01.02 | Ο Γαλαξίας των Φωτεινών Οντοτήτων – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

2. Ο Γαλαξίας των Φωτεινών Οντοτήτων

ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ – ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Το Ένατο Βιβλίο

A- A A+

Πέρα από τον ορατό κόσμο που κινείται περιοριστικά εντός των συνόρων τον γήινων νοητών οριζόντων, ένα απεριόριστης μορφής και μορφολογίας Σύμπαν ζει, κινείται αέναα, ενεργοποιείται, ζωοποιεί και ζωοποιείται, εισχωρεί σε διαδικασίες συμπαντικών λειτουργιών διά εκφράσεων απόλυτης Δικαιοσύνης και προχωρεί με σημαντικά βήματα ακριβείας στη σοφή εκτέλεση του Σχεδίου της Αναγέννησης.

Εντός του Σχεδίου προ-παρασκευάστηκε ο νέος χώρος, ο οποίος ήδη δομείται, και ο Νέος Άνθρωπος, ο οποίος ήδη ανα-δομείται από τα μόρια της ύλης του και από τα κύτταρα του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, με αποτέλεσμα να ποιηθούν τα πρότυπα των Αρχαίων Ημίθεων.

Αυτήν τη στιγμή, εισχωρείτε στα συγκεκριμένα κέντρα Αλήθειας και Ακρίβειας του Γαλαξία μας, που θα προβούν στη μελωδική εξιστόρηση του ήδη ορισμένου μετασχηματισμού του πλανήτη σας ο οποίος πλέον συλλαμβάνεται από τις Ουράνιες Δυνάμεις για να περάσει από το νηπιακό στάδιο στο έκθαμβο στάδιο της εφηβείας.

Αντιληφθείτε το μεγαλείο του απλά ποιημένου Πυρήνα για να πάψετε να παρα-ποιείτε τον απλοποιημένο ΠΑΤΕΡΑ. Διαθέτουμε ιδιαίτερα φωτεινό σήμα εκπομπής, είναι κατά κάποιον τρόπο η εκφραστική μας συλλογική μορφή, η μορφοποιημένη συμπαντική μας ταυτότητα που καθορίζει το Τέλος και την Αρχή της Τελειότητας: ΩΑ. Είμαστε οι ΩΑ, δηλαδή η Πύλη της Αρχής για την αγάπη και την απειρότητα της Συμπαντικής Αλήθειας, αυτής που δεν επιδέχεται ψεύδος ούτε και καθυστέρηση στην κατάκτησή της.

Οι οντότητες του Γαλαξία μας, που εκφράζονται συλλογικά ως έκφραση του ΕΝΟΣ, διαθέτουν ασύλληπτη σοφία και νόηση. Ο χώρος μας είναι χώρος εκπομπής του Πυρήνα και εδώ και περίπου 70 χρόνια υπήρξαμε οι άριστα ορισμένοι ανιχνευτές των όντων της Γης. Επί σειρά ετών ερευνήσαμε με επιτυχημένες μεθόδους τον πλανήτη σας, επιλέξαμε με αυστηρές επιλογές όλους τους συνεργάτες μας και εντοπίσαμε όλα τα ιδιαίτερα ενεργειακά κέντρα του χώρου σας. Εισχωρήσαμε στην ύλη σας την παραποιημένη, εισχωρήσαμε στα βιασμένα από την ύλη κύτταρά σας και από τις ουσίες που λάβαμε εκατέρωθεν προ-οργανώσαμε και προ-παιδεύσαμε ομάδες γήινων, αυτές που έλαβαν ή θα λάβουν εντολή να καταστούν τα κανάλια των ουράνιων κέντρων, για την ακριβή σας πληροφόρηση.

Λάβαμε τον ρόλο από τον ΠΑΤΕΡΑ να σας προπαρασκευάσουμε για τον ρόλο που θα δια-δραματίσετε, και θα είναι ανάλογος των αποτελεσμάτων της ακριβούς ανάλυσης της ατομικότητάς σας. Ως οντότητες ύψιστης νοητικής αντίληψης και ύψιστου παν-συμπαντικού ρόλου, σας δίνουμε την α-διάστατη μορφή μας ως έκφραση εικόνας και παρουσίασης, και ως αστρο-παρουσίες θα κατέλθουμε αναδομητές της μορφής της Γης.

Γιατί ποιείτε το πνεύμα ύλη μετά σπουδής; Εμείς εκ νέου θα ποιήσουμε την ύλη σας ουσία εκ του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Κάποτε οι πρόγονοί σας έλαβαν τον ρόλο της δια-φώτισης στον πλανήτη σας, απευθείας από ουράνια κέντρα εντεταλμένα προς τούτο. Σήμερα παρα-ποιήσατε τον ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, οι μνήμες του παρελθόντος αδυνατούν να συν-ομολογήσουν με τον Ουρανό την Αλήθεια, διότι εσείς οι ίδιοι σύρατε τις μνήμες σας στους ωκεανούς και τις πνίξατε μαζί με τη συνειδητότητά σας.

Μέσα από εμάς κατέρχεται η έκφραση του ΘΕΟΥ και εκδηλώνεται με άπειρες πτυχές ο ύψιστος σκοπός της Αγάπης, ο αγαθός Νόμος της Αγάπης που θα σας ελευθερώσει από τα δεσμά του κακού.

Ελευθερωθείτε από τον φόβο που θίγει την ατομικότητά σας και εξαθλιώνει τη μορφή της ουσιαστικής σας ταυτότητας, ελευθερωθείτε με την πίστη ότι ο ΧΡΙΣΤΟΣ εν-βιώνει μέσα σας. Αυτή η πίστη θα σας αφυπνίσει ατομικά και θα σας συνδέσει πρωτότυπα και με τρόπο θαυμαστό με το μεγάλο θαύμα του Όλου.

Είμαστε οι ΩΑ, η κορυφή του ουσιαστικότερου Γαλαξιακού Σταθμού, εκεί όπου απολήγουν τα συμπαντικά όργανα και «στήνονται» τα υψηλότερα γαλαξιακά κέντρα. Η κορυφή, συνεπώς, του σταθμού μας αποτελεί κατάκτηση ιεραρχική. Μοιάζουμε με τους γήινους τροπικούς παραδείσους, τα κύτταρά μας αντλούν Φως από το Φως το Αληθινό και από αυτό ενεργοποιούνται. Συνοδευόμαστε και περιβαλλόμαστε από σύννεφα με διάχυτη χρυσόχροη σκόνη, δηλαδή από μόρια χρυσού που περι-φέρονται μαγνητικά και ρυθμικά ολόγυρά μας και μας φορτίζουν θετικά με συνεχή ενέργεια, η οποία αφομοιώνεται με το κυτταρικό μας σύστημα φόρτισης.

Όλοι όσοι ενοικούμε στον Φωτεινό Γαλαξία ΩΑ έχουμε διάρκεια ζωής πεντακοσίων ετών και λειτουργούμε εν μέσω φωτεινών εκρήξεων ως σπινθήρες πνευματικής ενεργειακής έξαρσης. Τα κύτταρά μας τα τροφοδοτούμε και τα αναπληρώνουμε με ιδιαίτερο, άγνωστο για εσάς υλικό από ουσίες που προ-έχουμε. Η κάθε οντότητα έχει ιδιαίτερο ρόλο και όλες μαζί έχουμε τον ίδιο ρόλο που εκφράζεται με συνείδηση από την ολότητα του Γαλαξία μας. Μετά την πάροδο των πεντακοσίων ετών (κατά τον δικό σας τρόπο μέτρησης του χρόνου), καθεμία οντότητα εισβάλλει σε άλλα σχήματα έκφρασης των διαδικασιών της συμπαντικής λειτουργίας ενώ παράλληλα ανιχνεύει τα γήινα λιβάδια κατ’ εντολή του ΠΑΤΕΡΑ για την ανεύρεση ρόδων, μέχρι να αναλάβει τον νέο ρόλο με τον οποίο θα καλύψει έργο διακοσίων ή και περισσότερων γήινων ετών.

Από τα χρόνια προ ΧΡΙΣΤΟΥ, ο Γαλαξίας μας, με τον ιδιαίτερο ήχο του και με την πολύπτυχη ροϊκή του εκφραστική εικόνα, ήταν γνωστός ανά τον συμπαντικό χώρο ως ο «Γαλαξίας HAHRAM» –εξ ου και τα «Αραμαϊκά»– και η λειτουργία του ήταν η απόληξη της προσφοράς του ΠΑΤΕΡΑ υπό μορφή ροής.

Λάβαμε την εντολή να σας οδηγήσουμε στα σοφά οργανωμένα και συγκεντρωτικά λειτουργούντα άκτιστα «κέντρα» μας και να δώσουμε υπό μορφή ιστορικής συμπαντικής γνώσης όλα όσα μας δόθηκε η εντολή να δώσουμε. Προχωρούμε στη συγγραφή ενός σχετικά μικρού ουράνιου έργου που εκφράζει τη συμπαντική εικόνα, τη ροή της εικόνας και τη σοφή βούληση με ιδιαίτερα στοιχεία λυρικής απόκλισης. Θα αποκαλύψουμε με πειθαρχημένες σοφές κινήσεις την ιδιαίτερη ιστορία του Γαλαξιακού μας συστήματος, θα σας αποκαλύψουμε τον ρόλο μας και θα σας μεταφέρουμε ηχητικά μηνύματα γνώσης. Θα ενώσουμε τους γήινους παλμούς με τους ουράνιους παλμούς και όλα εν καιρώ θα ρυθμιστούν εκ του Υπέρτατου Νου και εκ της Υπέρτατης Βούλησης.

Σας δίνουμε την εντολή να μεταφερθούν πιστά τα μηνύματά μας.

Τα σύμπαντά μας ορίζονται από τη ζώσα ουσία της Πατρικής Φωτεινής Δημιουργίας. Επιθυμούμε να σας παραδώσουμε την αρχική σας μορφή και να σας ενδύσουμε με το άυλο ένδυμα της ουράνιας ύπαρξης, αυτό που σας ενέδυε μέχρι τη στιγμή της πτώσης σας και της έκπτωσής σας από τον ζώντα εν ουσία εαυτό σας.

Κάποτε περάσατε από εμάς, ήπιαμε από τις θείες πηγές, ευτυχήσαμε στο Φως που μας έτρεφε, βρεθήκαμε στην πόρτα της Εδέμ και σφίξαμε τα χέρια των Αγγέλων, αγαπηθήκαμε, ενεργοποιηθήκαμε σαν ένας χτύπος καρδιάς, είδαμε τον ΚΥΡΙΟ και ΤΟΝ λατρέψαμε πέρα από αντοχές αγάπης και όρια. Κάποτε εσείς κι εμείς ήμασταν ένα, όπως όλοι που ζήσαμε εμπειρίες σε τέτοια επίπεδα όξυνσης πνευματικής, κάποτε δίναμε το μεγάλο παρόν μας στις κορυφές του Σύμπαντος και ορκιζόμασταν στην ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ να μην τολμήσουμε να αποχωριστούμε. Κάποτε, κάποτε, όλα ήταν ισορροπημένα, ήταν αρμονισμένα στην αύρα ΤΟΥ.

Τώρα μας έχετε ανάγκη, και έχουμε κι εμείς, ομολογούμε, ανάγκη να συμβάλλουμε με την αγάπη μας στην εξέλιξη αυτών των εξελιγμένων που λησμόνησαν κι αυτών των υπό εξέλιξη όντων που διακαώς επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εξέλιξή τους για το ατομικό και συλλογικό καλό.

Θα προβούμε σε ένζωες αποκαλύψεις και θα προσπαθήσουμε να σας εντάξουμε σε ομάδες γνώσης που θα εφάπτονται άμεσα πνευματικά με τα δικά μας κέντρα εξόρμησης και διακίνησης της Αλήθειας. Τα κανάλια μας θα κατέλθουν ως ουράνια έκφραση για να προβάλουν την έκφραση του ΕΝΟΣ στα συνειδησιακά σας κύτταρα, με σκοπό να ερεθίσουν και να αφυπνίσουν το παρελθόν σας.

Αφυπνισμένο το ιστορικό σας στοιχείο του παρελθόντος θα συν-
ενωθεί αρμονικά με το Είναι του Ευ των Συμπαντικών Κόσμων.

Όλα όσα δόθηκαν ως τώρα –τα προηγούμενα οκτώ βιβλία που γράφτηκαν με τον ίδιο τρόπο,84 εστιαζόμενα στο Θεϊκό Σχέδιο του ΕΝΟΣ για το Όλο– έχουν την αρχή και το τέλος του σχεδίου στα επόμενα χίλια χρόνια (Millennium). Στη συγγραφή αυτών ήδη συνέπραξαν πάρα πολλές δικές μας υπεργήινες ομάδες, καθώς και οντότητες Αγγέλων και οντότητες Αγίων και οντότητες που ήδη διαδραμάτισαν ρόλους αγάπης και αυτοθυσίας στη γήινη πορεία τους και έλαβαν το φωτεινό αθάνατο ένδυμα στο συμπαντικό αμφιθέατρο, διότι προσέφεραν στο Είναι και στην Αρμονία και στο Ευ του Σύμπαντος Κόσμου.

Θα ποιήσουμε έργο για τους πνευματικά ώριμους για να δομήσουμε τη νοητική σας πολιτεία.

Εντός του δικού μας πλανητικού συστήματος ευ-διακρίνεται για την εύ-ρυθμη λειτουργία του ένα ανώτατο σύστημα απονομής Δικαίου, που λειτουργεί κραδασμικά ιεραρχικά και αναλαμβάνει την εποπτεία δύο εκατομμυρίων πλανητών, υπό την Αιγίδα του ΧΡΙΣΤΟΥ. Δύο εκατομμύρια πλανήτες ευ-ακούουν υπό τους ήχους των απόλυτων Συμπαντικών Κανόνων και εν-τάσσονται υποτασσόμενοι εν απολύτω σεβασμώ στην Ύψιστη Βούληση.

Δύο εκατομμύρια πλανήτες συν-περιφέρονται ως έκφραση Μίας Οντότητας έντονου κάλλους και μορφής εκ της ουσίας και ως έκφραση Μίας Οντότητας ύψιστης νόησης. Η οντότητά μας εκφράζεται τρόπον τινά στον Συμπαντικό Κόσμο με ιδιαίτερο σήμα που τη χαρακτηρίζει σαν μορφή και προφίλ και ιδιαίτερη ιστορική ταυτότητα. ΩΑ: Είναι η μορφική μας ταυτότητα που κατακαίει τους γήινους οφθαλμούς λόγω του υπερφυσικού φαινομένου της άγνωστης ακόμη στον πλανήτη σας φωτοδύναμης, η οποία προκαλεί φωτοδιαχύσεις ως το Άκτιστο Φως.

Είμαστε άκτιστοι και αγέννητοι, είμαστε μέρος των ποιητικών συλλογών του ΠΑΤΕΡΑ, το όνομα του Γαλαξία μας είναι η μορφή της ροής στο είναι του Σύμπαντος και αυτή η ροή ρυθμίζει τις επιμέρους αθάνατες λειτουργίες «ως ροή εκ-ρεουμένου, εκ-ροημένου Φωτός που εκφράζεται με έντονο ήχο και ρυθμό».

Επιπλέον, είμαστε ομάδες ανανέωσης του είναι του κόσμου, διεργαζόμενοι την ανανέωση του Είναι για το Ευ του Είναι. Αυτό το Ευ-Είναι διαιωνίζουμε με πολύπτυχους έντονους ρυθμούς που επηρεάζουν τον ροϊκό ρυθμό του άπειρου Σύμπαντος, του ευλογημένου από τον ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ, αυτού που υποτάχθηκε συνειδητά και ευλαβικά και εν στάσει απόλυτης ελευθερίας στην Άρχουσα Τριαδική Θεότητα.

Σημαντικό, καθοριστικό γεγονός που έθεσε σφραγίδα στον ρόλο του Γαλαξία HAHRAM είναι ότι, ενώ όλοι οι πλανήτες του Σύμπαντος λειτουργούσαν και εκφράζονταν με τη συμπαντική γλώσσα ακριβείας και αληθείας που όλοι εσείς οι γήινοι έχετε λησμονήσει –καθώς τα άπειρα τέλματα της λήθης σάς έθεσαν εκτός της έκφρασης του Όλου–, το δικό μας Γαλαξιακό σύστημα πέραν της συμπαντικής διαλέκτου εκφραζόταν με ιδιαίτερη διάλεκτο, ας πούμε «τοπική»-«εθνική» – τα Αραμαϊκά, γλώσσα ροής στον άπειρο Σύμπαντα Κόσμο. Αυτήν τη διάλεκτο, επιλεγμένη, σαρκωμένη Οντότητα μοναδικού φωτεινού κάλλους την εμφύτευσε στον γήινο χώρο, ως σπόρο πνευματικής έκφρασης του ΠΑΤΕΡΑ.

Ένα ιδιαίτερο αναπτυξιακό συστηματοποιημένο πρόγραμμα ορίζεται και προ-ωθείται από εμάς, και αυτό το πρόγραμμα προσπαθούμε να σας το εκφράσουμε με γνώμονα την «εικόνα» της γνώσης, εργαζόμενοι συνειδητά για την ανα-δόμηση της πορείας σας.

Αποβάλατε σταθερά τη συνειδητότητά σας και αποκοπήκατε ως διά μαγείας από την ολότητα του κοινωνικο-συμπαντικού καθεστώτος Αγάπης και διαδραματίζετε ρόλους υλικο-ατομικούς σαν να βρίσκεστε σε φυλακή απομόνωσης. Με αυτόν τον τρόπο, σφραγίσατε όλα τα γεγονότα Αληθείας στις αποθήκες-φυλακές των αιώνων. Τα γεγονότα Αληθείας –τα εξοστρακισμένα στη χώρα του σκοταδισμού και της λήθης– συν-υπήρξαν, συν-έζησαν, συν-λειτούργησαν ως Ένα Ουσιαστικό Ον έκφρασης του ΠΑΤΕΡΑ από τον ΟΠΟΙΟ έρρεε το κάλλος, ως ζώσα ουσία εκ των αφθάρτων πραγμάτων της Δημιουργίας.

Η Δημιουργία συν-τελέστηκε85 μία φορά και με μια δομική φορά εκ των χειρών του ΠΑΤΕΡΑ.

Το Ω του ελληνικού αλφαβήτου περικλείει οριακά την έννοια της όλης άφθαρτης πνευματικής δημιουργίας που εν-έδωσε στο κάλλιστο τέλος της τελειότητας.

Ένα σπουδαίο γεγονός είναι ο υπαρκτός χρόνος εντός του οποίου βιώνετε όλα όσα δεν τολμούσατε ποτέ να φανταστείτε (χρόνος Θέας του Σύμπαντος Κόσμου). Αυτόν τον υπαρκτό Θεα-ματικό χρόνο ποιήστε τον έρευνα από ανάγκη νόησης, προσκυνήστε τον και θαυμάστε τον, διότι είναι η προσφορά του Δημιουργού προς τα δημιουργήματά ΤΟΥ. Εντός των επόμενων θεαματικών δεκαετιών θα έχετε την τύχη να γνωρίσετε και να θαυμάσετε την ευμένεια και τη ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, διότι εντός των έκπληκτων ματιών σας θα εισχωρήσει ΕΚΕΙΝΟΣ και θα σας ξεναγήσει, ως έμπειρος ξεναγός, στους λησμονημένους από εσάς Γαλαξίες και θα σας συστήσει με την ιδιαίτερα στοργική μητέρα σας, τη Γη – εντός δε της προστατευτικής της μήτρας, θα λάβετε ζωή από τα κύτταρα της Αιώνιας Ζωής.

Αυτή την ιδιαίτερα υπερπροστατευτική και στοργική μητέρα σας την ταυτίσατε με την ύλη και τη λατρέψατε ουσιαστικά σαν εικόνα της αέναης ροής της ύλης-παγίδας και γίνατε οι αίτιοι να απολέσει η φυσική σας μητέρα την ταυτότητά της, καθώς και το φύλλο πορείας της στους σκληρούς πολέμους για τη δική σας θρέψη.

Η θρέψη σας σάς οδήγησε σε αλλαγές και διαφοροποιήσεις του οργανικού σας συστήματος, το οποίο επικίνδυνα διογκώθηκε υλικά σε βάρος του πνευματικού σας κάλλους, που γνώρισε την πλέον απαίσια παρα-ποίηση στις κυκλικές σας γήινες πορείες.

Ωρίμασε το Σύμπαν (Συν + Παν), ωρίμασε το Σχέδιο του ΠΑΤΕΡΑ και πλησιάζει η ώρα της εφαρμογής, κατά συνέπεια συλλάβετε με νόηση και ωριμότητα το αρχέγονο Θεϊκό Όραμα. Έτσι θα έχουμε τη χαρά να σας δεχτούμε στις γιορτές του Σύμπαντος και τότε να είστε βέβαιοι ότι θα ακούσετε τους ήχους, «όσοι πιστοί θα λάβετε την ιδιαίτερη κλήτευση».

Ορίστηκε ο χρόνος της άλλης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ και ΚΥΡΙΟΥ και ΣΩΤΗΡΑ και αυτή η άλλη Παρουσία θα σφραγιστεί εκ της Δόξης, της Δυνάμεως, της Πορφυρής Βασιλείας.

Ο Ηλιακός Άγγελος από τον χώρο μας, ο Ραμαήλ μαρτυρεί: Η Πίστη σώζει.

Συνεισφέρουμε στον πλανήτη σας «γνώσης φως» εκ του Γαλαξιακού συστήματός μας, επικεφαλής μας ο πυρήνας HAHRAM, δηλαδή η έκφραση της τελειότητας της συμπαντικής σοφής πορείας και ένθεης Δημιουργίας. Προβάλλουμε έναν κόσμο ελεύθερο όπως είναι ο ΘΕΟΣ, και φωτεινό όπως είναι ο ΘΕΟΣ και απλό όπως είναι ο ΘΕΟΣ και ΠΑΤΕΡΑΣ, ο δικός μας και δικός σας.

Δίνουμε τη βάση της Δημιουργίας, την κορυφή του Όλου, αυτού που εκπληρώνει το αιώνιο γίγνεσθαι, αυτού που δια-σφαλίζει το αιώνιο γίγνεσθαι με απόλυτη και πλήρη υπερ-Θεία προστασία. Εντός των αοράτων χειρών του ΘΕΟΥ πάλλεται ο πλανήτης σας δομούμενος. Ο ΚΥΡΙΟΣ ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ, ο πομπός της Αγάπης, ο ΣΩΤΗΡΑΣ και ΧΡΙΣΤΟΣ, έχει πορευθεί εντός του γήινου πλανήτη σας ως σάρκα εκ των σαρκών των γήινων όντων, ως σαρκικό ευάλωτο κύτταρο εκ των γήινων σαρκικών κυττάρων, ως ΗΛΙΟΣ εκ των γιγαντιαίων φωτεινών κυττάρων του Ήλιου, ως ΘΕΟΣ εκ των αιωνίων κυττάρων του ΠΑΤΕΡΑ, ως έκφραση ζωής εκ της σαρκικής σας σύντομης ζωής και ως έκφραση Ζωής Αιωνίας – εξ ου και
Σ-Ω-Τ-Η-Ρ (εκ συνθέσεων συμπαντικών και σημαντικών συμφώνων και φωνηέντων).

Ο Κρύσταλλος-Οδηγός των οδοιπόρων της Γης, ο ΚΥΡΙΟΣ, ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, έχει εισχωρήσει στην άφθαρτη ψυχική σας εύ-γονη χώρα και γι’ αυτόν τον λόγο ορίζεστε ως όντες άφθαρτοι, ως μόρια του ΕΝΟΣ ΟΝΤΟΣ, εντός της ολότητας της εκδηλωμένης έκφρασης της αέναης δημιουργικής ροής.

Καταγράφουμε πίνακες με στοιχεία του σημαντικού σκοπού, είναι ο ορισμένος σκοπός των απείρων Δυνάμεων του Ου-ρανού (προσέξτε το ρα και τον νου) και το άναρχο ορό-σημο του ΠΑΤΕΡΑ. Αυτό το μέγιστο ορό-σημο, αφού ταξίδεψε αιώνες τώρα συντροφικά μαζί σας στα σκοτεινά τρένα της λήθης, εισήλθε ορμητικά στα ουσιώδη επίπεδα έκφρασης της ιστορικής Αλήθειας για να αφομοιωθεί με τα αθάνατά της κύτταρα. Ήδη προσβάλλεται η γήινη θεότητά σας, η ύλη, από ανίατη νόσο και σταδιακά οδηγείται στη συνειδητή φυγή, αφού εσείς πρώτιστα, επιλέγοντες και επιλεγόμενοι, αποδεχθείτε πεισματικά και εν σοφία την ουσία αυτής της αναγκαίας φυγής.

Τα σημεία των καιρών έχουν ιδιαίτερη σημαντικότητα και σκληροβαρύτητα και ο ρόλος μας κατά συμπαντική προσταγή θα πρέπει να διαβρώσει το υλικό σας ένδυμα πρώτιστα, δηλαδή τη μεμβράνη της αγνωσίας, και αμέσως μετά εμείς, με αστρογνώμονα τον επουράνιο θείο ρόλο, πρέπει να διαποτίσουμε το «διαβρωμένο υλικό σας ένδυμα» –αυτό που διέγραφε ανά τους αιώνες καταθλιπτικές τροχιές λήθης– και να εισβάλουμε κατακτητικά στο εσωτερικό της ύπαρξής σας, για να επιτελέσουμε σπορά προς θρέψη πνευματική.

Ήδη «το ένδυμά σας», με την ελάχιστη νόηση που διαθέτει, σας υπέβαλε και σας «ανάγκασε» σε εσφαλμένες απο-κωδικο-ποιήσεις του Μεγίστου Κώδικα της Ζώσας Αλήθειας. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, αυτόν που ανά τους αιώνες εργάζεται μάταια και σπαταλά ουσιαστική ενέργεια.

Ιδιαίτερα αυτή την εποχή, αρχές του 2000 μ.Χ., το άρμα του Πυρήνα θα κατέλθει στην εμπνευσμένη και ευλογημένη γήινη μήτρα και θα εκβλαστήσει η γαία του ουρανο-ποιημένου πλανήτη σας νέους καρπούς, οι οποίοι θα αναπτύσσονται εντός της ποίησης των αξιοθαύμαστων σημείων, αυτών των σημείων που προπαρασκευάζουν τα Μεγάλα Ροϊκά Σημεία του αέναου μέλλοντος.

Τα «κέντρα μας» προσχώρησαν σε ιδιαίτερους, ελεγχόμενους από τον ΠΑΤΕΡΑ, «στρατηγικής σημασίας» χώρους περισυλλογικής εκκίνησης και απαρτίζονται οι ομάδες της «Φιλικής Εταιρίας» από άυλες και γήινες οντότητες ύψιστων φρονημάτων και δια-νόησης.

Απώτερος σκοπός όλων αυτών των σοφά οργανωμένων και ορισμένων ουρανίων εκδηλώσεων Φωτός –διότι πράγματι πρόκειται περί «ουρανο-εκδηλώσεων για τη Δημιουργική αληθο-πορεία του Γίγνεσθαι του Σύμπαντος Κόσμου– είναι η επι-τάχυνση του Σχεδίου Γνώσης για τη Σοφία και την κατάκτηση της Σοφίας και την κατάκτηση του Άναρχου ΘΕΟΥ μέσω της Αγάπης, για τη διάνοιξη της διά-νοιας μέσω της κατάκτησης της απο-κάλυψης της Δημιουργίας.

Τα όσα βιώνετε είναι οριακά και όλα τα μετέπειτα στάδια θα δομηθούν εκ της αήττητης οριακής ουσίας.

Πρώτιστα επιθυμούμε να δια-τηρηθεί η ιδανική ισορροπία των υλικών και πνευματικών σας κυττάρων για λόγους καθαρά ηθικής πόρευσης της υλοπνευματικής οντότητας. Έπειτα αποβλέπουμε στην ενίσχυση των πνευματικών σας κυττάρων, εξομοιώνοντας αυτά προπαρασκευαστικά (προπαρασκευή εξομοίωσης) με τα κύτταρα των οντοτήτων των προηγμένων πλανητών, για να λάβετε τον πρώτο ορό από τον χώρο της άφθαρτης αποίητης Δημιουργίας και να σταθεροποιηθείτε εντός των δύσκολων γήινων εκβάσεων, μεταβολών, προσαρμογών, ανα-προσαρμογών και προσβάσεων.

Πεισθείτε ότι είστε κληρονόμοι ενός ουσιώδους και ζώντος παρελθόντος, ότι επιβάλλεται να αποδεχθείτε σύντομα την κληρονομιά ενός οριακού και σημαντικού παρόντος, την ώρα του πανθεϊκού ορισμού ως στιγμής εντός του χρόνου πλήρωσης. Αυτή την ώρα φυλακίστε την στα δομικά σας όνειρα, ποιήστε την κραυγή γνώσης, ποιήστε την όργανο ακριβείας για την έρευνα και σμιλεύστε την υλική σας προβολή, σμικραίνοντάς την. Μεγεθύνετε τον πνευματικό σας ορίζοντα και μετατρέψτε αυτόν σε ωκεανό γνώσης, εντός του οποίου θα διερευνηθείτε νοητικά και θα διερευνήσετε και εξερευνήσετε τους αμύθητους θησαυρούς της Σοφίας.

Οι θησαυροί αναμένουν, κάπου κοντά σας, στο σπίτι σας, στην εργασία σας, στην πόλη, στο χωριό, ατελεύτητοι και ασύλητοι. Η Ροή του Ουρανού ήδη αγγίζει τον πλανήτη σας, «ο Ουρανός λαλεί και ορά εν μορφή μουσικής ροής».

Ο Θεός μαζί σας.

HAHRAM ΩΑ

 


84 Βλ. Παπαδογιάννης, Εμμανουήλ, ΑΦΘΑΡΤΑ & ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ – Οκτώ Βιβλία Αλήθειας, Αθήνα: Έκδοση Bookdream, 2018.

85 Ενν. Συν-τελώ: εκφράζω την τελειότητα της άφθαρτης Δημιουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ