03α.01 | Πρόλογος – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

1. Πρόλογος

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – Μηνύματα Ἀγάπης
MΕΡΟΣ Α’

A- A A+

Χαίρομαι ποὺ σὲ μένα ἔπεσε ὁ κλῆρος νὰ γράψω αὐτὰ τὰ λίγα λόγια σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο τοῦ φίλου μου Ε. Παπαδογιάννη.

Γνωρίζω τὰ βιβλία αὐτά, σὰν περιεχόμενο, προτοῦ ἀκόμη δοῦν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας καὶ εἶμαι ἀπὸ τοὺς φίλους ποὺ ἐνεθάρρυναν τὸν συγγραφέα στὴν προσπάθειά του.

Γνωρίζω ἀκόμα ὅτι τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων δὲν θὰ ἔχει ἀπήχηση σὲ πολλούς, ἀλλὰ μόνο σὲ ἐκείνους ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ βλέπουν καθαρὰ καὶ ἀποφασιστικὰ ὅλα ὅσα συνθέτουν τὴν οὐσία τῆς ὕπαρξης.

Φυσικά, τὰ βιβλία αὐτὰ δὲν θὰ παραμείνουν ἀπαρατήρητα, θὰ βοηθήσουν ὅμως περισσότερο ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀνεπτυγμένη καὶ στραμμένη πρὸς τὰ ἔσω νοητικὴ ἀντίληψη. Αὐτοὶ θὰ μπορέσουν νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὰ μηνύματα αὐτῶν τῶν βιβλίων, ποὺ πράγματι εἶναι ἄφθαρτα καὶ ἀδιάβλητα.

Καὶ τὰ τρία βιβλία εἶναι βιβλία ἐρεύνης καὶ προσανατολισμοῦ, ἐμπλουτισμένα ἀπὸ τὶς πνευματικὲς ἐμπειρίες τοῦ συγγραφέα, εἶναι βιβλία ποὺ καθοδηγοῦν τὴν ἀναζήτηση, τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου στὴ Γῆ, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θέλει νὰ προσπαθήσει.

Κάθε ἀναζητητής, μᾶς λένε οἱ σελίδες τῶν βιβλίων αὐτῶν, εἶναι ἕνας ὑποψήφιος τῆς αἰώνιας ζωῆς, καὶ αὐτὸς ποὺ ἀδιαφορεῖ ἔχει ἀποφασίσει τὴν τύχη τῆς αἰώνιας ψυχῆς του.

Καὶ τὰ τρία βιβλία περιέχουν ἀγάπη, ἀρωγή, ἐλπίδα καί, γενικά, συμπαρίστανται καὶ συμπορεύονται στὴ δύσκολη ζωή μας.

Ὁ ρόλος τοῦ συγγραφέα εἶναι ἡ μεταφορὰ τῶν μηνυμάτων ποὺ περιέχουν τὰ βιβλία σὲ εὐρύτερα στρώματα, ἀπαρτιζόμενα ἀπὸ ἄτομα μὲ κύριο χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τὴν ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας.

Τὰ ὅσα διαλαμβάνονται στὰ βιβλία ἀποτελοῦν ἀλήθειες ὑπερκόσμιες, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ μεταφέρονται στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ἀπὸ συγγραφέα ἑλληνικῆς ἐθνικότητας, ἀλήθειες ποὺ εἶναι εἰδικὰ συνταιριασμένες γιὰ τὸν Ἕλληνα ἀναγνώστη.

Τὰ βιβλία ἐρευνοῦν τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν ἀποδεικνύουν, τὴν κάνουν ὁρατή, ὑπαρκτὴ καὶ αἰσθητὴ στοὺς πολλούς, συγχρόνως δὲ ἐπιτυγχάνουν νὰ ὁριοθετήσουν τὰ πράγματα μὲ ἔντονα ὁρόσημα, ἀναφερόμενα σὲ συμπαντικὰ μηνύματα ποὺ ἔχουν ἐμβέλεια ἀνυπολόγιστης ἀξίας.

Ἰδιαίτερα μὲ τὸ Τρίτο Βιβλίο – Μηνύματα Ἀγάπης ὁ συγγραφέας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ δύο πρῶτα, ἔρχεται νὰ καλύψει ὅλες τὶς ἀνθρώπινες ἀναζητήσεις.

Τελειώνοντας, θέλω νὰ δηλώσω ὅτι βιβλία σὰν τὰ προκείμενα εἶναι προορισμένα γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν συμπάθεια ἢ φλογερὸ πόθο γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τοῦ πνεύματος.

Ἔχω μεγάλη χαρὰ ποὺ μοῦ δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ γράψω αὐτὰ τὰ λίγα λόγια γιὰ τὰ βιβλία τοῦ φίλου μου καὶ εὔχομαι τὰ μηνύματα τῶν βιβλίων αὐτῶν νὰ φέρουν τὸ ἐπιδιωκόμενο ἀποτέλεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ