06.08 | Φωτεινοί Αστέρες – Βιβλία Αλήθειας – Truth Legacy Books

8. Φωτεινοὶ Ἀστέρες

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

A- A A+

Εἰσβάλλει «ὁ πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν».

Ἔρχεται καὶ φωτίζει τὰ δύσκολα καὶ ἀνελέητα.

Ἐνώπιόν Του εἶστε σήμερα, ἤσαστε χθὲς καὶ θὰ εἶστε αὔριο.

Ὁ Κύριος ἀναμένει τοὺς πιστοὺς στὰ νέα σχήματα ζωῆς, ποὺ Ενώπιον Του θὰ λάβουν φῶς.

Ὁ προορισμένος γιὰ ἐσᾶς χῶρος προπαρασκευάστηκε οὐσιαστικά, γιατὶ ἔπρεπε νὰ ὑπάρξει ὁ χῶρος ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ἐγκαθιδρύσουμε κράτος δικαίου, ὅπου μὲ δικαιοσύνη θὰ ζωγραφιστεῖ τὸ μέλλον τοῦ ζωικοῦ βασιλείου τῆς Γῆς.

Ἡ Δικαιοσύνη θὰ εἰσχωρήσει στοὺς παλμοὺς τῆς Γῆς καὶ στοὺς παλμικούς σας χτύπους ὡς ρυθμὸς ρυθμιστικῆς λειτουργίας τοῦ βιολογικοῦ βασιλείου.

Ἕνα εὔλογο σχῆμα εὐθύνης ἔχει ὁριοθετηθεῖ καὶ εἶναι ἰδιαίτερα εὐαίσθητο, εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ βιολογικοῦ βασιλείου ποὺ περιμένει τὸν Αναρχο Νόμο τοῦ Δικαίου.

Ἰδιαίτερα ἔχει πληγεῖ ἡ οὐσιαστικὴ ἔκφραση ζωῆς, ἰδιαίτερα ἔχει πληγεῖ ἡ πλανητικὴ καρδιὰ καὶ ἰδιαίτερα ἔχουν πληγεῖ οἱ ἐκφραστικὲς «πτυχὲς ἐποχῆς» τοῦ πλανήτη, γιατὶ οἱ «πτυχὲς ἐποχῆς» φέρουν ἁδρὰ τὰ σημεῖα τῆς ἀλλοίωσης.

Ὁ ζωικὸς κόσμος ὑφίσταται θανάτους, δοκιμασίες, ἐξοντώσεις, ἀθλιότητες, ἀγριότητες.

Ἡ ἀξία τῆς ζωῆς ἐκμηδενίζεται προοδευτικὰ σὲ φθίνουσες κατευθύνσεις.

Ὁμαδικὰ ἐγκλήματα συγκλόνισαν καὶ συγκλονίζουν τὸν Οὐρανό. Ἐγκλήματα ποὺ χαρακτηρίζονται ὡς ἰδιαίτερα εἰδεχθῆ, ἐγκλήματα ἀπίστευτης ἀγριότητας, πρωτόγονα καὶ ἀνεξήγητα στιγματίζουν τὸν πλανήτη – πρόσφατα στὴν κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ λίαν προσφάτως στὴν κεντρικὴ Ἀφρικὴ καὶ στὴν Ἀδριατικὴ θάλασσα.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ δοθεῖ ἕνα τέλος στὰ ἐγκλήματα αὐτά. Ὄχι ἄλλα ὅμοια, παραπλήσια ἐγκλήματα. Πρέπει νὰ γίνει σεβαστὴ ἐπιτέλους ἡ ἀνθρώπινη ζωή, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου, τοῦ λαοῦ, τῆς φυλῆς, τοῦ ἔθνους.

Οἱ ἀδίστακτοι ἐκτελεστὲς καὶ αὐτοὶ ποὺ τοὺς καθοδηγοῦν ἢ τοὺς ὑποθάλπουν θὰ δοκιμάσουν τὰ ἴσα, προκειμένου νὰ εἰσαχθοῦν «στὰ ἐπίπεδα ἰσορροπίας».

Καταδικάζουμε τοὺς δολοφόνους καὶ τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργούς, δὲν τοὺς δολοφονοῦμε ὅμως, γιατὶ εἴμαστε φορεῖς τῆς ἀγάπης. Αὐτοὶ θὰ ὑποστοῦν τὶς διαδικασίες τῆς «τιμωρίας» ἐξαιτίας τῆς ἀνάγκης τῆς ψυχῆς τους, ὅταν ἐκείνη ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὸ ὑλικὸ σῶμα καὶ ἀναγνωρίσει τὴ σκοτεινή της πράξη – τότε ἀλίμονο σὲ αὐτὸν ποὺ ὤθησε τὴν ψυχή του στὶς διαδικασίες τῶν ἐγκλημάτων ποὺ συγκλόνισαν καὶ συγκλονίζουν τὸν Οὐρανό.

Μελετᾶμε καὶ σχολιάζουμε τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς σας καὶ δὲν τὰ προσπερνᾶμε, γιατὶ ἂν τὰ προσπεράσουμε χωρὶς μελέτη καὶ σχόλια, χωρὶς δηλαδὴ πόνο καὶ δάκρυα, θὰ καταστοῦμε συνένοχοι στὰ ἐγκλήματα ποὺ δονοῦν τὸ Σύμπαν καὶ βάλλουν ἐναντίον τῆς συμπαντικῆς ἁρμονίας.

Μιλᾶτε γιὰ εἰρήνη, ἐλευθερία, δικαιοσύνη, περὶ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καὶ ὅμως συνειδητὰ παραβιάζετε τὶς ἀρχὲς καὶ μένετε ἀδιάφοροι καὶ ψυχροὶ σὲ αὐτὲς τὶς ἀγριότητες.

Ἡ ἀνθρώπινη ἀγριότητα ἐκπέμπει σκοτεινὸ σῆμα ἀλλοτρίωσης τῆς γήινης ὀντότητας, καὶ ἀπὸ τὴν οὐσία της ἀκόμα καὶ τὰ φίδια κινδυνεύουν νὰ δηλητηριαστοῦν.

Ἐκφράζουμε τὴ λύπη μας γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας καὶ εὐλογοῦμε ὅλους ὅσοι ὑπῆρξαν θύματα ὁποιασδήποτε θηριωδίας καὶ περισυλλέγουμε τὰ ἐρωτήματα τῶν ψυχῶν τους, γιατὶ –μεταξὺ ἄλλων– αὐτὰ θὰ ἀποβοῦν ἀναγκαῖα μέτρα ἐπιμέτρησης τῆς ἀνθρώπινης ἀθλιότητας καὶ ἐγκληματικότητας.

Στὴν ἀποστολή μας ἔχουμε σχήματα Ἀγγέλων ποὺ σᾶς ἀγγίζουν καὶ ἐσεῖς, «ἄνθρωποι τῆς προόδου», ποιὸν ἀγγίζετε; Σκεφτήκατε ποτὲ μήπως εἶστε ἐκφραστὲς τῆς σκοτεινῆς δύναμης καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ περιφρονεῖτε τὸ φῶς ποὺ καταυγάζει ἀγάπη;

Ἀποβλέπουμε στὸ οὐσιαστικὸ Σχέδιο τοῦ Κυρίου, γιατὶ ὁ Κύριος εἶναι Παρών.

Ἀπορρίπτουμε τοὺς βαρβάρους, οἱ βάρβαροι θὰ συναντήσουν βαρβαρότερους καὶ θὰ ἀντιμετωπίσουν βαρβαρότερους. Θὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ φῶς τῆς δικαιοσύνης καὶ θὰ λογοδοτήσουν στὸ πύρινο βλέμμα τοῦ φωτὸς καὶ θὰ νιώσουν τὴ δειλία τῶν βαρβάρων καὶ θὰ τρομάξουν ὅταν ἀναγνωρίσουν τὴν ἀδυναμία τους κάτω ἀπὸ τὸ αὐστηρὸ βλέμμα τοῦ φωτός.

Ἂς προχωρήσουμε ὅμως.

Στὸν πλανήτη σας εἰσέρχονται οὐσίες φωτὸς ἀπὸ τοὺς ἀστέρες, φορτισμένες μὲ ἰδιαίτερα φωτοβόλα κύτταρα. Εἰσβάλλουν ἀστέρες στὸν πλανήτη καὶ χάρη στὴν εἰσβολὴ διαχέεται φῶς ἐκ τοῦ αἰωνίου φωτός.

Ἤδη αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἕνα φωτεινὸ ὁρόσημο, ἕνα φωτεινὸ οὐράνιο σῶμα, ἕνα φωτεινὸ ἀστέρι –ποὺ ἐσεῖς ἀποκαλεῖτε κομήτη– σᾶς ἐξέπληξε καὶ σᾶς ἐκπλήττει καὶ διερωτηθήκατε τί συμβαίνει ἢ τί θὰ συμβεῖ.

Ἀναμφίβολα αὐτὸ τὸ φωτεινὸ ἀστέρι, ὅπως σᾶς προείπαμε στὸ προηγούμενο βιβλίο, ἔλαβε τὴν προδιαγεγραμμένη φορά του καὶ τὸν προορισμό του ἐκ τῶν Μεγίστων Σημείων, ἔλαβε οὐσίες καὶ τὶς κατέλειπε «ἐν μέσῳ συμπαντικῶν εὐλογιῶν» στὰ γήινα ἐπίπεδα γιὰ τὴ σκιαγράφηση τῶν μελλοντικῶν εἰκόνων.

Ἀφέθηκαν οὐσίες ἄφθαρτες, οὐσίες ἐκ τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος, οὐσίες σοφίας, οὐσίες καθαρτήριες προοριζόμενες γιὰ τὸν καθαρμὸ τῆς ὕλης καὶ τοῦ νοῦ σας. Κατέπεσαν ὑπὸ μορφὴ διάχυσης οὐρανοποιημένες καὶ οὐρανογεννημένες μοριακὲς οὐσίες.

Ἡ πορεία τοῦ φωτεινοῦ αὐτοῦ ὁρόσημου καὶ ἡ κατεύθυνση δὲν ὑπῆρξε τυχαία, γιατὶ τίποτα τὸ τυχαῖο δὲν συμβαίνει ἐντὸς τοῦ Σύμπαντος. Τὸ καθετὶ ποὺ συμβαίνει εἶναι προϊὸν τῆς συμπαντικῆς συγκυρίας καὶ ἡ συγκυρία εἶναι ἔκφραση τῆς Συμπαντικῆς Βούλησης.

Ἡ τύχη οὐδέποτε ποίησε πορεία. Ἀντίθετα, ἡ πορεία ποιήθηκε χάρη στὴ Συμπαντικὴ Βούληση καὶ ἀπόφαση.

Ουδέν Τυχαιον ὑπὸ τὸν ἥλιον, γιατὶ ὅ,τι εἰσέρχεται στὸν πλανήτη ἀπὸ τὸν οὐράνιο χῶρο ἀποτελεῖ Εκφραση καὶ Απόφαση τῆς Μεγάλης Συμπαντικῆς Βούλησης.

Τὸ φωτεινὸ ἀστέρι «ἔλαβε» τὰ σημεῖα τῆς ἀδύνατης στάσης καὶ ἔδωσε σὲ αὐτὰ φωτεινοὺς σπόρους ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ προκύψουν καρποί. Δεχτεῖτε, λοιπόν, μὲ σιγουριὰ καὶ βεβαιότητα αὐτὸ ποὺ συνέβη καὶ ὑποδεχθεῖτε το, γιατὶ εἶναι ἐπακολούθημα τῶν οὐράνιων πραγμάτων.

Ὁ φωτεινὸς ἀστέρας –ζωντανή, ὑπάρχουσα νοητικὴ δύναμη, ὀντότητα ἐπικεφαλῆς ἄλλων ὀντοτήτων– ἔδρασε, ἔδωσε καὶ παρέδωσε μετὰ πίστης καὶ ἀγάπης καὶ ἀποχώρησε ἀκολουθών- τας τὴν ἴδια φορὰ τῆς εὐτυχισμένης διάθεσης, ἀποχώρησε μὲ τόλμη καὶ ταχύτητα τόλμης γιὰ τὰ ἀνώτατα πεδία σύμπραξης τῶν γενικῶν ἀποφάσεων. Ἐκ τῶν ἀνωτάτων πεδίων θὰ ὑποβληθεῖ ὁ πλανήτης σὲ κραδασμούς.

Ἤδη ὑφίσταται κραδασμικὸ ἐρέθισμα ἀπὸ τὸ φωτεινὸ ὁρόσημο ποὺ ἐσεῖς ἀποκαλεῖτε κομήτη καὶ ἐμεῖς φωτεινὸ ἀστέρα, κομιστὴ οὐράνιων οὐσιῶν ἀπὸ συνθέσεις φωτός.

Συνθέτουμε τὸν πλανήτη σας καὶ ἡ ὕφανσή του, ἡ σύνθεση, ὅπως σᾶς ἔχουμε πεῖ, θὰ ἐμπεριέχει εἰκόνες τέχνης οὐράνιων στοιχείων καὶ γήινων, γιατὶ ἐντὸς τῶν γήινων θὰ εἰσχωρήσουν τὰ στοιχεῖα τοῦ Οὐρανοῦ – γεννημένα ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα καί, κατὰ συνέπεια, ἐπιλεγμένα καὶ ἰσοδύναμα ἐκ τῶν τάσεων Βουλῆς Του καὶ Ἐπιθυμίας Του.

Ἡ Βούληση τοῦ Οὐράνιου Πατέρα εἰσέρχεται σὲ ἰδιαίτερο στάδιο ἀγάπης, διὰ τοῦ ὁποίου ἐκβάλλεται καὶ ἐκπέμπεται ὁ Οὐρανὸς στὴ Γῆ. Ἀπὸ αὐτὴν τὴ θεία ἐκπομπὴ ἡ Γῆ Θεοποιειται καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐξουσιαστεῖ καθ’ ὁλοκληρίαν ἀπὸ τὴ Θεία Βούληση καί, χάρη σὲ αὐτὴ τὴν ὑποταγὴ νὰ ἐξέλθει πανέμορφη καὶ πανέτοιμη «νεάνις» γιὰ νὰ δεχτεῖ καὶ ὑποδεχθεῖ τὸν κατακτητή της, ποὺ θὰ τὴν ἐκπορθήσει θετικὰ καὶ θὰ τὴ μετουσιώσει σὲ ἁγία ὕπαρξη καὶ θὰ τὴν καθαγιάσει σὲ Ἁγία Μητέρα.

Εἰσχωροῦμε στὰ κύτταρά σας σὰν σὲ ἀγαθοὺς συντρόφους τῆς πνευματικῆς ὀντότητας, τὰ ἐρευνοῦμε καὶ τὰ ἐπιθυμοῦμε, μὲ ἐλπίδα ὑγιή, ἀσφαλή, γιατὶ ὁ ἀγαθὸς σύντροφος τῆς πορείας σας εἶναι τὸ ὑλικό σας σῶμα ἐντὸς τοῦ χώρου ἔκφρασής σας.

Ἐλευθερώνουμε τὰ ἐμπόδια καὶ τὰ μετατρέπουμε σὲ κλίμακες ἀσφαλοῦς ἀνόδου, γιατὶ ὅλα τὰ ἐμπόδια ἔχουν τὸν στόχο καὶ ὁ στόχος εἶναι παλμὸς προερχόμενος ἀπὸ τὸν σκοπὸ καὶ ὁ σκοπὸς ὠθεῖ τὰ σύμβολα τῆς εἰρηνικῆς πορείας.

Δίνουμε κείμενα ἐκπομπῆς ποὺ προέρχονται ἀπὸ τοὺς ἀστέρες – ὑποδεχθεῖτε τα μὲ τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς σας στὸν ρυθμὸ τῆς πίστης.

Ἀγαπᾶμε τοὺς ἀγαπῶντες τὸν Οὐρανὸ ἐντὸς τοῦ ὁποίου Ζουν καὶ Αναπνεουν ὀντότητες ἀστέρων ἀνακατάταξης, ἐλπίδας, ἀνακαίνισης, ποὺ λαμβάνουν ρόλους ἐκ τῆς σημαντικῆς χροιᾶς Του καὶ κατέρχονται νὰ κατακτήσουν τὸν πλανήτη καὶ τοὺς παλμοὺς τῆς καρδιᾶς μὲ ἀγάπη – σύμβολο αἰωνιότητας.

Ἐντὸς εἰρηνικῆς πορείας θὰ κατέλθουν οἱ ἀστέρες, γιατὶ ἡ εἰρηνικὴ πορεία κατέρχεται καὶ ἐγκαθιδρύεται ἐκ τῶν ἀστέρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ