὅμως μὲ ἄφθαρτη ἀκτινοβολία τῆς ψυχῆς ποὺ θὰ τείνει στὶς οὐράνιες ἀκτινοβολίες καὶ θὰ συνυπάρχει μὲ αὐτές.

Φωτισμένα τὰ ὄντα ποὺ θὰ ἕλκουν τὴν πνοή τους ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ Παραδείσου, γιατὶ θὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἐξελιγμένα ἀπὸ διάφορες σταδιακὲς ἐμπειρίες ποὺ δίνονται μὲ τὴν Ἁγία Παραχώρηση.

Ἡ ἀνασφάλεια τοῦ θανάτου θὰ ἐκλείψει μετὰ τὴ μεγάλη κατάκτηση, δηλαδὴ τὴ γνώση καὶ ἐπίγνωση τοῦ Θείου, γιατὶ ὁ θάνατος θὰ ἀκολουθεῖ συνειδητὰ σὰν τὸ ἑπόμενο ἐπίπεδο ζωῆς μέσα στὴ Ζωσα Ουσία.

Ἔντονα σκεπτόμενη ἡ ἀναγεννημένη ψυχή, ἔντονα προβληματιζόμενη, θὰ κατακτήσει τὴν ἐπίγνωση τῆς τελικῆς της ἀξιολόγησης ὄχι μὲ ὑλικὰ μέτρα καὶ σταθμά, ἀλλὰ μὲ ἀκτίνες φωτὸς ποὺ θὰ διαβλέπουν αὐτὴν μέσω τοῦ Δημιουργοῦ καὶ θὰ τὴν κατευθύνουν στὴν οὐσιαστικὴ ἀλήθεια.

Αλήθεια τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς μετέπειτα πορείας θὰ θριαμβεύσει μὲ γνώμονα τὴν Ἀγάπη, ποὺ θὰ προσμετρᾶ τὰ ἄφθαρτα σκαλοπάτια τῆς οὐράνιας κλίμακας. Αὐτὰ τὰ σκαλοπάτια θὰ ἀνέβει ἡ ἄυλη, ἀθάνατη ψυχὴ ἕνα-ἕνα, μὲ συνείδηση ὑπέρβασης τῆς ὕλης καὶ αὐτὴ ἡ ἀνάβαση θὰ ἔχει τὴν ἔννοια τῆς Ανόδου στὸν Οὐράνιο Κόσμο τῶν Ἀξιῶν καὶ τῶν Μεγάλων Προσδοκιῶν. Οἱ ἀνοήμονες θὰ ἔχουν τὸ ἐρέθισμα νὰ καταστοῦν νοήμονες καὶ γνῶστες τῶν οὐρανίων, γιατὶ θὰ τοὺς παραχωρηθεῖ ἡ δυνατότητα καὶ ἡ διαδικασία τῆς ἐξέλιξης στὸν νοητικὸ χῶρο.

Ἀποφυλακίστε τὶς ἀόριστες προσδοκίες. Ἀποφυλακίστε τὰ πάθη σας γιὰ νὰ ὑποστοῦν τὴ βιολογικὴ φθορὰ τοῦ Νόμου τῆς ὕλης. Ἀποφυλακίστε τὸν ὑλικό σας ἑαυτὸ πρὸς χάρη τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴν ὑπεροχὴ τῶν νοητικῶν δυνάμεων καὶ στὸν περιορισμὸ τῶν «ὑλικῶν ἀξιῶν».

Ἡ «ὑλικὴ ἀξία» ὑπάρχει μόνο κατὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀντίληψη. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι αὐτὸ ποὺ προσδιορίζει τὴν ὕλη δὲν ἀποτελεῖ ἀξία, μὰ μέσο φθορᾶς ἢ ἐπιβίωσης μέσω τῆς ὕλης ἢ ἐπιβράβευσης ἢ ἐπικράτησης μέσω τῆς ὕλης.

«Ἀξία» κατὰ τὴ συμπαντικὴ ἀντίληψη εἶναι οἱ ἄφθαρτες καὶ μεγαλειώδεις ἀξίες ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὸν Δημιουργό. Διευκρινίζουμε ὅτι οἱ ἀξίες αὐτὲς δὲν πηγάζουν ἀπὸ τὴν ὕλη καὶ δὲν τείνουν στὴν ὕλη σὰν σκοπό, ἀλλὰ τείνουν καὶ προσιδιάζουν στὴν Ἀλήθεια καὶ μὲ τὴ Θεία Ἔμπνευση ὑλοποιοῦνται – ὄχι ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι πραγματοποιοῦνται μὲ ὑλικὰ μέσα, ἀλλὰ ὅτι πραγματώνονται μέσα σὲ ἰδιαίτερα καλούπια ἐνδεδυμένα καὶ ἐνδυναμωμένα ἀπὸ τὴ Θεία Σοφία, καὶ ἔτσι γίνονται, δηλαδὴ ὑλοποιοῦνται, δηλαδὴ ἔρχονται στὸ φῶς σὰν ἄυλα ἀγαθὰ κατευθείαν ἀπὸ τὸν Θεό. Ἔρχονται εὐτυχῶς σὰν εὐχὴ ἔκφρασης τοῦ ἐλέους Του, σὰν ἐλπίδα Ζωῆς, σὰν ἄστρο φωτεινὸ προσδιορισμοῦ θέσεων στὸν πλανήτη, θέσεων ποὺ θὰ καθορίσουν τὶς οὐράνιες «Θέσεις».

Αἰσθανόμαστε εὐγνώμονες ποὺ μεταφέρουμε τὰ μηνύματά Του καὶ ἡ χαρά μας θὰ εἶναι ἀπεριόριστη ὅταν ἐσεῖς δεχτεῖτε τὰ μηνύματα αὐτὰ μὲ διάθεση ἀγάπης. Ἡ διάθεση ἀγάπης εἶναι τὸ πρῶτο ἐρέθισμα τῆς ψυχικῆς ἀναγέννησης. Εἶναι τὸ καθαρτήριο ποὺ θὰ ποτίσει τὶς ἄγονες ψυχὲς καὶ θὰ τὶς καταστήσει γόνιμες καὶ καρποφόρες μετὰ τὴν ἐξόντωση τῶν μικροβίων καὶ βακτηρίων ποὺ ἔχουν φωλιάσει ἐκεῖ καὶ ἔχουν χτίσει τὸ δικό τους βασίλειο.

Ἡ φυσιολογικὴ σήψη τῆς ὕλης θὰ σημάνει καὶ τὸ τέλος τῆς δύναμής της. Οἱ διάφορες ἐμπειρίες, μέσω τῶν ἐνσαρκώσεων, θὰ ἐπιφέρουν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συντριβῆς τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς φθορᾶς. Ὁ ὑλικὸς φορέας-κόσμος ἁπλὰ θὰ ἀποβεῖ τὸ μέσο τῆς ἐξέλιξης τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ἀνόδου της μέσω τῶν φωτεινῶν βαθμίδων τῆς ὑλικοπνευματικῆς κλίμακας στὴν κατάκτηση τῆς Ἀλήθειας.

Ὁ θρίαμβος τῆς Ἀλήθειας θὰ εἶναι τὸ σύμβολο τῆς ἀθάνατης Δημιουργίας, σύμφωνα μὲ τὰ μέτρα Σοφίας τοῦ Δημιουργοῦ. Εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος «φέρει» τὴν τύχη τῆς Θείας προστασίας. Ἐννοεῖται ὅτι αὐτὴ ἡ τύχη θὰ ἐμπλουτίσει τὸν ἄνθρωπο μὲ στοιχεῖα ἀδιάβλητων ἀρετῶν, ὥστε νὰ ἔχει τὴν Ἀλήθεια τῆς Δημιουργίας στὸ συνειδητό του πεδίο.

Εὐχάριστη ἡ ἐξέλιξη τῆς Ἀλήθειας, ἀφοῦ πλέον ὑπεύθυνα καταχωρεῖ στὰ ὑλικὰ ἐπίπεδα πνευματικὲς ἀξίες.

Ἡ ἀθάνατη ψυχὴ θὰ ἔρθει σὲ ἁρμονία θριάμβου μὲ τὴν Αξία τῆς φωτεινῆς Ὕπαρξης, ὄχι ὅπως ἐσεῖς ἀντιλαμβάνεστε, ἀλλὰ μὲ τρόπο ἀνοδικῆς ἕλξης –μέσω τοῦ Θείου Νόμου– καὶ κατάρρευσης τῶν ὑλιστικῶν νόμων ποὺ τείνουν νὰ ἐξαφανίσουν τὴν ἔμπνευση.

Ἀποφασίστε πλέον νὰ ἔχετε τὴ θέση σας στὸν νέο «χῶρο», γιατὶ ἡ «θέση» ἐπικαλεῖται τὴ δική σας ὕπαρξη, ἐφόσον «γίνεται ἀγάπη». Εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπάρξετε σὰν ἀγάπη γιὰ νὰ κερδίσετε τὴ θέση στὰ ἀναλλοίωτα καὶ ἄφθαρτα. Ἐνστερνιστεῖτε τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ἀγάπη, ἀφοῦ ἀποθέσετε τὰ ἀτομικά σας συμφέροντα στὰ ἀπορρίμματα τῆς ὕλης, ὅπου φθείρονται ἀξίες, πιστεύω, ἰδεολογίες καὶ ἀπύθμενες πνευματικὲς κατακτήσεις.

Ἔχετε ὑπομονὴ στὴν προσμονὴ τῆς Μεγάλης Κατάκτησης. Εἶναι ὁρόσημο, εἶναι ἀξία, εἶναι ὁ Θεός. Ἡ μεγάλη κατάκτηση θὰ ἀναγεννήσει τὴν ψυχή σας, θὰ τὴν ἐμβαθύνει, θὰ διαπλατυνθεῖ ἡ ψυχή σας ἔντονα καὶ θὰ ἀνυψωθεῖ, ὥστε ἡ μία ψυχὴ νὰ γίνει ἕνα σύνολο ἀγάπης, ἀφύπνισης καὶ ἐλπίδας.

Μέσα ἀπὸ αὐτὰ ἑκατομμύρια ψυχὲς θὰ ἔχουν τὴν «τύχη» νὰ πετάξουν ἐλεύθερες στὴ μεγάλη συνάντηση μὲ τὸ ἐλεύθερο Ειναι, ποὺ δὲν «τελειώνει».

«Εἶναι» σημαίνει ὑπάρχω, ὑφίσταμαι, ἀναπνέω καί, κατὰ συνέπεια, ζῶ ἐλεύθερα, διακινοῦμαι μέσα στὰ παλμικὰ κύματα τῆς θείας μελωδίας καὶ ἔρχομαι ἐλεύθερος στὸν χῶρο τοῦ Θεοῦ, ὄχι ἀπὸ συμφέρον, μὰ ἀπὸ ἔμπνευση χαρᾶς, ἀμόλυντος, ἀπρόσβλητος ἀπὸ τὴν ὕλη γιὰ νὰ ταυτιστῶ μὲ τοὺς χώρους τοῦ ἀναλλοίωτου Ειναι, τοῦ Θείου καὶ τῆς Ουσίας. Ἔρχομαι μὲ τὴν προσπάθεια νὰ ὑπάρξω σὰν ξεχωριστὸ ὄν, ἀπαράμιλλου κάλλους, ποὺ θὰ προσιδιάζει στὶς δημιουργικὲς προϋποθέσεις.

Ἂν ἀμφιβάλλετε ὅτι ὁ Κύριος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐσᾶς, διαπράττετε ἕνα τραγικὸ λάθος, γιατὶ Ἐκεῖνος σᾶς χρειάζεται.

Ἀφεθήκατε στὴ φθορὰ καὶ τὴ λεηλασία τῆς ψυχῆς. Ὁ ἄλλος ἑαυτός σας κραυγάζει, εἶναι ὁ ἑαυτός ποὺ συνυπάρχει μὲ Ἐκεῖνον. Ἀφυπνιστεῖτε, γιατὶ Ἐκεῖνος χρειάζεται τὴν ἀφύπνισή σας ἀπὸ Ἀγάπη γιὰ ἐσᾶς. Ἀναγεννηθεῖτε μὲ πόθο ἀγάπης, μὲ ἕλξη ἐλπίδας, γιατὶ μόνο μὲ τὴν ἀναγέννησή σας πραγματώνεται τὸ Θεῖο Σχέδιο, αὐτούσιο καὶ ἀγαθό. Ἀπομακρυνθεῖτε ἀπὸ τὰ ἄνομα μονοπάτια γιὰ νὰ ἀποφύγετε τὸν ὕπουλο ἐναγκαλισμό σας ἀπὸ τὴν ὕλη.

Ἀφομοιῶστε αὐτὲς τὶς τέλειες ἀκρότητες τῆς τελικῆς Παραχώρησης. Ἐνεργῆστε μὲ σύνεση, φρόνηση, φροντίδα καὶ διάθεση ἐπιλογῆς ἐνδιαφέροντος. Προσοχὴ ὅμως στὴν τελική σας ἐπιλογή. Ἀγγίξτε τὸν Οὐρανὸ μὲ τὴν ψυχή σας, θὰ σᾶς ἀνοίξει τὸ χαμόγελό του. Εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ σᾶς δεχτεῖ, ἑορτάζοντας τὴ μαζικὴ ἐπιστροφὴ τῶν ἀσώτων.

Ἐκεῖ, στὸν Οὐρανό, θὰ διερευνηθεῖ τὸ αἰώνιο καὶ ἄφθαρτο μυστικὸ τῆς ἀναγέννησής σας. Ἐκεῖ θὰ γεννηθεῖτε ἀμόλυντοι, θὰ ἐνδυθεῖτε τὰ ροῦχα τῆς Δημιουργίας. Ἐκεῖ θὰ λάβετε τὴ δύναμη τῆς ὑπερούσιας Αξίας. Ἐκεῖ τίποτα δὲν ὑπόκειται σὲ ἀλλοίωση καὶ φθορά, ὅλα ὑπάρχουν καὶ διατηροῦνται ἀνέπαφα στὴ λάμψη τῆς ἐλευθερίας τῶν Οὐρανῶν. Ἀξιολογῆστε τὴν προσπάθειά μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ