06.16 | Μια Παρένθεση – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

16. Μιὰ Παρένθεση

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

(τὰ παρακάτω ἔχουν ὑπαγορευθεῖ Μεγάλη Παρασκευή)

Ὁ Γολγοθᾶς ρυθμίζει ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.

Ἡ καρδιὰ τοῦ Γολγοθᾶ παίρνει τὰ μηνύματα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ αὐτὰ τὰ μηνύματα δίνουμε εὐχὴ νὰ λάβετε, ἄντρες καὶ γυναῖκες, πλούσιοι καὶ φτωχοί, ὑγιεῖς καὶ ἀσθενεῖς, γιατὶ ἀφοῦ τὰ λάβετε θὰ θεραπευτεῖτε ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός σας.

Ἕνα γεγονὸς βαρβαρότητας ὑπῆρξε τὸ Μαρτύριο τοῦ Κυρίου καὶ τὰ ἄγρια σημάδια τῆς βαρβαρότητας καθαγίασαν τὸν Σταυρό.

Ἕνας ὑπερκόσμιος Οὐρανὸς θρηνεῖ τὸ Θεῖο Δράμα καὶ «ζεῖ» τὶς μοναδικὲς αὐτὲς στιγμὲς ὀδύνης καὶ πόνου. Ὅλες οἱ Οὐράνιες Δυνάμεις θρηνοῦν καὶ ἀσπάζονται τὸν Κύριο.

Ἕνα σύννεφο δακρύων λούζει τὸν ἥλιο καὶ τοῦ ἀποκαλύπτει μὲ συγκλονιστικὲς εἰκόνες τὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Σταύρωσης.

Φυλάξτε τὸν Σταυρὸ μέσα στὸ φῶς τῆς ψυχῆς σας ὡς αἰώνιο σημάδι Εκείνου καὶ ἀποκαλέστε Αὐτὸν Δύναμη.

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ἔλαβε δύναμη καὶ εὐλογία καὶ στὸν Σταυρὸ κατοικεῖ πάντα καὶ ὑπάρχει Εκεινος.

Ἐσεῖς ποὺ ἀγνοήσατε ἢ ἀγνοεῖτε τὸν πόνο τοῦ Κυρίου εἶστε ἡ δύναμη τῆς ἄγνοιας.

Ὁ Κύριος ὡς Θεάνθρωπος σᾶς κάλεσε στὴ μεγάλη συνάντηση τῆς Ἀγάπης. Πόσοι πήγατε;

Σήμερα ἡ ὄψη τοῦ Οὐρανοῦ μαρτυρεῖ θλίψη ὀδύνης.

Σήμερα ὁ Οὐρανὸς ποιεῖ τὶς Γραφὲς καὶ ἐντὸς τῶν Γραφῶν ποιεῖται ὁ Νόμος τῆς Ἀγάπης.

Ἐνώπιόν μας ἐκτυλίσσεται ἀργὰ ἡ τραγικὴ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Σταύρωσης, τῆς βάρβαρης δοκιμασίας, καὶ ἀναφωνοῦμε μὲ δέος «Ὅλος ὁ πόνος τοῦ κόσμου, Κύριε, ἀδυνατεῖ νὰ χωρέσει τὸν δικό Σου πόνο».

Γολγοθας ἀποκάλυψε τὰ παρελθόντα καί, πρωτίστως, τὰ μέλλοντα.

Ἐκ τοῦ Γολγοθᾶ ὁ Θεάνθρωπος ἐπανῆλθε ἐντὸς τοῦ Πυρήνα μὲ ἔλεος καὶ ἀγάπη – ὄχι μὲ πλούτη καὶ δύναμη καὶ δόξα γήινη, ἀλλὰ μὲ θησαυροὺς ἐλέους, συμπόνιας καὶ ἀγάπης.

Ἰδιαίτερα σημεῖα οἱ μνῆμες, ρυθμίζουν τὰ μέλλοντα – οἱ μνῆμες τοῦ πένθους θρηνοῦν ἐντὸς τοῦ Οὐρανοῦ καὶ ὁ θρῆνος τους ἐκπέμπει ἕνα ἰδιαίτερο γαλάζιο φῶς, ἕνα φῶς ἰδιαίτερης καὶ ἀσύλληπτης ἀπόχρωσης τοῦ γαλάζιου.

Ἰδιαίτερα κάθε Μεγάλη Παρασκευὴ ὁ ἥλιος σβήνει, γιατὶ ἡ καρδιά του ἀρρυθμεῖ καὶ χάνει τὴ μορφή του ἀπὸ τὴν ὀδύνη.

Ἡ μνήμη τοῦ Οὐρανοῦ ἀποκαλύπτει τὸ θησαυροφυλάκιο τῶν ἀναμνήσεων τῆς Σταύρωσης καὶ ἀποδίδονται οἱ τιμὲς μὲ «εὐλάβεια σιωπηλοῦ δέους».

Ἐνώπιον τοῦ Κυρίου Του, ὁ Οὐρανὸς δακρύζει καὶ ἀπὸ τὰ δάκρυά του ἐμεῖς οἱ ἀσήμαντοι ἀναγεννιόμαστε.

Ἡ καρδιὰ τοῦ Οὐρανοῦ σήμερα ἀρρυθμεῖ. Ἐσεῖς γιὰ μία φορὰ ἀκόμα θὰ τιμήσετε τὸν Κύριο ὄχι μὲ εὐλάβεια, ὄχι μὲ προσδοκία ἀγάπης, ἀλλὰ μὲ ὑλικὲς ἀπολαύσεις καὶ κραιπάλες. Ἔτσι ὅμως δὲν συμμετέχετε στὸν πόνο τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τὸν δικό μας, ἀλλὰ ἀντίθετα ἐπαυξάνετε τὸν πόνο αὐτόν, γιατὶ μὲ τὴν ἀδιαφορία σας προσθέτετε ἕνα ἀκόμα καρφὶ στὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου.

Ἀπόψε ὁ Κύριος εἰσέρχεται στὶς «μέγιστες μνῆμες» ὀδύνης, ἀναβιώνει τὸ Μαρτύριό Του καὶ τὸ βιώνουμε. «Ζεῖ» τὸ θάνατο τῆς φρίκης, ζεῖ τὴν ὀδύνη τοῦ ἀπύθμενου πόνου.

Σήμερα ἡ Ἁγία Μητέρα ἐλεεῖ ὅλες τὶς μητέρες, ποὺ δηλώνουν συμμετοχὴ στὸ ἀσύλληπτο μαρτύριό της.

Εἶναι πλέον βέβαιο ὅτι ὁ Γολγοθᾶς ἔχτισε καὶ χτίζει σταθμοὺς σωτηρίας καὶ κέντρα ὑγείας.

Ἕνα ἰδιότυπο κέντρο ὑγείας χτίζεται στοὺς λαοὺς τῆς στέρησης καὶ τοῦ θανάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ